English version

 
 
 
 
 
 
Kniha nvtev

akujeme za Vau nvtevu. Ak chcete mete nm necha odkaz.

Meno:
E-mail:

Tvoja sprva:

 

sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 29.01.15 o 15:13

Potrebujete naliehav piku?
* Vemi rchly a okamitm prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peaz v
bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) Dka
* Flexibiln podmienky poskytovania veru a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver,
mete oakva, e predben odpovede menej ako 24 hodn a
financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme
od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonos oprvnen
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Mike Petter   Mail: mikepetter11@outlook.com
tvrtok 29.01.15 o 14:47

Dobr den, Vy jste ve finannch potch? vr je teba splatit ty a dluhy? Chcete zat nov podnik nebo zlepit vae podnikn? Kontaktujte ns jet dnes pro finann een e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) Dlunk mus bt nejmn 18 let 2) I se patnou vrovou, zskn vru dlunkem zruky 3) finann prostedky mohou bt poskytnuty na nzk kredit.

dost o vr

nzev:
Zem:
Adresa:
Telefon:
Vk:
Status:
Zamstnn:
Msn pjem:
Ve vru:
doba trvn:
el fond:

Dky panu Mike Petter


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 22.01.15 o 14:57

Potrebujete naliehav piku?
* Vemi rchly a okamitm prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peaz v
bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) Dka
* Flexibiln podmienky poskytovania veru a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver,
mete oakva, e predben odpovede menej ako 24 hodn a
financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme
od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonos oprvnen
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


dr morris leo   Mail: mlloancompany201@gmail.com
Streda 21.01.15 o 01:59

Dobr den,

Hledte konsolidaci dluhu vr, nezajitn vr, podnikatelsk vr,
vru na bydlen, auto vr, studentsk pjky, osobn pjky, Venture Capital,,,
atd ..! Jsem soukrom vitel, jsem poskytovat pjky spolenostem a
jedinci pi nzk rychlosti a cenov dostupn rokov sazby ve vi 2%. e-mail:
mlloancompany201@gmail.com



OSOBN INFORMACE
Vae jmno:
Telefonn slo:
Vae msto .:
Vae zem:
Ve vru potebn:
Pjka Doba trvn:
Msn pjem:
pohlav:
Poadovali jste vr ped ....?
Dr Leo Morris


Michael Coican   Mail: guaranteedsheild@outlook.com
Utorok 20.01.15 o 21:30

Ven pika iadate,

To je pre vs vetkch informova o Tento inzert, ktor zaruoval zabezpeen tt ver FIRMY
(guaranteedsheild@outlook.com) ponka skromn,
obchodn, obchodn a osobn piky s vemi nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% na 1 rok a 30 rokov doby splcania, do ktorejkovek asti sveta. My rozdva piky v rmci minimlneho rozsahu
5,000 na dobu maximlne 500.000 eur Nae servisn very
poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou.

* Ste finanne v depresii?
* Myslte si, hada finann prostriedky na splatenie verov
a alie Rzne dlhy?
* Myslte si, hada financie nastavi svoj vlastn podnik?
* Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov pre rzne ely?
* Myslte si, hada very realizcia vekch projektov?
* Hadte financovanie pre rzne in procesy?

Chcem, aby ste ist, e ste sa stretol s sprvnu firmu, ktor ponka za nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%, s jasne. bezpen tt a dveryhodn obchodn model

* Poia nieo a do 500.000 eur.
* Vyberte si medzi 1 - 30 roky splati.
* Vyberte si medzi spltkovho kalendra
* Podmienky mesanch a ronch flexibiln ver.

E-mail: guaranteedsheild@outlook.com

MICHAEL COICAN
CEO
ZRUKA BEZPEN tt
LONDON UK.


james franklin scott   Mail: Jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com
Nedea 18.01.15 o 00:46

Dobr de, jeden kad, ja som pani Elizabeth Lisa z Ohia USA, rchlo chcem, aby tento prostriedok pouva, aby strihol svedectvo o tom, ako ma Boh tka dveryhodne a skuton piky verite, ktor transformovan mj ivot od trvy na milos, z chudoby s bohatou enou, ktor sa me pochvli zdravho a bohat ivot bez stresu a finannch akost. Po tokch mesiacoch sa sna zska ver na internete a bol podveden set 5200 dolr stal som sa tak zfalo pri zskan veru od legit veru veritea on-line, ktor nebud Prida k mojim bolesti, potom som sa rozhodol obrti sa na priatea baa, ktor nedvno dostal piku on-line, sme diskutovali o problme a n zver mi povedala o muovi menom pn James Franklin Scott, ktor je generlnym riaditeom James Franklin Scott ver spolonosti (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com), take som sa o pika set ($ 320,000.00USD) s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%, aby pika bola ahko schvlen bez stresu a vetky prpravy, kedy vyroben o prevode veru a za menej ako dva (2) dni piky bola uloen na mj bankov et tak chcem poradi niektor potrebuje piku, aby ho rchlo kontaktova: (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) nevie, robm to sa modlm, aby mu Boh poehnal pre dobr vec, ktor vykonal v mojom ivote. vaka Bohu, e som si zase usmieva odporam tto spolonos vetkm tm, ktor boli uveden do omylu, a t, ktor boli oklaman, s spoahliv a dveryhodn. V prpade, e potrebujete vedie viac, e-mailu spolonosti na (jamesfranklinscottloanoffer@hotmail.com) e-mail je dnes, a budete radi, e ste urobil.

Pani Elizabeth Lisa
Boh ehnaj.


Achogueedigree   Mail: impethylili@cggc.ru
Piatok 09.01.15 o 23:19

. ? , . , , '' . , .

, . , . , , ? . , .

. , ? . , ! , , .

, . , . - , , . , . .
144sYcaurO


Achogueedigree   Mail: impethylili@cggc.ru
Piatok 09.01.15 o 20:26

, , . , . . , , . , , , .

, , . , - , , - . , , , . -, . .

, , , . , , , ! , . . .

, , . . , , , , . , , - . , .
8Vh2vqra1L


Achogueedigree   Mail: impethylili@cggc.ru
Piatok 09.01.15 o 07:04

. , , . , . , , , 1985 . , .

? , . , , . , , , . , , , .

1314 . , , , . - , , . , , , , . , .

. . . , , . .
144sYcaurO


IRENE00   Mail: irene.sala@hotmail.com
tvrtok 08.01.15 o 17:29

Ponuka veru medzi jednotlivmi
Dobr de, Ven zkaznk.
Ak chcete zska spoahliv piku, obrte sa na ma, pretoe ja som veritea a ja hlavne medzi ponukou piky v rozmedz od 50.000 - 4,000,000. Take ak mte pocit, e je naliehavo potrebn o piku! Prosm, kontaktujte ma, take mem da vm ver vo 24 hodn. Ak chcete ma kontaktova, tak polite mi sprvu, prostrednctvom e-mailu ( irene.sala@hotmail.com ).


Christian Coican   Mail: guaranteedsheild@outlook.com
tvrtok 08.01.15 o 14:32

Ven pika iadate,

To je pre vs vetkch informova o Tento inzert, ktor zaruoval zabezpeen tt ver FIRMY
(guaranteedsheild@outlook.com) ponka skromn,
obchodn, obchodn a osobn piky s vemi nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% na 1 rok a 30 rokov doby splcania, do ktorejkovek asti sveta. My rozdva piky v rmci minimlneho rozsahu
5,000 na dobu maximlne 500.000 eur Nae servisn very
poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou.

* Ste finanne v depresii?
* Myslte si, hada finann prostriedky na splatenie verov
a alie Rzne dlhy?
* Myslte si, hada financie nastavi svoj vlastn podnik?
* Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov pre rzne ely?
* Myslte si, hada very realizcia vekch projektov?
* Hadte financovanie pre rzne in procesy?

Chcem, aby ste ist, e ste sa stretol s sprvnu firmu, ktor ponka za nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%, s jasne. bezpen tt a dveryhodn obchodn model

* Poia nieo a do 500.000 eur.
* Vyberte si medzi 1 - 30 roky splati.
* Vyberte si medzi spltkovho kalendra
* Podmienky mesanch a ronch flexibiln ver.

E-mail: guaranteedsheild@outlook.com

MICHAEL COICAN
CEO
ZRUKA BEZPEN tt
LONDON UK.


dr morris leo   Mail: mlloancompany201@gmail.com
tvrtok 08.01.15 o 01:13

dobr de,
Hadte konsolidciu dlhu ver, nezaisten ver, podnikatesk ver, ver na bvanie, auto ver, tudentsk piky, osobn piky,,, rizikovho kapitlu at ..! Som skromn verite, som poskytova piky spolonostiam a jednotlivcom na nzke a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 2%.: email na: mlloancompany201@gmail.com.

OSOBN INFORMCIE
Vae meno:
Telefnne slo:
Vae mesto:
Vaa krajina:
Pika Suma potrebn:
Pika Trvanie:
Mesan prjem:
pohlavie:
U ste poiadali o piku pred? ....

Dr Morris Leo


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 07.01.15 o 15:37

Potrebujete naliehav piku?
* Vemi rchly a okamitm prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peaz v
bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) Dka
* Flexibiln podmienky poskytovania veru a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver,
mete oakva, e predben odpovede menej ako 24 hodn a
financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme
od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonos oprvnen
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Utorok 06.01.15 o 23:04

, . , , . , , . - , , , . , .

, , , , , . : , , , , . 2- 3- . 148 , . , .

, , , . . . , . ( .

. , , , . ! , , . , .
lei26U1izX


miss Rose   Mail: missroseloanfirm@hotmail.co.uk
Pondelok 05.01.15 o 08:08

-
Dobr den,

Chcete-li sprvn, abych se pedstavil, j jsem slena Rose soukrom vitele i poskytnout vr ve vi 2% ron. Tato finann pleitosti na vae dvee krok, se jet dnes a zskejte vr rychle. Existuje mnoho pleitost tam hledaj finann pomoc a vude, a dokonce i te, e stle jet nejsou schopni se dostat. Ale to finann pleitost u vaich dve krok, a jako takov si neme dovolit nechat ujt tuto pleitost. Tato sluba bude poskytovat jak pro jednotlivce, firmy, obchodn mu a en.Ve vru se pohybuje k dispozici z libovolnho potu dle vaeho vbru pro vce informac, prosm, kontaktujte ns na e-mailu: missroseloanfirm@hotmail.co.uk
Formul k vyplnn dosti o vr a vrtit.

Cel jmno ....................................

Osobn telefonn slo ............................

Zem ...........................................

Adresa ......................................

Sttn ..............................

Vk .............................................

U jste pouili pedtm? ................... - ....

Stav .................................

Ve vru potebn jako pjka .....................................

Pjka termn .................................

Povoln ....................................

Msn pjem .............................


Potvrzen tyto podrobnosti, budeme Vm zaleme nae podmnky spolu se spltkovm kalendem, a pokud souhlaste, jste zskat pjku do 48 hodin. Zle na zvanosti a nalhavosti pi zskvn vru.
Jsem rd, aby pedal vae rychl odpovdi,

S pozdravem,

slena Rose


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
tvrtok 01.01.15 o 06:49

, . . . . , .

, , , , , . , ? : , , , . . , , , , .

, , , . , , , , , - , , . . , , ! , ?

, , . , ( , ), . . 1872 . ( '') .
lei26U1izX


Mark   Mail: fasttrackdbtrlf1@gmail.com
Streda 31.12.14 o 17:13

Potrebujete piku, alebo potrebujete ver zaa nov ivot, kontaktujte ns na adrese: fasttrackdbtrlf1@gmail.com


Michael Coican   Mail: guaranteedsheild@outlook.com
Streda 31.12.14 o 14:28

Ven pika iadate,

To je pre vs vetkch informova o Tento inzert, ktor zaruoval zabezpeen tt ver FIRMY
(guaranteedsheild@outlook.com) ponka skromn,
obchodn, obchodn a osobn piky s vemi nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% na 1 rok a 30 rokov doby splcania, do ktorejkovek asti sveta. My rozdva piky v rmci minimlneho rozsahu
5,000 na dobu maximlne 500.000 eur Nae servisn very
poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou.

* Ste finanne v depresii?
* Myslte si, hada finann prostriedky na splatenie verov
a alie Rzne dlhy?
* Myslte si, hada financie nastavi svoj vlastn podnik?
* Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov pre rzne ely?
* Myslte si, hada very realizcia vekch projektov?
* Hadte financovanie pre rzne in procesy?

Chcem, aby ste ist, e ste sa stretol s sprvnu firmu, ktor ponka za nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%, s jasne. bezpen tt a dveryhodn obchodn model

* Poia nieo a do 500.000 eur.
* Vyberte si medzi 1 - 30 roky splati.
* Vyberte si medzi spltkovho kalendra
* Podmienky mesanch a ronch flexibiln ver.

E-mail: guaranteedsheild@outlook.com

MICHAEL COICAN
CEO
ZRUKA BEZPEN tt
LONDON UK.


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 29.12.14 o 14:01

Potrebujete naliehav piku?
* Vemi rchly a okamitm prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peaz v
bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) Dka
* Flexibiln podmienky poskytovania veru a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver,
mete oakva, e predben odpovede menej ako 24 hodn a
financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme
od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonos oprvnen
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Bruce Gomez   Mail: lemonbruceloancompany@gmail.com
Nedea 28.12.14 o 08:46

Pozornos,
Poui pre rchle a pohodln piky zaplati
off ty, Xmas very, hypotekrny ver, konsolidcie piiek a zaa nov podnik alebo znova
financovanie svojich projektov na najlacnejie
rokov sadzba vo vke 3%. Do kontaktujte ns ete dnes prostrednctvom:
Lemonbruceloancompany@gmail.com s verom
Suma potrebn.
Som certifikovan, registrovan a legitmne veritea.
Mete ns kontaktova ete dnes, ak ste
zujem o zskanie tohto veru, kontaktujte ns
Pre viac informci o vere
proces, proces ako verovch podmienok a
podmienky a ako sa ver bude
preveden na vs. Potrebujeme v naliehav
odpove, ak mte zujem.
Prv informcie od vs:

Pln nzvy: ..........

Suma potrebn ako ver: ...........

Telefnne slo: ............

Pika Doba trvania: .............

Krajina: .............

Povolanie: ............

Dom Adresa: ..............

tt / Provincia: ..............

Mesan prjem: .............

Rodinn stav: ..............

Vek / pohlavie: ...................

Pika el: ................


Poznmka: Vetky odpovede by mali by odovzdan na:
LEMONBRUCELOANCOMPANY@GMAIL.COM
pre rchlu
spracovanie.
Dkuju.

C.E. / Lemon Bruce Loan Company.


William Morgan   Mail: trustfundsecured@outlook.com
Nedea 21.12.14 o 17:38

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* Splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: trustfundsecured@outlook.com

SIR WILLIAM MORGAN
generln editel
Trust Fund Secured
LONDN


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Nedea 21.12.14 o 11:21

, . , - . , , . , , , . - ('' ') .

, , , . , , , . , , . ! , .

, , . . , , : , , . . , , , .

. . , , , , : ! , - , . : , , , ?
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Sobota 20.12.14 o 10:19

-: , , , , . . ! , , . .

, - ? , , , . - , - . , . , .

: , . , , . . , . .

, , , , , . , , . , , , , , . , , . .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Sobota 20.12.14 o 04:41

, , . . . , , , , . , , , , - .

' '. . , . , , : , ' ', ' ', ' ', ' ', , , - , '', ' ' , , ! , 970 .

, . ! , , , . , ? .

, . . , , , , , . , , . , .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
tvrtok 18.12.14 o 10:45

. , , , , , , , . , . , ! - .

, , , . , . , , , - , , , , . , , , , , . , , , , , , .

, , (, , . . ? , . ?

, . , . , , . , ! .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
tvrtok 18.12.14 o 09:10

. , , , . , , . , . : - .

, ( ), , , . , , , . ? 100 , . .

, , . , , , . , . , . , -?

, , , . , , . , . . , .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
tvrtok 18.12.14 o 06:40

, ! ? , . . .

. , , , , , . , , , - ?.. . , -.

, , . ? , . , , . , , .

, . , . ?! , , , , . .
lei26U1izX


Hank Gergens   Mail: cooperate400@qq.com
tvrtok 18.12.14 o 03:05

Mte zl very?
Myslte si potrebuj peniaze, aby splati svoje ty?
Myslte si Potrebujete finann prostriedky na zaloi nov firmu?
Mte nedokonen projekt po ruke kvli zlmu financovania?
Potrebujete peniaze investova do niektorch oblast pecializcie, ktor bud prnosom pre vs?

Pomhame uom, ktor potrebuj finann pomoc s osobnou alebo podnikatesk ver na 4% rok, kontaktujte ns ete dnes sli len pre informciu, ak mte zujem v naej ponuke.

Kontaktujte ns e-mailom na adresu: cooperate400@qq.com

Uistite sa, e ste len odpoveda na tento e-mail: cooperate400@qq.com

S pozdravom
Mr. Hank Gergens


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Streda 17.12.14 o 22:59

, 9- . . . . .

, , . - ? , . , ' ', , ! , .

! , - . , ' ': ' . , . .

- , , , . - . , , . , ! - , .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Streda 17.12.14 o 21:26

, , . , . . , . , , , .

, - , . . . , . .

, , . , , . , , . . .

( . , . , , , . . , , , , , .
lei26U1izX


Btaiptompop   Mail: stzlddg@mrmal.ru
Pondelok 15.12.14 o 14:17

, , . , . , . . !

, . , . , , , . , -. - , , .

. . , . . , , .

, , , . , . (42- ) , . , , - . - .
lei26U1izX


johnson jack   Mail: markjackjack434@gmail.com
Piatok 12.12.14 o 01:21

Zskanie veru legitmna boli vdy vek problm pre zkaznka
finann potreby. Ste v akejkovek finannej neporiadok alebo potrebujete
fondy zaloi svoj vlastn podnik? Potrebujete ver uhradi svoj
dlh. Aj Potrebujete ver na zaatie podnikania oplat ty? my
ponkame vetky druhy finannej pomoci kadmu jednotlivcovi
'Obchodn ver a osobn piku, pre investcie, konsolidciu dlhu
a house nkup at. 'budeme ochotn ponknu ver.
EMAIL: markjackjack434@gmail.com

ver Prihlka
Dlnka Meno:
Pohlavie: ........
Stav: ....
Kontaktn adresa: ........
Krajina: ......
Dtum narodenia: .....
Suma potrebn ako ver: ....
Pika Doba trvania: .........
Mesan prjem: ......
Nboenstvo ......
Povolanie: ......
el veru: ........
Telefnne slo (s) ......
U ste iada o ver pred? ............
Ako ste sa o ns dozvedeli? ......
=========================================
, Uistite sa, e na ns obrti s tmto e-mail: markjackjack434@gmail.com


emmanuel thomas   Mail: emmanuelthomasloancompany@gmail.com
Utorok 09.12.14 o 21:01

Hadte piku? Alebo si odmietla piku v banke alebo finannej intitcii pre jeden alebo viac dvodov? Mte sprvne miesto pre Vae piky rieenie tu! Emmanuel Thomas ver spolonosti rozdva piky spolonostiam a jednotlivcom s nzkymi a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 2%.
Obrte sa na ns dnes e-mailom na emmanuelthomasloancompany@gmail.com


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Utorok 09.12.14 o 16:29

Potrebujete naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 09.12.14 o 11:16

Potebujete nalhavou pjku?
* Velmi rychl a okamitm pevodem na v bankovn et
* Splcen zan osm msc po dostanete penz v
bankovn et
* Nzk rokov sazba ve vi 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) Dlka
* Flexibiln podmnky poskytovn vru a msn spltka
*. Jak dlouho trv, ne financovat? Po odesln dosti o vr,
mete oekvat, e pedbn odpovdi mn ne 24 hodin a
financovn do 72 a 96 hodina po obdren informace, kter potebujeme
od vs.

Kontaktujte legitimn a licencovn vr spolenost oprvnna
e finann pomoc do jinch zem.
Pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Ludmila imoviov   Mail: lumilaloancompany7@gmail.com
Nedea 07.12.14 o 06:44

Dobr de,
Vedeli budete potrebova naliehav piku na tto Vianoce?
alie obavy, e ste urobili pre vau potrebu peaz
(Osobn pika, ver
investcie, auto ver, konsolidciu dlhu, piky
auto refinancova very, at.), som finann expert
ktor m vek mnostvo peaz, ktor mi umouje pomc vetkm
tch, ktor potrebuj peniaze poskytovania piiek
Financial. ste schopn poskytn
ver v rozmedz od 5000 a 700,000, za predpokladu, e s
vierohodn. Mm rokov sadzbu vo vke 3 5% z veru. Doba trvania
splcania je 2-10roky maximlna a mesan platby, ktor s zvisl na
vae schopnosti.

prosm, kontaktujte ns na adrese: lumilaloancompany7@gmail.com

Poznmka: nezabudnite na fond, ktor m vous'avreste vidie
Vaa pika do 48 hodn

primne

vaka.


morgan jark   Mail: worldcash231@gmail.com
Piatok 05.12.14 o 15:20

* Sksenosti potrebuj peniaze poiiava naliehavos?
* Prevod peaz a rchlo ponha na v bankov et.
* Splcanie zaal osem mesiacov po dostanete svoje peniaze.
vkladov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Lehota splatnosti (1-30roky) obdobia.
* * Tento flexibiln platobn podmienky a mesan platby.
* Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver
Mete sa tei na odpove do 24 hodn, a predben.
Finann prostriedky v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme.
od

Obrte sa legitmne a licencovan finann spolonos * Toto je povolen.
Finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a aplikan forma kontaktu, aby prostrednctvom veru.

E-mail: worldcash231@gmail.com

SIR MORGAN Jarka
generlny riadite
office CASHFIRMARENA
LONDON


Sir James Williams   Mail: cashfirmarena@outlook.com
tvrtok 04.12.14 o 15:29

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcania zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Veltov Jiri   Mail: senatorpwalter@gmail.com
Streda 03.12.14 o 03:37

dobr de,

Ste stle had piku, a nedostvaj iadnu piku. moje meno je Veltov Ji, a ja chcem, aby ste vedeli, e som s piku vo vke 15.000 eur od sentora Walter na 28/11/2014 na renovciu svojho domu. Ihne sa obrte na sentora Walter o (senatorpwalter@gmail.com) pre v ver pre naliehav pomoc, a nebudete sklaman.
formulr prihlky


alie nzvy: ....
alie prbuzn: ....
Pohlavie: ....
Dtum narodenia: ....
Miesto narodenia: ....
Vek: ....
Stav: ....
Kontaktn adresa: ....
PS: ....
Krajina: ....
Mesto: ....
Dom Telefn: ....
Mobil: ....
E-mail: ....
Zamestnanie: ....
Nboenstvo: ....
Vka veru: ....
Pika Trvanie: ....
ttna el veru: ....
Mesan prjem: ....
Vyplte formulr a vrti sa k nemu okamite vho veru.

akujem vm a Boh vm ehnaj.

Veltov Jiri


Caroline   Mail: mrscaroline.lucy@gmail.com
Nedea 30.11.14 o 17:08

Dobr de, ja som pani Caroline Lucy piky Service Lender, sme dveryhodne, registrovan a zarui ver spolonosti a my sme rozdva piky pre jednotlivcov, firmy, ttne zariadenia, kostoly a obchodnch organizci a ud vetkho druhu. Ste v ndzi veru na akkovek el? Ste vo finannom problm? Myslte si, potrebuj finann rieenie? Caroline Lucy piky Service je rieenie pre vetky vae finann problmy, nae very s jednoduch, lacn a rchle. Kontaktujte ns ete dnes za tto piku, ktor si prajete, meme zariadi akkovek ver, aby vyhovovalo v rozpoet na len 3% rokovou sadzbou. Ak mte zujem, okamite kontaktujte ns prostrednctvom e-mailu, (mrscaroline.lucy@gmail.com)


Anonym   Mail: neznmy
Sobota 29.11.14 o 14:54



mr napoleon   Mail: napoleonloanfunding@outlook.com
tvrtok 20.11.14 o 06:53

My rozdvat pjky 5000-10000000 nebo verzi nebo penze, kter chcete, stejn jako 10.000.000libra okno. s rokovou sazbou

ve vi 3%. Po celm svt. Obdob mezi 1-25 years.Also dt vr za tchto podmnek vku 18 let a older.We

potebovat nsledujc informace o vs a v nvrh dt, take vme, jak pomoci.

* Jmno: ............................

* Pjmen: .............................

* Vk: .....................................

* Adresa: ................................

* Stt: ..................................

* Stav: ................................

* Nzev spolenosti (pokud existuje): ...................

* Pjka stka potebn: ......................

* Cl: .........................

* Dlka: ...............................

* Datum narozen (RRRR-MM -DD): ..............

* Pohlav: .................................

* Stt: .........................

* Tel.: ................................

* Mobiln / Mobile: .......................

* Skype Jmno: .........................

Zajm adatel by ml kontaktujte ns nyn prostednictvm e-mailu

(napoleonloanfunding@outlook.com)

dkuji,

Pan Napoleon Hill.


John Mclondon   Mail: johnmclondoninvestment@hotmail.com
Utorok 18.11.14 o 21:52

Dobr de,

POTREBUJETE podnikatesk ver? POTREBUJETE osobn piku? Mte v mysle Pikov ver? ON akm elom? Tto sprva informuje o celej verejnej, e je POIOVA firma, ktor rozdva ver s nzkou rokovou sadzbou. SME zaregistrovan a vlda schvlila VER VERY FIRM.WE rozdva piku na in organizciu, koly, nemocnice, jednotlivci, kostoly podnikania mui a eny, ktor boli finanne DOWN.THIS JE prleitos pre vs rozri svoje podnikanie a plati VETKY adeptov. NEVHAJTE, aby postpil vau iados teraz prostrednctvom e-mailu (johnmclondoninvestment@hotmail.com)

VER PRIHLKA:
Cel meno:
Vka veru:
KONTAKTN ADRESA:
STAV:
KRAJINA:
Telefnne slo:
PԎIKA TRVANIE:
el veru:

Niie s informcie, ktor na pokraovanie v verovej transakcie.

Aj akaj na vae neodkladn reagova.


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 17.11.14 o 07:52

, : , - , , . , . ' - '. , - , , , , , , - : , ? , , .

? , . ' ! . : !

, . , . , , . . , - , ?

, ... , . , , ! - ! , .
gfdDe3DsersA


Look Moore   Mail: lookmoreloanfirm001@gmail.com
Nedea 16.11.14 o 15:30

Poskytujeme piky fyzickm osobm na vemi nzke a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 3% rone. Potrebujete ver plati ty? ver na kpu domu? alebo osobn piky na zvltny dvod? Kontaktujte ns teraz pre vae finann rieenie. Nechceme zlyha nae overen klientmi ako zabezpei, e dostan finann prostriedky o najskr, bez zbytonho odkladu. Po schvlen iadosti o ver, dostanete financovan za menej ako 48 hodn. Napte nm, e-mail: lookmoreloanfirm001@gmail.com


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 14.11.14 o 15:01

, , , . , . . . .

, , , , . , , , , , , , . , , , , . , , . .

, ! , , , , , , , , , . : , , , , 17. , ! , , .

, . , , . , , . , , , , . , .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 14.11.14 o 13:45

. : , , . , . . !

, , , - . , , . . -, 2000 . 1862 .

, . . - . - , . , .

, , : . , , : 20 , . . , . , .
gfdDe3DsersA


financovanie   Mail: accreditedlenders@gmail.com
tvrtok 13.11.14 o 13:21

Ven pn / Ven pani,


* S ste finanne vylisovan?
* Myslte si, Hada finann prostriedky splca very a dlhy
* Myslte si, hada financie zaloi svoj vlastn podnik?
* Ste potrebuj skromn alebo obchodn financovanie pre rzne ely?
* Myslte si, hada prostriedky na uskutoovanie vekch projektov
* Myslte si, hada financovanie pre rzne in procesy?

Ak mte naintalovan ubovon z uvedench problmov, meme by pomoc pre vs
ale ja chcem, aby ste pochopili, e dme nae financovanie v zujme
vo vke 3%.Ponkame financovanie z $2,000 Min.to 50.000.000 dolrov
Max.at 3% rokovej sadzby.Sme overen a dveryhodn. meme vm pomc
s finannou pomocou.
Kontakt Email:accreditedlenders@gmail.com


MR bzuc WHITE   Mail: buzzywhiteloan@gmail.com
tvrtok 13.11.14 o 01:34

Pozor Kad One !!! Jmenuji se DORIS HENRY oban USA jsem byl podveden o 2 rznch internetovch mezinrodn podvst vitele, vichni slibuj, aby mi pjku po proveden mi platit poplatky, kter pinej nic a doshl bez pozitivnho vsledku. Ztratil jsem pevn vydlvat penze, a to bylo celkem 6,000USD. Jednoho dne, kdy jsem byl prochzen internetu se slzami na och jsem narazil na svdectv eny, kter byla tak podveden a nakonec dostal m spojen s legit vr spolenosti s nzvem (LEGIT vrovch fond COMPANY), generln editel spolenosti MR bzuc WHITE {buzzywhiteloan@gmail.com}, kde se konen dostal pjku, tak jsem se rozhodl obrtit se na stejnou vr spolenost, a pak ekl jim svj pbh o tom, jak jsem byl podveden o 2 rznch poskytovatel vr, kte dlali nic, ale samozejm m bolest , Vysvtluji spolenosti potou, a vechno, co mi ekl, bylo plakat nic vc, protoe budu mt svj vr v jejich spolenosti, a tak jsem udlal sprvnou volbu kontaktovat je. i vyplnil formul dosti o vr a pokraoval se vm, co bylo poadovno m a tady jsem dnes astn, protoe Key Kmen Financial Holdings Company {} buzzywhiteloan@gmail.com mi dal pjku, tak jsem dal slib m vlastn, e budu zachovat svdectv na internetu o tom, jak j mm poadovanou pjku. Potebujete pjku nalhav laskav a rychle kontaktovat (Legit vr prostedk spolenosti) nyn pro v vr prostednictvm e-mailu: {buzzywhiteloan@gmail.com}

dky
MR bzuc WHITE


Anonym   Mail: neznmy
Streda 12.11.14 o 09:17



Pn Larry Jeff   Mail: larry.jeffloan1@gmail.com
Utorok 11.11.14 o 08:23

Dobr de,

POTREBUJETE podnikatesk ver? POTREBUJETE osobn piku? Mte v mysle Pikov ver? Tak sa na ns obrte s viac INFO. NEVHAJTE, aby postpil vau iados teraz prostrednctvom e-mailu (larry.jeffloan1@gmail.com)

VER PRIHLKA:
Cel meno:
Vka veru:
KONTAKTN ADRESA:
KRAJINA:
Pohlavie:
Telefnne slo:
PԎIKA TRVANIE:
el veru:

Aj akaj na vae neodkladn reagova.

Prosm vetky odpovede musia by tento e-mail. VIA E-MAIL (larry.jeffloan1@gmail.com)

Vaka.
Pn Larry Jeff


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 10.11.14 o 22:33

Potrebujete ver?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v
bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan platba
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver,
mete oakva, e predben odpovede menej ako 24 hodn a
financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme
od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonos oprvnen
e finann pomoc aj do alch krajn.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 10.11.14 o 21:43

Potebujete vr?
* Velmi rychl a okamitm pevodem na V bankovn et
* Splcen zan osm msc po dostanete penze na v
bankovn et
* Nzk rokov sazba ve vi 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn platba
*. Jak dlouho trv, ne financovat? Po odesln dosti o vr,
mete oekvat, e pedbn odpovdi mn ne 24 hodin a
financovn do 72 a 96 hodina po obdren informace, kter potebujeme
od vs.

Kontaktujte legitimn a licencovn vr spolenost oprvnna
e finann pomoc i do dalch zem.
Pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 10.11.14 o 15:18

, , , . , , - , . , , . . , , , .

, , , , - . . , . , . .

. . , , . . .

- - . . -! , , . , , ?
gfdDe3DsersA


amelia   Mail: ameliaperez836@yahoo.com
Nedea 09.11.14 o 19:07

PECILNA PONUKA VERU VNE (Amelia Perez 836@yahoo.com) MEDZI
sVEDECTVO:
Dostal som piku vo vke 15,000 s 3% rok s protokolom bez
pouitie Pani Pani ameliaperez samozrejm, e mj ver a dvaja z mojich priateov tie.
Ak ste v ndzi naliehav hotovostn piky polite e-mail na adresu takto: (ameliaperez836@yahoo.com) alebo sa obrte na telefne: 0679300631 a budete ma svoje piky do 72 hodn, pretoe tam tento tde som retartova svoje vaka nej.


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 07.11.14 o 08:26

, : , , ? , , , - . , , , , , , . . , 15.

, , . . . , ! .

, , , . , , . , . , . , .

. . , , . , . .
gfdDe3DsersA


james   Mail: jameshenryloanhep@gmail.com
Piatok 07.11.14 o 04:59

Ven pn / pani,
jameshenryloanhep@gmail.com

SOM JAMES HENRY.WE chcem, aby si vedel, e mme volanie z Pna, aby
Pomc tm, ktor s v ndzi A VO FINANNCH problm, danmi OUT VERU
TO ANY, osoba, spolonos, a spolonos, ktor potrebuj peniaze na podnikanie.

Vka veru bola podpsan a schvlen spolonosou
VBOR set £ 100,000.00 ktor ste privilgium VERU
£ 50,000.00 £ 1,000.00.YOU sa mali vrti z veru, ktor je poskytovan
YOU IN 4 roky ZMLUVY.

Ak mte zujem kontaktujte prosm JAMES Henry s informciami
Niie.

VER PRIHLKA

Vae meno a priezvisko:
Vaa krajina:
V tt:
adresa:
V vek:
Vae faxov slo:
zamestnanie:
Rodinn stav:
Prihlsenie E-mail:
heslo:
Sasn stav na pracovisku:
Vaa Pohlavie: ensk
Osobn telefnne slo:
V mesan prjem:
V tdenn prjem:
Loan Funds Suma potrebn:
el veru:
Pika Doba trvania:
Ako Urgentn potrebujete ver: ihne, ako to bude mon
****************************** ***


MENO: JAMES HENRY
E-mail: jameshenryloanhep@gmail.com
STAY poehnal.


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Streda 05.11.14 o 18:24

. . , . , . .

, , , . . , , , , , . 1999 . , , 1- , (150 ) .

, . , . , , . , , . , .

, ! , . ? ( ) , . , , .
gfdDe3DsersA


greg   Mail: gregloanoffer@gmail.com
Utorok 04.11.14 o 17:47

Do you need a Loan?
Are you looking for Finance?
Are you looking for a Loan to enlarge your business?
I think you have come to the right place.
We offer Loans at low interest rate.
Interested people should please contact us on
For immediate response to your application, Kindly
reply to this emails below only
gregloanoffer@gmail.com

LOAN APPLICATION INFORMATION FORM
First name:
Middle name:
Date of birth (yyyy-mm-dd):
Gender:
Marital status:
Total Amount Needed:
Time Duration:
Address:
City:
State/province:
Zip/postal code:
Country:
Phone:
Email ID.....
Mobile/cellular:
Monthly Income:
Occupation:
Which sites did you know about us.....
(gregloanoffer@gmail.com)


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Utorok 04.11.14 o 16:53

, . , , , . ' , , ' , . , . .

. . , . . , , .

, , ? . , . , ! , , .

, , . , . - . ! - - , .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Utorok 04.11.14 o 03:48

, , , . -. , . . .

. , , , . . (. , , .

. , . , . , , ! , ?

, . , , , , . -. : , . , - , : .
gfdDe3DsersA


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Sobota 01.11.14 o 00:53

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 31.10.14 o 19:03

- , , . . . , . , .

, . , 2 27 . , . , . , .

, , . , , , . , , . . , .

. , , , - . . , , . .
gfdDe3DsersA


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 30.10.14 o 02:25

Lb Potebujete nalhavou pjku?
* Velmi rychl a okamitm pevodem na V bankovn et
* Splcen zan osm msc po dostanete penze na v
bankovn et
* Nzk rokov sazba ve vi 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn platba
*. Jak dlouho trv, ne financovat? Po odesln dosti o vr,
mete oekvat, e pedbn odpovdi mn ne 24 hodin a
financovn do 72 a 96 hodina po obdren informace, kter potebujeme
od vs.

Kontaktujte legitimn a licencovn vr spolenost oprvnna
e finann pomoc i do dalch zem.
Pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm

email: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Streda 29.10.14 o 08:15

: , . , , , , . , , , . , . , , , .

, - . , , . , . , , , , , , , - . .

, , . . . - , , , . .

, . . , . , ! ?
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Utorok 28.10.14 o 09:01

, , , -, -. - , , . , . , . ?

: , , , . , , . , . , , , , . , , , .

, , . . . . , , .

! , . - . , . , - : .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Utorok 28.10.14 o 03:24

. , , . -, . , . .

, , , , , , , , . , , -, , . . , . , , , , , , , .

, , . , : , , ( ) , . , , . , , . , .

, . , , . . , . .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 27.10.14 o 12:43

. , , , ?.. . . , , , .

6- . , , . , - , , , . , . , .

- . . , , . , , , , , , , . , , , .

, . . , . , . .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 27.10.14 o 10:04

, , ... , . : , ! - ! .

. . , . , , , , . , , , , , .

, . ? , ' , - ' ' '. , , . .

. , , , ! , , . , ! .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 27.10.14 o 00:06

, . , , (, ), , . , ' ' (1630) ' ', . , . .

- , - . - . , , , . . , .

- ! : , . , . , , . ( ) , .

, . , , . , . , , . , .
gfdDe3DsersA


Mr John Pedro   Mail: johnpedroloans@hotmail.com
Nedea 26.10.14 o 19:20

iada o piku bez poiatonch poplatkov
Som pn John Pedro, budete potrebova naliehav piku na zaatie vlastnho podnikania, alebo splati svoje dlhy, ponkame rchlu a zodpovedn piku od najniej sumy 1000 do maximlnej vky 50.000.000 na akkovek as slova v ubovonej mene, bez poiatonch poplatkov za najniiu sadzbu vo vke 2% s dobou trvania od 1 do 20 rokov, a ak si chcete poia ver v mojej spolonosti, pre ktor je vyplni formulr dlnka niie, take meme poveda nasledujci postup.
plat pre v ver vyplnenm niie uvedenho formulra iadosti a posla ho na n email: johnpedroloans@hotmail.com

Meno a priezvisko ................................
Pohlavia ..............................
Stav ...........................
Vek ...................................
Adresa .............................
Telefn ..............................
Krajina .........................
Vka veru ............................
Doba trvania ..............................
Zamestnanie ..............................
Mesan prjem ...............................

E-mail: johnpedroloans@hotmail.com
Pn John Pedro
generlny riadite
+2347050251658


Mr John Pedro   Mail: johnpedroloans@hotmail.com
Nedea 26.10.14 o 19:20

iada o piku bez poiatonch poplatkov
Som pn John Pedro, budete potrebova naliehav piku na zaatie vlastnho podnikania, alebo splati svoje dlhy, ponkame rchlu a zodpovedn piku od najniej sumy 1000 do maximlnej vky 50.000.000 na akkovek as slova v ubovonej mene, bez poiatonch poplatkov za najniiu sadzbu vo vke 2% s dobou trvania od 1 do 20 rokov, a ak si chcete poia ver v mojej spolonosti, pre ktor je vyplni formulr dlnka niie, take meme poveda nasledujci postup.
plat pre v ver vyplnenm niie uvedenho formulra iadosti a posla ho na n email: johnpedroloans@hotmail.com

Meno a priezvisko ................................
Pohlavia ..............................
Stav ...........................
Vek ...................................
Adresa .............................
Telefn ..............................
Krajina .........................
Vka veru ............................
Doba trvania ..............................
Zamestnanie ..............................
Mesan prjem ...............................

E-mail: johnpedroloans@hotmail.com
Pn John Pedro
generlny riadite
+2347050251658


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Nedea 26.10.14 o 18:28

, . : ? , , . , , . , .

, , . , ! , , , , . . - .

, , , , . , , . , . ? , ( ), , , ?

, , , . , , ! 16 , , . -, , . : .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Nedea 26.10.14 o 17:33

. , , , . , , , , , . , , , . , , .

. . . , -, . (1891 1970) .

. . , , , . - ? : ( 2 .

. , , , . ? , , . , .
gfdDe3DsersA


morganbenjamine   Mail: morganbenloaninvestment@outlook.com
Sobota 25.10.14 o 13:14

Ste obchodn mu alebo ena? Ste vo finannej neporiadok alebo potrebujete prostriedky na zaatie vlastnho podnikania? Kredity potreba zaplati svoj ​​dlh, alebo plati ty, alebo zaa pekn podnikania? Mte nzke kreditn skre a vy zistte, e je ak zska kapitl ver od miestnej banky / alch finannch stavov? Potrebujete ver alebo financovania z akhokovek dvodu, ako s:

(A) Osobn ver, obchodn expanzia,
(B) pre otvorenie obchodu, vzdelvania,
(C) dlhu,
(D), Hard Peniaze Piky,

Ponkame ver za nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% a zabezpeen bez zlohy, ponkame osobn piky, piky konsolidciu dlhu, rizikov kapitl vlastn kapitl, obchodn ver, vzdelvanie ver, hypotekrne a verov iadneho dvodu. 'Avak, naa metda umouje uri poadovan vku veru a dobu trvania si mete dovoli to, vm dva relnu ancu zska finann prostriedky potrebn Prosm, kontaktujte ns pre viac informci na e-maile: morganbenloaninvestment@outlook.com


Management   Mail: spuniversalloancompany@gmail.com
Piatok 24.10.14 o 12:42

Hello!

Do you need financial help?? Search no more as we are here to make all your financial problems a thing of the past. We loans out to companies and individuals in need of financial assistance, that have a bad credit or in need of money to pay bills,to invest on business.

Apply now for all kinds of loans and get it urgently!

* The interest rate is at 3%
* Choose between 1 and 30 years of repayment.
* Choose between Monthly and annual repayment plan.
* Terms and conditions of the loan flexibility.

Fill the following information;

Full Name:
Loan Amount Needed:
Country:
Tel:
Occupation:
Sex/Gender


All these plans and more, please contact us.


Email: spuniversalloancompany@gmail.com

Sincerely
Management
Dr Sarah Favour
+447024035601


mike smith   Mail: mikesmithloan@outlook.com
tvrtok 23.10.14 o 17:29

Potrebujete ver? Zskajte rchly ver ponuku teraz vo vke 2%. vy ste
prechdza finann akosti alebo ste v akejkovek finannej neporiadok,
a potrebujete finann prostriedky na zaatie vlastnho podnikania, alebo potrebujete ver
uhradi svoj ​​dlh alebo splati svoje ty, kontaktujte ns ete dnes prostrednctvom e-mailu:
mikesmithloan@outlook.com

PRIHLKA potrebn na spustenie transakcie,

Meno: _________
Adresa: __________
Krajina: _________
PhoneNumber: _________
Povolanie: _________
Pika Request__________
el loan__________
Pika Duration__________
Mesan prjem: _________

Lskavo dosta sp k nm prostrednctvom nho e-mailu E-mail: mikesmithloan@outlook.com


foltynek   Mail: foltynekroman@gmail.com
tvrtok 23.10.14 o 15:12

Dvame ver na krtkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte k uom v ndzi a fyzicky schopn splca mesan spltky s ahkosou a pokojom. Nae financovanie veru vo vke 2,000 a 99 million . Muste by informova, e mme slubu, ktor sa star o nae prevode peaz po celom svete, take si nemuste o ni stara, pretoe sme si reagova na vau otzku do 24 hodn na 24. : foltynekroman@gmail.com


Bishop Berry Smith   Mail: bishopberrysmith@hotmail.com
Utorok 21.10.14 o 09:45

dobr de,

Hadte podnikatesk ver, osobn piky, dom, auto ver,
tudentsk piky, konsolidciu dlhu very, nezabezpeen very, rizikov
kapitl, at .. Alebo ste bol odmietnut ver od banky alebo
finann usporiadanie jednho alebo viacerch reasons.You skr ich kreditu
rieenie! Som na biskupa, skromn verite, very podnikom a
jednotlivci v nzkej a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 2%. Mte zujem?
Kontaktujte ns pre liebu ver nasledova presun do 48 hodn.
KONTAKT: bishopberrysmith@hotmail.com
podrobnosti o pouit

meno:
Dtum narodenia:
pohlavie:
Rodinn stav:
adresa:
miesto
status:
potov smerovacie slo:
Krajina:
Telefn:
E-mail:
Stav el veru:
Vka veru:
Doba trvania veru:
ist mesan prjem.

Sp ku mne o najskr sa vyie uveden informcie pre viac informci.
Dfam, e to poujem od vs.
Vaka a Boh vm ehnaj,
Bishop Berry Smith


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 20.10.14 o 19:38

, , , , . -, , , , . , . , . , .

, ? , , . , . , ? , , , .

. ! . . , -.

, , , , ! . , , , , , . . , , !
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Sobota 18.10.14 o 15:07

? . - , . , ! , .

. ! , . . , , , .

. . . . , .

, , . 5 , 3,5 . ? . - .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Sobota 18.10.14 o 14:15

- . . : , , -- . , , . !

. . , , , . ! , .

, . . , ? . , - .

, - , - . , . , , , , , , , . . , , .
gfdDe3DsersA


Jennifer Williams   Mail: stabicinvestment@gmail.com
Sobota 18.10.14 o 12:17

Dobr de vm vetkm som pani Jennifer legitmnej dvery a veritesk ver akreditovanou spolonosou. Poiiava peniaze uom vo vke 3%, v ktor potrebuj finann pomoc. Mte zl kreditnou alebo ste v ndzi o peniaze na platenie tov? Chceme, aby tento prostriedok pouva Vs informova, e som sa poskytuj spoahliv prjemcu pomoci, radi vm ponknu piku. iadna kontrola kreditu, 100% zaruen. Naa spolonos mail je (stabicinvestment002@gmail.com) iadate zane splatenie veru kedykovek spolonosti a on / ona shlasila, potom, o bol ver prechdza na neho / nej. Neschopnos splca ver na dta / termnu, bud prijat prvne kroky voi alobcovi nam prvnikom ihne. iadate nie je schopn splni poiadavky na platby bude ma 1 al rok ako bezron obdobie, ne bud prijat prvne kroky. Podrobnosti: dlnk mus poskytn jednu z nasledujcich podmienok: - vodisk preukaz, medzinrodn pas alebo platn preukaz totonosti, ktor nesie jeho / jej meno. Ste povinn vyplni tento formulr, aby sme mohli pokraova s Vaou piky.

VER PRIHLKA:

Meno iadatea: ...............
Mesto: .......................
Stav: ........................
Krajina: ....................
Pohlavie: ......................
Vek: ..........................
Povolanie: ...................
Zdroje Index ...................
Telefnne slo: ................
Suma poadovan: ...............
Doba trvania veru: ..................
Pika el .....................

Po odoslan formulra iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove do 24 hodn a financovanie do 42 a 84 hodina po obdran informcie, ktor potrebujete, kontaktujte nau spolonos e-mail: stabicinvestment002@gmail.com
S pozdravom,

Jennifer Williams.


Mr. Richard   Mail: fredrickrichardloans@gmail.com
Sobota 18.10.14 o 07:14

dobr de,
Ja som pn Fredrick Richard veritelia skromn ​​piky.
ivotnos tchto piiek, ktor ancu.
Nepotrebujete poia peniaze okamite vymaza svoje dlhy, alebo budete potrebova
poia finann prostriedky.
Ak chcete zlepi podnikania, ktor?
Tie boli zamietnut
Banky a alie finann subjekty.
Potrebujete Konsolidcia piiek i hypotku?
Hada ni viac, pretoe my sme tu preto, aby vetky svoje finann akosti vec.
Pred nedvnom sme mali poia sa na prty.
Potrebuj finann pomoc, sa zlou verovou alebo potrebuj peniaze.
Nhradu nkladov na investcie do podnikania vo vke 2%. Chcem
poui.
Stredn Vs informova, e sme tu na pomoc. Spoahliv a Benefit a
Loan.So ste vtan, kontaktujte ns ete dnes prostrednctvom e-mailu:.

fredrickrichardloans@gmail.com

Dta dlnkov

1) Cel meno: ...............
2) tt: ....................
3) Adresa: .........................
4) tt: .............................. ....
5) Pohlavie: .................
6) Stav: .................
7) Povolanie: .............................. .........
8) Telefnne slo: .......................
9) Sasn pozcia Miesto: .....................
10) Mesan prjem: ........................
11) Pika Suma potrebn: .........................
12) Obdobie piky ............... ...
13) el veru ..............
14) Nboenstvo: .........................
15) U ste niekedy predtm ...................

vaka
Fredrick, pn Richard.


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 17.10.14 o 10:03

' ', ' ', ', '. . . (. .

. . , . . , , .

, , . . . . , , , .

, . , . , . , , . , - , , - .
gfdDe3DsersA


frank   Mail: frankcloeraloanservice@gmail.com
tvrtok 16.10.14 o 06:00

Hello Dear Ak ste unaven z verov a hypotk od bnk a inch finannch intitci, hadali pre vs, alebo ste boli neustle zamietnut systmu mikrofinancovania. Toto je minimlny mesan $ 1,000.00 na $ 20.000.000,00 maximlnu rokov sadzbu, ktor sa pohybuje v rozmedz 3% veru dodvky je informova, e sa 100% zruku. Dvame very pre zlepenie business.konkurentnoe vhodu / obchodn expanziu. Sme certifikovan dveryhodn, spoahliv, efektvny, dynamick, rchle, a uistite sa, e budete odpova. Spoluprca je finannk pre nehnutenosti a vetky druhy financovania, mme dlhodob ver, minimlne jednho a dvadsa rokov a
poskytn vetky roky a umonia vpoet a vyplca raz rone. Mme nasledujce typy verov napredlozhenie, a ete ovea viac; * Osobn piky (nezaisten ver) * Obchodn very (nezaisten ver) * Konsolidcia piiek * Kombincia veru * Home Development Ak chcete njs e-mailov adresu kontaktnch miest e-mailov adresu: frankcloeraloanservice@gmail.com


Morgan benjamine   Mail: morganbenloaninvestment@outlook.com
Streda 15.10.14 o 05:35

Вы деловой человек или женщина? Вы находитесь в финансовой неразберихи, или вам нужно средств, чтобы начать свой собственный бизнес? Кредиты необходимые заплатить свой ​​долг или оплатить счета или начать хороший бизнес? Есть ли у вас низкий счет кредита, и вы найдете его трудно получить ссудного капитала в местных банках / других финансовых институтов? Вам нужно кредита или финансирования по любой причине, таких как:

(а) Персональный кредит, расширения бизнеса,
(б) для открытия бизнеса, образования,
(в) Консолидация задолженности,
(г) Жесткий Кредиты Деньги,

Мы предлагаем кредит по низкой процентной ставке 2% и закреплены, не залог, мы предлагаем персональные кредиты, займы консолидации задолженности, венчурный капитал капитала, бизнес-кредит, образовательный кредит, ипотечные или кредитной по любой причине. 'Тем не менее, наш метод позволяет указать требуется сумма кредита, и продолжительность вы можете себе это позволить, дает вам реальный шанс получить средства, необходимые Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по электронной почте: morganbenloaninvestment@outlook.com


Mr Excel   Mail: excelservices.managementonline@gmail.com
Utorok 14.10.14 o 08:51

Potebujete nalhavou pjku? Pokud ano, kontaktujte ns na adrese (excelservices.managementonline@gmail.com) pro vce informac.


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Pondelok 13.10.14 o 22:54

Potebujete nalhavou pjku?

* Velmi rychl a okamitm pevodem na V bankovn et
* Splcen zan osm msc pot, co vybr penze z vaeho bankovnho tu
* Nzk rokov sazba ve vi 2%
* Dluhov sluba Dlouhodob (1-30 rok) trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

Nkter otzky zodpovzeny (asto kladen otzky) Mm jednoduch formul v pro vs vyplnit dost o pjku. vyplte ji a polete ji zpt do spolenosti. Aplikace obsahuje nsledujc tmata. * Licence * informace o kreditn dlunk.
Jak je rokov sazba? rokov sazba zvis na projektu. Ve vi 2% za msc rok pouze ron rok.
Na druhm mst. Bude mj vr na tom? ne
3 .. Kde je mj vr? Pjujeme penze z celho svta
4. Jak dlouho trv financovn? Po odesln dosti o vr, mete oekvat odpov do 24 hodin ped a dostal informace v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financ, muste bt.
5 .. Jak bude vae platby? Kter se vypot za vs a zaleme vm spltkov kalend alongwith vrovch podmnek.
Tme se na siln obchodn vztah s vmi.

obrate se na prvn a licencovan vr spolenosti authourised
svtov finann pomoc irok.
Pro vce informac a dosti o vr formul Kontakt pes mail: trustfundguaranteed@gmail.com


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Pondelok 13.10.14 o 16:22

! , : . , . . .

, . , , , , , , ? , , , . , , . , , , , , .

, , , - . -, , . , , . , , , , , . , , - .

, , , , . , . , , , . , , . , 1908 .
gfdDe3DsersA


mark   Mail: marryjane1052@hotmail.com
Sobota 11.10.14 o 23:06

dobr de
Potrebujete naliehav ver pomc vm stretn sa s vaimi okamitej potreby? potom nemte in monos, ne zska okamit a vemi cenovo dostupn ver od naej vekej verovej agentry. Auto very, hypotekrne very, konsolidcie piiek, ETC nemuste alej hada akkovek, sme tu u vaich dver krok k pomoci a pomc vm vo vetkch oblastiach verov publikovanie, ponkame zabezpeen a nezabezpeen very originlnych jednotlivca a spolonosti na vemi nzke rokov sadzby do 48 hodn, kontaktujte ns na kellymarkloancompany@yandex.com
Niie vyplte formulr iadosti
Meno .................
Priezvisko .................
Povolania .................
Sex ....................
Krajiny ..................
ttna ................
Mesan prjem ..................
Suma potrebn ...............
Doba .....................
Telefnne slo .....................

E-mail: kellymarkloancompany@yandex.com
S pozdravom
Pn Donald dennis


mark   Mail: marryjane1052@hotmail.com
Sobota 11.10.14 o 23:04

Aj naliehavo potrebuj piku vo vke 50.000 eur na nkup novho auta dnes @ azet.sk @ hotmail.sk @ yahoo.sk @ gmx.sk


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Sobota 11.10.14 o 12:44

. , . , , . , . .

, , , . , - , , ? , , , , , . , , . , , , , , .

, , . , . , , , ? , . , , , , .

, , , . , , . , . . , -, .
gfdDe3DsersA


mark benson   Mail: markbensonloan@gmail.com
Sobota 11.10.14 o 12:14

pozor :::::
Sme certifikovan, dveryhodn, spoahliv, efektvny,
dynamick a rchlo spoahliv, spolupracova finannk pre nehnutenosti a vetkch druhov obchodnho financovania
vydvame dlhodob piku
Maximlna vka veru poiiame je 50000000.
Ponkame tieto druhy verov a mnoho alch:
Osobn piky (nezaisten ver)
Obchodn very (nezabezpeen piky)
konsolidcie piiek
Kombincia veru
Home Improvement
Prosm, ak mte radi, a zujem o nae finann ponuky,
Prosm, kontaktujte ns
e-mailom markbensonloan@gmail.com PԎIKA FORM
Cel meno:
pohlavie:
Rodinn stav:
Krajina:
Dtum narodenia:
Poadovan mnostvo:
Doba trvania veru:
Mesan prjem / ron prjem:
povolanie:
Telefn:
akujeme, e ste ns kontaktovali!
pokia ide o:
Mark Benson ver


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Sobota 11.10.14 o 00:02

. . . , , ? , , , .

. , . , , . . - , , .

, , , , , . - . , . , , , . .

, - , . , , - . , , . , , ? , .
gfdDe3DsersA


Mrs Mary   Mail: marycoleloanscompany@gmail.com
Streda 08.10.14 o 03:37

Ven pn / pani

PԎIKA o najrchlejie do 2 dn. Micro finann fond Plc
Obchodn a osobn, dom pika na 2% rok rate.Interested osoby
by sa mali obrti ver dstojnk prostrednctvom e-mailu s niie informcie:

MENO: ............................................... ....................

Priezvisko: ............................................... ......................

COUNTRY: ................................................ ........................

Telefnne slo: ............................................... .....................

Povolanie: ................................................ ................

VEK: ................................................ ..................................

PԎIKA Suma potrebn: ...........................................

LOAN.DURATION: .............................................. ..........

Dstojnk Meno: Pika Investin ponuka
E-mail: marycoleloanscompany@gmail.com

S pozdravom,
pani Mary


DOSTUPN VR   Mail: Unionbanktransferdepartment01@gmail.com
Pondelok 06.10.14 o 17:35

Merhaba, ben Bayan Thom Bruce Ev her bireye mali yardım her trl sunmak iin burada olduğunu size bildirmek iin buradayım her biri iin tebrik Aağıdaki olursa olsun mali durumunu durumu, kredi teklif sayesinde trdr.

Biz Kredilerin ardından eitleri Teklif
Bireysel Krediler (Gvenli ve Teminatsız)
İletme Kredileri (Gvenli ve Teminatsız)
Mevcut Konsolidasyon Kredi-Dk Aağı veya Sıfır Para Finansman Programı

İLK BİLGİ GEREKLİ'S ARE:

Tam Adı:
lke / ehir:
Yer:
Ya:
Telefon numaraları İletiim:
Miktar Gereken:
Kredi Sre:
Kredi Amacı:
teekkr ve Tanrı korusun.
E-POSTA İletiim: Unionbanktransferdepartment01@gmail.com


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Nedea 05.10.14 o 10:45

. . . , . .

, . '' . , , , , , . , , , . , -, '.

: , -, . , , , , , , , , . . , , - . , .

. , , . , , . ! .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Sobota 04.10.14 o 05:43

. , . - , , , . , , : . , , , - .

, . . , . , , , . , , , .

, , . , , - . , , , , , , . , , . .

, , . , . , . . .
gfdDe3DsersA


AZoomimync   Mail: Minkdidaaffib@ggww.ru
Piatok 03.10.14 o 06:52

''. '' , . , , , '. ! '.

, , . . . , , . , , .

- . . , , , . , , . , , , , , .

. , , , , . . , , , , , , . .
gfdDe3DsersA


Moore Murillo   Mail: credituniona@outlook.com
Pondelok 29.09.14 o 01:20

Potrebujete ver? alebo potrebuj finann pomoc? ponkame piku od rozsahu 10.000 euro na 5000000 eur pre jednotlivca a spolupracova orgnov, ktor potrebuj finann pomoc, Aplikcia je k dispozcii pre iadateov v priebehu iba 18 rokov. kontaktujte ns e-mailom, ak zujem o rchle a jednoduch piky na
nzke a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 5% rone.
S pozdravom
Moore Murilo.
E-mail: credituniona@outlook.com


linda   Mail: stevebrownloan4@hotmail.com
Sobota 27.09.14 o 12:44

Ahoj vetci, volm sa pani Linda Frank a ja hovorm ako najastnej osoba na celom divokom dnenom svete, a ja si hovoril, e kad verite, ktor zachrnil svoju rodinu z naej zlej situcie, poviem meno do celho divokho sveta a ja som tak rd, e moja rodina je sp za dobr, pretoe som bol v ndzi veru vo vke 73.000 dolrov USD na zaa svoj ​​ivot cel, pretoe som jedin mamika s 2 demi a cel svet sa zdalo, ako by visel na ma, km som sa stretol Boh poslal veru veritea, ktor zmenil mj ivot a e mojej rodiny, Boh sa b veritea, pn Steve Steve Brown piky finann, bol Spasite Boh poslal, aby zachrnil svoju rodinu a na prv pohad som si myslel, e to nebude mon, km som dostal moju piku vo vke 73.000 dolr USD a ja vm porad, kad, kto je v skutonej ndzi veru kontaktova Steve Brown prostrednctvom e-mailu na adrese. (Stevebrownloan4@hotmail.com) OR (stevebrown012@gmail.com), pretoe to je najviac pochopenie a lskav srdce veritea.


vladimir   Mail: vladimirnemeczpozicka@gmail.com
Piatok 26.09.14 o 21:05

Dal som k dispozcii ver od 2.000 do 2.000.000 velmi jednoduch podmienky. Tie som sa investcie a picky medzi jednotlivmi druhmi. Ponkat very krtkodob, strednodob a dlhodob. Nevieme, svoje zvyky a nae transfery s prevdzkovan banky pre zabezpecenie transakcie. Pre vetky Vae poiadavky nvrhy, pokial ide o sadzby a zastvok platieb, a budem vau pomoc. A konecne, pre bliie porozumenie prosm pripojte adresu - Email - vladimirnemeczpozicka@gmail.com


Morgan Loans   Mail: morgandianaloanoffer@yahoo.com
Piatok 26.09.14 o 00:11

MORGAN very spolonos je obmedzen do zkladnho imania. Ponkame very a
finann sluby vetkho druhu. Nae piky sa pohybuje od podnikania
osobn piky alebo dlh alebo krtkodob podmienky s priaznivm zujmom
ceny (2%). Naa pika proces je vemi rchly a spoahlivo
zruky. Pre viac informci o naich slubch, prosm, dajte nm
pozna vku veru, ktor potrebujete a chcete, aby sa trvania veru. sme
dfam, e to poujem od vs. Mete odosla sprvu na e-mailov adresu
niie.
morgandianaloanoffer@yahoo.com


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Streda 24.09.14 o 09:07

Potrebujete naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com


Mr Barry   Mail: godiaandsonscompany@gmail.com
Utorok 23.09.14 o 13:51

Ahoj vetci, ja som pn Barry, v sasnosti ije v Kanade, som enat mu v okamihu, ke sa dvoma demi a bol som uviazol vo finannej situcii, v auguste 2012, a potreboval som na refinancovanie a plati svoje ty pre mjho syna lieky. Snail som sa hadaj piky od rznych verovch firiem aj skromnch aj firemnch, ale nikdy s spechom, a vina bnk klesol mj kredit. Ale ako by si to Boh, som sa zoznmil s muom Bom skromn ​​piky poiiavate priate vymenoval pna Jamesa a ja dostal piku iastku vo vke $ 10,000USD a dnes som majiteom firmy a moje deti s v poriadku v okamihu, ke . Tak drah, ak muste sa obrti na ktorkovek firmu s ohadom na zabezpeenie veru s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% a lepia splcania plnov a plnu, kontaktujte prosm pna Stanley Kings nevie, e robm to, ale som tak astn teraz a som sa rozhodol da uom vedie viac o nej, e ponka vetky druhy verov pre jednotlivca i spolonosti, a tie chcem, aby Boh mu ehnaj viac. Mete sa obrti na svoju spolonos prostrednctvom tohto e-mailu godiaandsonscompany@gmail.com


dennison jose   Mail: josedennison007@gmail.com
Pondelok 22.09.14 o 06:01

Potrebujete naliehav piku riei svoje finann potreby? ponkame very v rozmedz od 5.000,00 a 250,000,000.00 Max, sme spoahliv, efektvne, rchle a dynamick, iadna verov kontrola a ponka 100% zaruen zahraninch piiek v priebehu vetkch obdob tu. Tie sme vyda ver v eurch, libra a dolr na vetkch verov je 2%, ak mte zujem dosta sp k nm Via josedennison007@gmail.com nasledujce informcie: Vae meno: Krajina: Mesto: Adresa: poadovan mnostvo: doba trvania: Vek: Pohlavie: Povolanie: Telefnne slo: akujem. Mr.jose


SIR JAMES WILLIAMS   Mail: cashfirmarena@outlook.com
Piatok 19.09.14 o 17:12

Potrebuj naliehav piky?
* Prevod vemi rchlo a naliehavo na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po obdran peaz z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Odkpenie dlhodobo (1-30 rok)
* Flexibiln verov podmienky a mesan spltka

Kontaktujte ver spolonosti licencovan a legitmne authourised
poskytovanie finannej pomoci do alch krajn.
Pre viac informci a verov iadosti foriem a obchodn kbu: cashfirmarena@outlook.com

Sir James WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA firmy
LONDON


SIR JAMES WILLIAMS   Mail: cashfirmarena@outlook.com
Piatok 19.09.14 o 17:10

Potrebuj naliehav piky?
* Prevod vemi rchlo a naliehavo na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po obdran peaz z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Odkpenie dlhodobo (1-30 rok)
* Flexibiln verov podmienky a mesan spltka

Kontaktujte ver spolonosti licencovan a legitmne authourised
poskytovanie finannej pomoci do alch krajn.
Pre viac informci a verov iadosti foriem a obchodn kbu: cashfirmarena@outlook.com

Sir James WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA firmy
LONDON


diamond homes   Mail: diamondloanhomes@yandex.com
Utorok 16.09.14 o 03:28

Nabzme vry fyzickm osobm, kte potebuj finann podporu a to bu pro soukrom nebo obchodn ely, je minimln hodnota, kter nabzme
je 3,000.00 a maximln hodnota je 5,000,000.00 s poadovanou dobu trvn
Jsme licencovan a pln registrovan vr spolenosti. Tato sluba je
kredit zdarma. My rozdvat pjky na 2% rokovou sazbou za jasn a
srozumiteln a spltkov kalend.
KATEGORIE:
* Osobn pjky
* Obchodn vry
Dom Akciov vr
* Pjky konsolidaci dluhu
* Corporate Finance
* Vybaven Financovn
* Retail Credit Financovn
* Letadla Financovn
* Energy Finance a investice
* Financovn zdravotn pe
* Komern nemovitosti
Poznmka: Vechny odpovdi a vrov adatel by ml kontaktujte ns prostednictvm na spolenosti e-mail: diamondloanhomes@yandex.com


Sir James Williams   Mail: cashfirmarena@outlook.com
Piatok 12.09.14 o 19:38

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcania zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 11.09.14 o 09:06

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


anita wilson   Mail: stevebrownloan4@hotmail.com
Streda 10.09.14 o 12:31

Dobr de, mil udia nemaj pln koris tm zabijakmi v tam, e im volaj seba peniaze poiiavate vetci s podvod, vetko, o chcem, je vae peniaze a tie nie je pou od nich zase spravili mi to dvakrt, ako som sa stretol s Mr steve Brown najzaujmavejie na tom je, e mj ver bol transfer na ma v 74 hodn, tak som dobre poradi, aby ste sa obrtili na pna Browna, ak mte zujem o zskanie veru, a ste si ist, mete ho vrti na dobu, po ktor mu mete kontaktova prostrednctvom e-mailu ......... stevebrownloan4@hotmail.com (alebo) stevebrown012@gmail.com

Ponkaj vetky druhy kategri verov, ktor

Krtkodob piky (5_10years)

Dlhodob ver (20_40)

Media ver (10_20)

Ponkaj piku, ako je

Home ver !!!!!!!!!!!

Podnikatesk ver !!!!!!!!

Dlh ver !!!!!!!!

tudentsk piky !!!!!!!!

Business spusten ver

podnikatesk ver

ver spolonosti <<<<<<<<<< at

Email >>>> stevebrownloan4@hotmail.com (alebo) stevebrown012@gmail.com

Pokia ide o finann krzu a piky potom Steve Brown piky finannej, je miesto, kam s, prosm ho len tak poveda, e pani Anita Wilson vs nasmerova Good Luck >>>>>>>>>>


INSURANCELOAN SERVICES   Mail: insuranceloanservices@gmail.com
Utorok 09.09.14 o 22:53

Potrebujete naliehav piku, dobre registrovan veru veritea, dvame ver vetkho druhu vo vemi rchly a jednoduch spsob, podnikatesk ver, ktor potrebuj finann pomoc, kontaktujte ns na e-mail: insuranceloanservices@gmail.com


vladimir   Mail: vladimirnemeczpozicka@gmail.com
Utorok 09.09.14 o 19:41

Dal som k dispozcii ver od 2.000 do 2.000.000 velmi jednoduch podmienky. Tie som sa investcie a picky medzi jednotlivmi druhmi. Ponkat very krtkodob, strednodob a dlhodob. Nevieme, svoje zvyky a nae transfery s prevdzkovan banky pre zabezpecenie transakcie. Pre vetky Vae poiadavky nvrhy, pokial ide o sadzby a zastvok platieb, a budem vau pomoc. A konecne, pre bliie porozumenie prosm pripojte adresu - Email - vladimirnemeczpozicka@gmail.com


sharp   Mail: sharpmarkloancompany1212@gmail.com
Pondelok 08.09.14 o 06:51

Prija. ver. aplikcia
Ste obchodnk alebo ena? Ste finanne zdraznil, alebo robi
budete potrebova finann prostriedky na zaatie vlastnho podnikania? Potrebujete sa usadi
Dlh alebo piku splati svoje ty, alebo zaa pekn podnikania? ty
Maj nzku kreditn skre a tie s zisuj, e je ak pripsa
Z miestnych bnk a inch finannch intitci? Potrebujete ver
alebo financovania z akhokovek dvodu? Ako s:
.) Osobn ver, obchodn expanziu
b). zakladanie podnikov a vzdelvanie
c). dlhu.
Ponkame piky na nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% a iadna kontrola kreditu, mete
Ponkame osobn piky, konsolidciu dlhu ver, rizikov kapitl,
Podnikatesk very, vzdelvanie very, very na bvanie alebo 'piky z akhokovek dvodu!
Ponkame ovea akhokovek veru tu v starcompany
(Sharpmarkloancompany1212@gmail.com)
FILL o pike formulr pre PODROBNOSTI.
===============================
Dlnka Cel meno:
Krajina:
tt:
Kontaktn adresa:
Kontaktn slo mobilnho telefnu:
pohlavie:
vek:
Suma potrebn ako ver:
Trvania veru:
Mesan prjem:
el veru:
S pozdravom,
Mr Sharp Mark
Loan Officer / CEO
Odpoveda e-mailom: (sharpmarkloancompany1212@gmail.com)


Multi Credit Finance   Mail: multicredit47@gmail.com
Nedea 07.09.14 o 16:20

LOAN SERVICE OFFER, APPLY NOW AND GET APPROVED WITHOUT STRESS OR DELAY.

We are MULTI CREDIT FINANCE; we are Legitimate/Accredited Loan Company & we are fully licensed by the Government to grant loans and offer other credit facilities to both local and international customers. We offer loans to individuals and co-operate bodies in need of financial assistance. Do you have bad credit OR are you in need of money to pay bills? Do you need business loan? We offer ALL KINDS of loan at 2% interest rate to reliable & serious individuals or companies! Get back to us if interested & upon your response; you'll be mailed a Loan application form to fill (No social security and no credit check, 100% Guaranteed!) We Look forward hear from interested borrower!!!! Interested person can contact us via E-mail: {multicreditfinance@gmail.com}

MULTI CREDIT FINANCE TEAM.


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 06.09.14 o 15:50

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Pn Williams Brigoli.   Mail: ml_serviceplc@outlook.com
Sobota 06.09.14 o 15:28

Dobr de, vitajte na servis PLC: legitmne a serizny ver spolonosti maxi ver. Sme dynamick spolonos s finannm assistance.We piky peaz na

jedinci, ktor potrebuj

finannej pomoci, ktor maj zl kreditnou alebo chcete poui toto mdium potrebova peaz zaplati investova business.I tov

vs informova, e sme spoahlivm

a pomoc prjemcu s radi, e nm ponkaj piky kontakt prostrednctvom mailu s
adresa: ml_serviceplc@outlook.com

Sluby Poskytovan patr: Refinancovanie, Domce zlepenie, investin ver, Auto very, dlh Konsolidcia, verov lnie, druh hypotku, podnikatesk very,

osobn piky, auto

ver, Auto ver.

Prosm, napte sp, ak zujem.

Cel meno:
pohlavie:
Stav:
adresa:
krajiny:
mesto:
profesie:
Mesan prjem:
potov smerovacie slo:
mnostvo:
Doba trvania veru:
Mobile / Phone
Hovorte po anglicky:

akm od vs pou v poriadku.
Pn Williams Brigoli.


chrysler sands   Mail: chryslerfinance@yahoo.com
tvrtok 04.09.14 o 09:23

Zska slun VER dnes od chryslerfinance@yahoo.com

Poiada o ver od legitmne spolonos poskytujca ver, ktor vm pomu dosta vae finann plny aktualizovan s prijatenou rokovou sadzbou vo vke 2%. Potrebujete ver pre dlhodob investcie a krtkodob investcie?
Aj ke sme si da mal pozornos o vaej lnii kreditnej histrii, ale sme si ist, o ktor vm pome zska ver pre vae investin zmery, ako je to mon.
Zastnen iadatelia sa oakva kontaktova tto spolonos prostrednctvom e-mailu pre ahk prstup k vmu verovho prevodu cez: chryslerfinance@yahoo.com


VICTOR   Mail: victor.loanfirm1980@gmail.com
Streda 03.09.14 o 10:22

dobr de,

Bol ste scammed falon veriteov v procese hadania finannej slobody? Ste v dlhoch? Potrebujete zaloi nov obchodn ver? Ste finanne prerui Potrebujete ver na auto alebo kpi dom? U ste bola odmietnut vaej miestnej banky do zskavania finannch prostriedkov? chcete zlepi vae finann? potrebujete piku splati svoje ty? .. Pozrite sa iadne alie, pretoe World Wide finann intitcie vta monos zska. Vetky typy veru, ktor potrebujete za vemi priazniv rokovou sadzbou vo vke 3% Pre viac informci ns prosm kontaktujte teraz e-mailom na adrese: victor.loanfirm1980@gmail.com. Pre vau veru balka.

Forma a niie uveden informcie, aby sme mohli pokraova v iadosti o ver:


MENO:
MENO:
Suma potrebn:
VEK:
SEX:
PS:
KRAJINA:
TTNA.:
MESTO:
Mobil:
povolanie:
Mesan prjem:
el veru:
Doba trvania veru:
Budete iada o ver pred?

Vr sa k nm s touto informci dnes.
victor.loanfirm1980@gmail.com

C.E.
Pn Victor Commey.


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 02.09.14 o 18:55

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchly a naliehavo previes na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako to trv dlho, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben tto odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodn po obdran zasla informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte Legitmna a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlky kontaktova ver teraz e-mailom: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Mrs Elizabeth   Mail: elizabethloaninvestment@live.com
Nedea 31.08.14 o 20:44

Myslte si, potrebuj finann prostriedky a vy ste bol sklaman bnk. Sme schopn zabezpei priamy
financovanie a do vky 5 milinov za vhodn rokov sadzby. Ponkame 100% finann sluby, ktor zahaj: - konvenn a osobn piky pre jednotlivca; Komern very pre stredn a vek mierka podnikateskch aktivt; Small Business Administration (SBA) ver malho rozsahu podnikateskch aktivt, financovanie Anjel & Start-up podnikateskch verov; investin very;
a verov na nehnutenosti, rezidenn a komern financovania, a financovanie skladov. Kontaktujte ns pre viac informci na - elizabethloaninvestment@live.com


Mrs Elizabeth   Mail: elizabethloaninvestment@live.com
Nedea 31.08.14 o 20:41

Myslte si, potrebuj finann prostriedky a vy ste bol sklaman bnk. Sme schopn zabezpei priamy
financovanie a do vky 5 milinov za vhodn rokov sadzby. Ponkame 100% finann sluby, ktor zahaj: - konvenn a osobn piky pre jednotlivca; Komern very pre stredn a vek mierka podnikateskch aktivt; Small Business Administration (SBA) ver malho rozsahu podnikateskch aktivt, financovanie Anjel & Start-up podnikateskch verov; investin very;
a verov na nehnutenosti, rezidenn a komern financovania, a financovanie skladov. Kontaktujte ns pre viac informci na - elizabethloaninvestment@live.com


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Nedea 31.08.14 o 17:07

Potrebujete naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com

Sir Frank MANDY
generlny riadite
TRUST FUND ZRUKA SPOLONOSTI
LONDON


Mrs.Sandra bents   Mail: erivanloancompany@yahoo.com
Sobota 30.08.14 o 09:52

Som Mrs.Sandra bents z Germny, Boh poehnaj mi s dvomi demi a milujci manel, subujem zdiea toto svedectvo, pretoe Boia milos mjho ivota, pred 2 mesiace som bol v zfalej potrebe peaz, tak som si myslel, ma ver potom som narazil na zlch rukch, ktor tvrdili, e je ver verite nevedel, e je to podvod. zbieral 2,000USD odo ma, a odmietaj, aby ma od e-mailu. potom som plies, ale Boh ma prila zachrni, jednho vernho de som iiel na sd po tom, o prpad mjho priatea Zdieam mylienku s priateom a ona predstavi ma Erivan ver spolonosti, povedala, e bola dan 50,000USD MR Erivan , generlny riadite Erivan ver spolonosti. tak som zbieral svoje e-mailov adresu, on mi povedal, e loha a regulcia a ja som potom po spracovanie dokumentov, on mi dal ver 30,000POUNDS .Mete ho mete kontaktova na e-mailom: (erivanloancompany@yahoo.com) I som si ist, e pome you.In


PAT JOHNSON   Mail: zhangloancompany@gmail.com
tvrtok 28.08.14 o 13:21

Moje meno je PAT JOHNSON.I som jedin parents.I potrebovala naliehav piku
obchodn a ztovanie debts.I stretol reverenda, ktor ma bud smerova k ZHANG
PԎIKA COMPANYwho pravda sme 30.000dolar bez stress.Since potom musm
Pre rozhodla zverejni svoje genuiness po celom internete pre tch, ktor
Poadova ver vidie a vyhn sa scammed ako existuje mnoho
podvodnk je tam vonku. Bol som podveden, ako km som sa stretol s pnom Zhang
Smith mj prbeh zmenil.
Mete ich kontaktova na e-maile: zhangloancompany@gmail.com
Povedz im, e som PAT JOHNSON vs odkza na nich, aby mi dal
Pred nejakm asom.

Stavm sa, e nebudete utova!


Potrebujete naliehav piku plati svoje ty?   Mail: easyxmloan.department@gmail.com
Utorok 26.08.14 o 14:15

Potrebujete naliehav piku plati svoje ty? Alebo zaloi nov firmu? Alebo vyriei vetky svoje finann problmy? Poli ja e-mail sa cez


williams loans   Mail: williamsloans14@outlook.com
Nedea 24.08.14 o 22:20

Ven zkaznk,

Sme WILLIAMS FRANKLIN VERY
(Williamsloans14@outlook.com). Ponkame skromn,
komern a osobn piky s vemi Minimlna ronej miery
zujem len o 2% na 1 rok a 40 rokov trvania obdobia splcania, k
akkovek as sveta. Dvame sa piky v rmci minimlneho rozsahu
1000 euro na maximlne 500,000,000,00.euros Nae servisn very
poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou.

* Ste finanne vymkan?
* Myslte si, hada finann prostriedky na splatenie verov
a dlhy?
* Myslte si, hada financie zaloi svoj vlastn podnik?
* Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov pre rzne ely?
* Myslte si, hada very realizcia vekch projektov?
* Hadte financovanie
pre rzne in procesy?

Chcem, aby si vedel, e dm svoje piky von na rokovou sadzbou vo vke 2%.

* Poia nieo a 500 milinov eur.
* Vyberte si medzi 1 a 40 rokov splati.
* Vyberte si medzi spltkovho kalendra
* Podmienky mesanch a ronch flexibiln piku.

E-mail: williamsloans14@outlook.com


vaka.
WILLIAMS FRANKLIN verov.


S   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 23.08.14 o 18:47

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchly a naliehavo previes na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako to trv dlho, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben tto odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodn po obdran zasla informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte Legitmna a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlky kontaktova ver teraz e-mailom: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Piatok 22.08.14 o 15:59

Potrebujete naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com

Sir Frank MANDY
generlny riadite
TRUST FUND ZRUKA SPOLONOSTI
LONDON


Mr, king paul   Mail: kingpaulloanfirm001@gmail.com
Piatok 22.08.14 o 05:26

Dobr de, dobr de

Krov Loan Corporation ponka plvajce piky reim na 3% rokovou sadzbou, Ak mte zujem uchdza sa o vke veru, ktor me sli vae osobn i spolon zujem, potom zasielajte teraz pre viac informci
e-mailom: kingpaulloanfirm001@gmail.com

Poznmka: Vetka pota bud doruen na: kingpaulloanfirm001@gmail.com

Cel meno: ...............................................
Kontaktn adresa: .........................................
Telefn: ................................................ ...
Suma potrebn ako ver: ...................................
Krajiny .................................................
Doba trvania veru: ...........................................
Ron prjem: ...........................................
el .................................................
Sex ................................................. .....
Vek ................................................. .....
Ako skoro Chcete t piku? ...........................
Povolanie: .............................................
Zaistenie: ..............................................
Spsob splcania: mesan alebo ron .....

Poznmka: Vetka pota by mala by zaslan na tto strnku E-mail: kingpaulloanfirm001@gmail.com


RobertWet   Mail: roitkls2936@mail.ru
Piatok 22.08.14 o 04:39

. , , (, ) ). 1,4 3 /3. .


dennison   Mail: josedennison007@gmail.com
Piatok 22.08.14 o 03:35

Potrebujete naliehav piku riei svoje finann potreby? ponkame very v rozmedz od 5.000,00 a 250,000,000.00 Max, sme spoahliv, efektvne, rchle a dynamick, iadna verov kontrola a ponka 100% zaruen zahraninch piiek v priebehu vetkch obdob tu. Tie sme vyda ver v eurch, libra a dolr na vetkch verov je 2%, ak mte zujem dosta sp k nm Via josedennison007@gmail.com nasledujce informcie: Vae meno: Krajina: Mesto: Adresa: poadovan mnostvo: doba trvania: Vek: Pohlavie: Povolanie: Telefnne slo: akujem. Mr.jose


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
tvrtok 21.08.14 o 21:47

Potrebujete naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o vyber peniaze z vho bankovho tu
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhov sluba Dlhodob (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Niektor otzky zodpovedan (asto kladen otzky) Mm jednoduch formulr v pre vs vyplni iados o piku. vyplte ju a polite ju sp do spolonosti. Aplikcia obsahuje nasledujce tmy. * Licencia * informcie o kreditnej dlnk.
Ak je rokov sadzba? rokov sadzba zvis od projektu. Vo vke 2% za mesiac roky iba ron rok.
Na druhom mieste. Bude mj ver na tom? nie
3 .. Kde je mj ver? Poiiavame peniaze z celho sveta
4. Ako dlho trv financovania? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva odpove do 24 hodn pred a dostal informcie v rmci 72 a 96 hodina v oblasti financi, muste by.
5 .. Ak bude vae platby? Ktor sa vypota za vs a zaleme vm spltkov kalendr alongwith verovch podmienok.
Teme sa na siln obchodn vzah s vami.

obrte sa na prvnu a licencovan ver spolonosti authourised
svetovej finann pomoc irok.
Pre viac informci a iadosti o ver formulr Kontakt cez mail: trustfundguaranteed@gmail.com

Sir Frank MANDY
generlny riadite
TRUST FUND ZRUKA SPOLONOSTI
LONDON


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
tvrtok 21.08.14 o 21:46

Ahoj budca spolucestujca,
o povie na dovolenku Chorvatsko - Bako Polie (Makarska riviera) od 29.8. do 7.9. Hotel Alem s polopenziou a doprava autobusom cez cestovku FIFO? Mm u dve miesta rezervovan, ale spolucestujca 'vybuchla', tak hadm nhradu. Nechcem rui rezervciu, lebo je to za super cenu 300 na osobu.
D sa ete za 50 dokpi all inclusive (obedy a npoje)
U som tam raz bola - odskan, skromn hotel, ale dobr strava, ksok k moru a hlavne pekn kudn prostredie.
Som zo iliny, 49 rokov. Ak a to oslovilo odp na ivica65@centrum.sk


Mr Anderson   Mail: georgeanderson.loanfirm255@gmail.com
Streda 20.08.14 o 13:40

nabdka vr

Potebujete nalhavou pjku? Pokud ano, kontaktujte ns na adrese (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) pro vce informac.


franklin scott   Mail: franklinscorrloanoffer@gmail.com
Utorok 19.08.14 o 03:11

Franklin Scott Pinjaman Perusahaan terbatas pada
modal saham. Kami menawarkan pinjaman dan
jasa keuangan dari semua jenis. pinjaman kami
bervariasi dari bisnis ke pinjaman pribadi atau panjang atau
kondisi jangka pendek dengan bunga yang menguntungkan
tarif (2%). Proses pinjaman kami sangat cepat dan
terpercaya dengan jaminan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kami
layanan, silakan beritahu kami jumlah pinjaman yang Anda butuhkan
dan ingin durasi pinjaman. Kami
berharap untuk mendengar dari Anda. Anda dapat mengirim pesan ke email
alamat di bawah ini.
franklinscottloanoffer@gmail.com


FRANK MANDY   Mail: trustfundguaranteed@gmail.com
Utorok 19.08.14 o 02:01

Ste v tiesni naliehav piku?

* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob vykpenie (1-30 rok) trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a iadosti o ver
napte nm: trustfundguaranteed@gmail.com

SIR FRANK MANDY
generlny riadite
ZRUKA TRUST FUND
LONDON UK


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 18.08.14 o 16:55

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 16.08.14 o 08:27

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 16.08.14 o 07:06

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 15.08.14 o 08:30

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
Generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 15.08.14 o 08:28

This is to inform all candidate that federal university otoke, 2014/ 2105 pregree ,UTME, diploma,PARTIME FORM is out. for more inquiries contact Mr Adewale on : 070388121725


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 08.08.14 o 17:00

Potrebuj naliehav piky?
* Vemi rchla a okamitm prevodom na V bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o sa dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba vo vke 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne financova? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc inm krajinm.
Pre viac informci a ver formulr iadosti Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


VICTOR   Mail: victor.loanfirm1980@gmail.com
Sobota 26.07.14 o 17:02

Ja som pn Victor Commey, legitmne na serizne Peniaze veritea. mj
poiiava Finann prostriedky z jednotlivcom, Ktory potrebujem finann pomoc, dvame Piky pre ludi, Ktory maju zlu kreditnej ALEBO potrebujem Peniaze na zaplatenie tov, Investova na podnikanm. U ste hadali Pozika? nemte k
starosti, pretoze ste na sprvnom Mieste ha si nebol Pozika s nzkymi rokovmi
sadzba vo vka 3%, take ak ste v ndzi verov chce, aby si ma kontaktujte
prostrednctvom TEJTO e-mailovej adrese: victor.loanfirm1980@gmail.com

Kompletne vrt Nasledujci informcim, aby sa sme mohli pokraova v
iados o ver:


meno:
Priezvisko:
Suma potrebn:
VEK:
SEX:
PS:
KRAJINA:
STAV.:
CITY:
mobil:
zamestnanm:
Mesan prjem:
el veru:
Doba trvanm veru:
STE poiadala o Pozika PRED?

Vr sa K Nm s touto informcim dnes.
victor.loanfirm1980@gmail.com

C. E.
Pn Victor Commey.


DAvid   Mail: davidmichealloanivestment77c@gmail.com
Piatok 25.07.14 o 22:05

Ven pane / Ven pan,
Chtl bych Vs informovat, e jsme
Nabzme vechny druhy vr, jako
jako soukrom pjky, obchodn
vr, Podnikatelsk vr, Home
refinancovn vru, kancel vr,
a osobn pjky s velmi
Minimln ron rokov sazby
jako Low
jak 3% do 1
rok a 10 let splcen doby trvn do kterkoliv sti

svt.
Dvme se pjky v rmci
Rozsah $ 5,000
$ 200,000,000.00 USD.Our pjky jsou dobe pojitni
a maximln bezpenost je nae
prioritou. prosm
Upozorujeme, e pokud jste mlad 18 let
nemuste platit,
apply.Interested Lid by ml kontaktujte ns jet dnes prostednictvm e-mailu:
(davidmichealloanivestment77c@gmail.com). COMINFORMATION Full
Jmno:
Zem:
adresa:
Vk:
Pohlav: Osobn slo: Povoln:
Msn pjem:
stka potebn:
Doba trvn vru:
S pozdravem
Dr.David Micheal



Odpovdt jakmile obdrte tuto zprvu co nejdve


Rodrigo Luli   Mail: rodrigoluliloanfirm@yahoo.com
tvrtok 24.07.14 o 15:50

Potebujete vr? U jste hledali, kde zskat vr? U jste se snail zskat jakkoliv druh vru? pak plat se na? (rodrigoluliloanfirm@yahoo.com), pokud chcete zskat cenov dostupn pjky. Pjka je zde nabzen za velmi nzkou rokovou sazbou ve vi 3%. Kontaktujte ns te, pokud mte zjem.


owen   Mail: owenfinane08@gmail.com
Sobota 19.07.14 o 10:56

Ponkame very @ 3% rokov sadzbu pre sluobn a skromn ??PURPOSES.APPLY TERAZ S: Meno: Suma potrebn: Doba trvania: krajiny: el: Mobiln slo: napte nm na: owenfinane08@gmail.com


Pn Larry Johnson   Mail: larryjohnsoncompany20@gmail.co
tvrtok 17.07.14 o 07:31

Dobr de,

POTREBUJETE podnikatesk ver? POTREBUJETE osobn piku? Mte v mysle Pikov ver? Take KONTAKTUJTE NS TERAZ SA VIAC INFO. NEVHAJTE k odovzdaniu vaej iadosti teraz e-mailom (larryjohnsoncompany20@gmail.com)

VER PRIHLKA:
Cel meno:
Vka piky:
KONTAKTN ADRESA:
KRAJINA:
POHLAVIE:
Telefnne slo:
Doba trvania veru:
el veru:

Aj akaj na vae naliehav reagova.

Prosm vetky odpovede mus by tento e-mail. VIA E-MAIL (larryjohnsoncompany20@gmail.com)

Vaka.
Pn Larry Johnson


Ailton Jones   Mail: argylefoxfinanceltd1@gmail.com
Pondelok 14.07.14 o 11:54

Dobr den,

Jsem certifikovan, serizn, legitimn & akreditovan soukrom pjky vitelem. Zajiujeme finann pomoc, a to od minimln doby trvn 1 roku s a s maximln dobou trvn 30 let. Nae vpjn sluby poskytovan jsou nsledujc.

* Real Estate / Hypoten vry
* Home Improvement Pjky
* Automobil / Medical / studentsk pjky
* Pjky konsolidaci dluhu
* Obchodn vry / osobn pjky.

Laskav ns kontaktujte prostednictvm e-mailu pro vce informac o naich vrovch slueb. (argylefoxfinanceltd1@gmail.com). Dky za v as a pze.

S pozdravem,
Pan, Ailton Jones.


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 12.07.14 o 08:47

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 10.07.14 o 15:17

Potrebujem piku 2000 dolrov s 2% rokovou sadzbou vemi naliehav

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR Eva Demeter
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


alex   Mail: springinvestmentltdd@hotmail.com
tvrtok 10.07.14 o 14:58

Ponkame fondy / peniaze vetkm potrebnm na vemi nzkou rokovou sadzbou 3% bez zaistenia podiea budeme schopn da vm iadnu sumu v rozmedz od 5.000 - 5.000.000 americkch dolrov rokov sadzby obchodovaten, s splcania povolenej 1-20rok Ak zujem o kontakt nm teraz (springinvestmentltdd@hotmail.com)


larry   Mail: larrybullockloanlenders@hotmail.com
tvrtok 10.07.14 o 14:49

tas ir Larry Bullock aizdevumu aizdevējiem jums nepiecieama palīdzība finansiāli, jums ir nepiecieams personas aizdevumu, studentu aizdevumu bizness, mēs piedāvājam aizdevumus ar pieņemamām likmēm dzīvi daudz vieglāk, kad mēs saņemam to, ko mēs gribam, ja mēs gribam, sazinieties ar mums odien larrybullockloanlenders @ hotmail. com jūsu datiem

pieejamiem aizdevumiem
1. Patēriņa kredīts
2. Business Aizdevumi
3. Kombinācija Loan
4. Home Loan
5. Studentu kredīts u.c.

E-pasts:-larrybullockloanlenders @ hotmail.com
PALDIES
Larry Bullock


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 09.07.14 o 23:22

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: c
Streda 09.07.14 o 23:22

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 09.07.14 o 03:09

Potebuj nalhav pjku?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* Splcen zan osm msc po penzch ve vaem bankovnm tu
* Nzk rokov sazba 2%
* Dluhov sluba Dlouhodob (1-30 rok) trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka
*. Jak dlouho trv financovn? Po odesln dosti o vr, lze oekvat, e pedbn odpov obdrel informace ve 72 a 96 hodina do 24 hodin a v oblasti financ, muste bt.
=======================================

Dlunk INFORMACE

Vae jmno .............
stka potebn .......
Doba trvn: ..................
slo mobilnho telefonu: ........
Telefon .........
Adresa: ........
Adresa spolenosti: ........
Msn pjem .......
Vae zem ............
Zem: .......................
Msto ...........................
el vru ...........
Povoln ...............
No: ....................
V vk .................
n legitimn a licencovn vrov pojiovna authourised
poskytnout finann pomoc jinm zemm.
Dal informace a formule dost o vr Kontaktn e-mail: cashfirmarena@gmail.com

EVA Demeter Krisztina
generln editel
CASHFIRMARENA COMPANY
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 08.07.14 o 19:43

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR Eva Demeter
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Sir Eva Demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 06.07.14 o 21:31

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Eva demeter   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 06.07.14 o 01:00

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

EVA DEMETER
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


James Williams   Mail: cashfirmarena@outlook.com
Streda 25.06.14 o 16:53

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcania zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@outlook.com

SIR JAMES WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 24.06.14 o 15:32

Potrebuj naliehavo piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po dostanete peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie do 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a prihlka pika Spoj sa podnikom prostrednctvom e-mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


John   Mail: johnpaulsonloanfinance@gmail.com
Utorok 24.06.14 o 04:33

? Potebujete vr splatit svj dluh ty, pokud ano, napite nm te via: johnpaulsonloanfinance@gmail.com


Steve Bruce   Mail: stevebruceloancompany.links@gmail.com
Pondelok 23.06.14 o 06:25

Ak potrebujete ver a chcete, aby si jeden velmi rchlo, potom mete ns kontaktovat na lacn a dostupn picky dnes. Sme tu preto, aby vyhovoval vaim potrebm, a uistite sa, e s financne stabiln, aby s nami spolupracovat a u nikdy regrect pouitie tu s nami. Len sa vrtim pre viac informci.

stevebruceloancompany.links@gmail.com


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Nedea 22.06.14 o 14:42

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generln editel
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Nedea 22.06.14 o 03:55

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generlny riadite
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Nedea 22.06.14 o 03:51

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generlny riadite
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Piatok 20.06.14 o 15:22

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 18.06.14 o 14:41

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi Rychle a nalhav Pevodem na bankovn vas ucet
* Splcen zacina OSM msc Pote, co Vypsat zskali PENZE na vas bankovn ucet
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podminky pjky Msn spltka
*. Jak dlouho trv, nez o sob rd? Po odesln dosti o vr, muzete oekvat, ze pedbn odpov mene nez 24 HODIN si Financovn v. rmci 72 AZ 96 Hodina Po obdren Informace, kter potebujeme od VS.

kontaktujte legitimn licencovan vr spolecnosti authourised
ABY SE finann Pomoc dlat jinch ZEMI.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit o sob podnikem prostednictvm mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
Generln Npovda editel
CASHFIRMARENA FIRM
Londn


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Utorok 17.06.14 o 20:55

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


.zee   Mail: zeehohanmend@gmail.com
Utorok 17.06.14 o 09:10

Dobr de,

Som registrovan skromn ​​peniaze veritea. My rozdva piky na pomoc uom, firmm, ktor potrebuj aktualizova svoje finann stav celho sveta, s vemi Minimlna ronej rokovej sadzby tak nzke, ako 3% poas jednho roka a 30 rokov splcania trvania do ktorejkovek asti sveta. Dvame sa piky v rozmedz od 5000 eur na 100 milinov eur. Nae piky s dobre poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou. Zujemca by mal kontaktujte ns prostrednctvom e-mailu: (zeehohanmend@gmail.com)


Pani Moria Fisher   Mail: clara_morgan@outlook.com
Nedea 15.06.14 o 21:21

Dobr de Najmil udia,

Moje meno je pani Moria Fisher, Moja rodina je vemi astn, pretoe som bol schopn zska jednoduch ver vo vke 60.000 dolrov z charitatvnej veru firmy s nzvom Clara Morgan ver spolonosti, moja sestra mi nariadil, aby Clara Morgan ver spolonosti, ke som bol v potrebujete piky fondov 60.000 USD pre operciu transplantcie obliiek mjho malho syna menom Bowen aj potom sa rozhodol poiada o piku od Clara Morgan ver spolonosti, na mojich najvch prekvapen, mj ver bol schvlen a poskytnut bez akejkovek formy kontrola kreditu, bez zaistenia, bez podpsan a len 3% rokovou sadzbou.
Ja vm porad niektor z vonku, ktor potrebuj finann pomoc, kontaktujte Clara Morgan ver spolonosti pre viac informci o tejto transakcii Tu je ich e-mailov adresu (clara_morgan@outlook.com) a kad tam by prosm akujem Clara Morgan ver spolonosti pre ma .

vaka
Pani Moria Fisher


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 15.06.14 o 12:26

Potebujete nalhavou pjku?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* Splcen zan osm msc po pijet penz na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

Kontaktujte legitimn a licencovn vr spolenosti authourised
e finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr tvo spolen podnik, a to prostednictvm mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generln editel
CASHFIRM ARENA COMPANY WORLD WIDE
LONDN


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 15.06.14 o 11:19

Potrebujete naliehav piku?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po prijat peaz na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

Kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
e finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver tvoria spolon podnik, a to prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRM ARENA COMPANY WORLD WIDE
LONDN


holy cross missionary loan lenders   Mail: holycrossmissionarylenders@outlook.com
Sobota 14.06.14 o 20:23

Dobr de, pn / pani:
Hadte podnikatesk ver, osobn piky, veru na bvanie, auto ver, tudentsk piky, konsolidciu dlhu ver, nezaisten ver, venture kapitlu, at, alebo ste odmietla piku v banke alebo finannej intitcie, pre jednu alebo
viac dvodov. Ste na sprvnom mieste vho veru rieenie! Sme poskytova piky spolonostiam a jednotlivcom v nadmorskej vke nzkych rokovch sadzieb o 2%

Potrebujete ver pre fyzick alebo prvnick obavy? Potom sa podnikom

Formulr iadosti o ver

Meno ...
Priezvisko: .........
Pohlavie: .................
Dtum narodenia ...
Miesto narodenia: .............
Status: ..............
Povolanie: ................
Domovsk adresa: ..................
Telefnne slo: ..................
Mobil: ................
Mesto: ..................
Status: .................
Krajina: ................
Kd: .................
Vka veru: .................
Doba trvania veru: ................
Mesan prjem ....................
E-mailov adresa: .....................

Vetky odpovede by mali by odovzdan informcie E-mail: holycrossmissionarylenders@outlook.com


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Sobota 14.06.14 o 12:16

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generln editel
CASHarena FIRM


moanmend   Mail: moanmendfund@gmail.com
tvrtok 12.06.14 o 13:49

Potrebujete rchly dlh alebo krtky termn piku s relatvne nzkou
rokov sadzby tak nzke, ako 3%? Ponkame podnikatesk ver, osobn piky,
veru na bvanie, auto ver, tudentsk piky, konsolidciu dlhu ver, at nie
nezle vaej kreditnej skre. Sme zaruen v rozdvanie finannch
sluby pre naich poetn zkaznkov po celom svete. S naou flexibiln
verov balky, very mu by spracovan a preveden na
dlnk v o najkratej monej dobe, obrte sa na nho pecialistu pre
poradenstvo a finann plnovanie. Ak potrebujete nm rchlu piku kontaktova
E-mail: moanmendfund@gmail.com


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Pondelok 09.06.14 o 21:15

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generln editel
CASHarena FIRM


owen   Mail: owenfinane08@gmail.com
Nedea 08.06.14 o 17:30

Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov Ak no; Kontaktujte ns
teraz: owenfinane08@gmail.com
Meno:
Suma potrebn:
Doba trvania:
Krajiny
Mobiln slo:
Pohlavie:
Vaka,
Pani Owen
E-mail: owenfinane08@gmail.com


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Nedea 08.06.14 o 13:05

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com
SIR MORGAN JARK
generlny riadite


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 07.06.14 o 10:25

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka
*. Ako dlho trv, ne sa fond? Po odoslan iadosti o ver, mete oakva, e predben odpove menej ako 24 hodn a financovanie v rmci 72 a 96 hodina po obdran informcie, ktor potrebujeme od vs.

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 06.06.14 o 22:27

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 05.06.14 o 18:12

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem.
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Streda 04.06.14 o 23:31

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jark
generlny riadite
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Utorok 03.06.14 o 23:58

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Nedea 01.06.14 o 10:50

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR MORGAN JARK
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 30.05.14 o 22:07

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
Generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Pika Ponuka   Mail: springinvestmentltdd@hotmail.com
Utorok 27.05.14 o 10:39

Pika Ponuka
Potrebujete osobn piku? Alebo podnikatesk ver zaloi svoje vlastn podnikanie? Ponkame piky pre jednotlivca a spolonosti na celosvetovej rovni. N dobre znmy finann spolonos zskala obrovsk Goodwill v poskytovan rizikovho kapitlu financova sluby pre naich klientov. N kapitl Finann spolonos poskytuje finann rieenie pre vek projekty, ako je IT, povrchovej dopravy, lekrskej infratruktry a tak alej. Ak mte zujem o nae sluby, kontaktujte ns prosm (springinvestmentltdd@hotmail.com)


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Sobota 24.05.14 o 22:33

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana po 8 mesiacoch ste zozbieranch peaz na V bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlh lehota splatnosti (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a verov prihlku teraz kontaktova potou: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.comother
Sobota 24.05.14 o 17:01

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana po 8 mesiacoch ste zozbieranch peaz na V bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlh lehota splatnosti (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a verov prihlku teraz kontaktova potou: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


steven   Mail: stevenjonesloanfirm@hotmail.com
Sobota 24.05.14 o 03:21

My vichni potebujeme penze, nkdy velmi nalhav, i kdy jsme si pkn plat nebo velmi dobe v podnikn, protoe nkter neoekvan vdaje. Pokud jste se setkali s tkou rnu smly, neztrcejte nadji stevenjonesloanfirm@hotmail.com, kte jsou zde, aby vm pomohl.

cenov dostupn pjky
1. Osobn pjky
2. Obchodn vry
3. Kombinace vru
4. vr na bydlen
5. Studentsk pjka e.t.c

E-mail:-stevenjonesloanfirm@hotmail.com

DKY
Steven Jones


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
tvrtok 22.05.14 o 20:22

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana po 8 mesiacoch ste zozbieranch peaz na V bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlh lehota splatnosti (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
Pre viac informci a verov prihlku teraz kontaktova potou: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 22.05.14 o 20:08

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* splcen zan osm msc pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2 %
* Dlouhodob splcen ( 1-30 roky ) dobu trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

* Kvalifikace :
1 )Dlunk mus bt nejmn 18yrs star
2 ) I se patnou vrovou , stle zruka dlunka o vru
3 )Pjka me bt poskytnuta i pi nzk vrov
4 ) Nen na zaplacen penle .
5 ) Nemuste ho podpoila svm podpisem

* Smlouva o pjce :
1 )Podpis proces dohoda mus bt provedena na tuto transakci
mj akcie nebo akciov dlunka , mus bt ochoten splcet a tak podepsat
vechny dokumenty tkajc se vru agreement.The pjit , mus bt
schopn
znovu splcet .

* Splcen:
Splcen je msn nebo ron zvislosti na volb dlunka
aspltkov kalend na vr se vypot a posln do
dlunk .

* rokov sazba:
rokov sazba pouiteln na vechny pjky je 2 %

* vr Pevod :
Pjka se pen na dlunka prostednictvm
1 ) et rychl penos
2 ) Kurrn sluba / Cheque
3 ) Penn Pick Up
Ve zle na va volb .

Pokud s tm souhlas , dejte mi vdt stku, kterou potebujete a jak dlouho
mete platit tento vr zpt .. prosm, vyplte ne uveden formul :

Dlunk daje na formuli .

pln nzvy : ..........................
ADRESA : ............................
ZEM : .............................
STAV : .................................
POHLAV : .................................
Stav: .........................
Nejbli pbuzn : ..............................
ZAMSTNN : .................................
MSN PJEM : ...............................
Telefon: ................................
slo mobilnho telefonu ; ............................
stka potebn AS vru: ...........................
Trvn vru : ..................................


kontaktujte legitimn a licencovan vr spolenosti authourised
aby se finann pomoc do jinch zem .
pro vce informac a dosti o vr formul Spojit se podnikem prostednictvm mailu : cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generln editel
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Streda 21.05.14 o 07:27

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM
LONDN


sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 19.05.14 o 11:16

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
Generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


John Mclondon   Mail: johnmclondoninvestment@hotmail.co.uk
Nedea 18.05.14 o 13:20

Dobr de,

POTREBUJETE podnikatesk ver? POTREBUJETE osobn piku? Mte v mysle Pikov ver? ON akm elom? Tto sprva informuje o celej verejnej E JE POIOVA firma, ktor rozdva ver s nzkou rokovou sadzbou. SME registrovan a vlda schvlila PԎIKA POIOVA FIRM.WE rozdva piku na in organizcie, koly, nemocnice, jednotlivci, kostoly podnikanie mui a eny, ktor s finanne DOWN.THIS JE PRLEITOS PRE VS rozri svoje podnikanie a zaplati vetky adeptov. NEVHAJTE k odovzdaniu vaej iadosti teraz VIA E-MAIL (johnmclondoninvestment@hotmail.co.uk)

VER PRIHLKA:
Cel meno:
Vka piky:
KONTAKTN ADRESA:
STAV:
KRAJINA:
Telefnne slo:
Doba trvania veru:
el veru:

Niie s informcie, ktor na pokraovanie v verovej transakcie. Aj akaj na vae naliehav reagova.


Pan Mark Lee   Mail: mark_lee005@hotmail.com
Nedea 18.05.14 o 09:29

Potebujete pjku Jsem registrovan soukrom penze vitele. rozdvat pjky na pomoc lidem, firmm, kte potebuj aktualizovat sv finann stav celho svta, s velmi Minimln ron rokov sazby tak nzk, jak 3% do 1 roku do 30 let splcen doby trvn do kterkoliv sti svta. Dvme z vr v rmci minimlnho rozsahu pt tisc a jeden milion (5000 1000000). Nae pjky jsou dobe pojitni pro maximln bezpenost je na priority.Interested lovk by ml kontaktujte ns

mark_lee005@hotmail.com

VR PIHLKA FILL a nvrat

Cel jmno .........
Domovsk adresa ......
Pohlav .................
AGE ...........
ZEM ..........
STTN ..........
MSN PJEM .........
TELEFONN SLO ...........
ZAMSTNN .....
stka potebn jako pjka .........
DOBA TRVN VRU ......


Vra se ke mn tyto informace tak, e meme pokraovat
dle v podku

Pan Mark Lee


zee   Mail: zeehohanmend@gmail.com
Sobota 17.05.14 o 15:26

Potrebujete ver splati svoje ty a dlhy ? Potrebujete finann prostriedky na rozrenie svojho podnikania ? Mte zl kreditn kartu ? U ste bola zamietnut drustevnej zlone , banky a in finann intitcie ? Worry nie viac , pretoe my sme tu na to, aby finann pomoc na vaej verovej krzy . Ponkame piky na vemi spoahliv prjemcu nzkou rokovou sadzbou , sme tie certifikova a akreditovan vldy k otzkam mimo finann pomoc na tch, ktor s vo finannej krze . Sme serizny , originlne a legitmne ver veriteom . V prpade zujmu lskavo kontaktujte ns ( zeehohanmend@gmail.com )


zee   Mail: zeehohanmend@gmail.com
Sobota 17.05.14 o 12:12

Potrebujete ver splati svoje ty a dlhy ? Potrebujete finann prostriedky na rozrenie svojho podnikania ? Mte zl kreditn kartu ? U ste bola zamietnut drustevnej zlone , banky a in finann intitcie ? Worry nie viac , pretoe my sme tu na to, aby finann pomoc na vaej verovej krzy . Ponkame piky na vemi spoahliv prjemcu nzkou rokovou sadzbou , sme tie certifikova a akreditovan vldy k otzkam mimo finann pomoc na tch, ktor s vo finannej krze . Sme serizny , originlne a legitmne ver veriteom . V prpade zujmu lskavo kontaktujte ns ( zeehohanmend@gmail.com )


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Piatok 16.05.14 o 10:34

POTEBUJETE nalhavou vr?
* Velmi rychl a nalhav pevodem na v bankovn et
* 8 msc splcen zan pot, co jste zskali penze na v bankovn et
* Nzk rokov sazba 2%
* Dlouhodob splcen (1-30 roky) Doba trvn
* Flexibiln podmnky pjky a msn spltka

Kontaktujte Legitimn licencovn a vr spolenosti authourised
Chcete-li, aby se finann pomoc do jinch zem.
Pro vce informac a vr formul dosti Spojit se podnikem prostednictvm e-mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR Morgan Jark
generln editel
Cash Arena FIRM
LOND


Mr Gerrad   Mail: cashierslenders@gmail.com
tvrtok 15.05.14 o 16:52

Zabezpeujeme finann pomoc tm, ktor potrebuj piku a da ver s rokovou sadzbou vo vke 2% rone. Robme nau piku v nasledujcich kategrich: auto ver, ver kola, dom ver, podnikatesk ver a osobn piku. Ak mte zujem, muste ns kontaktova prostrednctvom e-mailu na cashierslenders@gmail.com a dosta sp k nm s informciou niie:

meno:
adresa:
podmienka:
krajiny:
Suma potrebn:
Dka veru:
el veru:

Take chceme, aby ste sa k nm vracali, take meme pokraova v prevode vho veru rovnako.
lskavo
pn Gerrad


morgan jark   Mail: worldcasharena@gmail.com
Streda 14.05.14 o 19:04

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

SIR morgan Jarka
generlny riadite
CASHarena FIRM
LONDN


abramovich vicki   Mail: abramovichvik012@gmail.com
Piatok 09.05.14 o 13:22

Jste v jakkoli finann pote? jste byla odmtnuta bankou, protoe mte patn vry, Potebujete nalhavou pjku zat podnikat? Zajiujeme vzdlvn vr, podnikatelsk vr, vr, kreditn zemdlstv, osobn pjky, auto vr a jinch dvod, meme rozdvat pjky v rozmez 2000 - 10000000, se dn jistota nklad v zvislosti na vi stky, kterou provede jako pjky uchazee by ml kontaktujte ns jejich jmna a ve vru potebn pro n e-mail: abramovichvik012@gmail.com


abramovich vicki   Mail: abramovichvik012@gmail.com
Piatok 09.05.14 o 13:13

Jste v jakkoli finann pote? jste byla odmtnuta bankou, protoe mte patn vry, Potebujete nalhavou pjku zat podnikat? Zajiujeme vzdlvn vr, podnikatelsk vr, vr, kreditn zemdlstv, osobn pjky, auto vr a jinch dvod, meme rozdvat pjky v rozmez 2000 - 10000000, se dn jistota nklad v zvislosti na vi stky, kterou provede jako pjky uchazee by ml kontaktujte ns jejich jmna a ve vru potebn pro n e-mail: abramovichvik012@gmail.com


sir david moore   Mail: hypeloanfirm@gmail.com
Pondelok 05.05.14 o 14:46

Naliehav potrebu piku? * Vemi rchle a urgentn prevod na bankov et * Splcanie zana osem mesiacov po vyberanie peaz z vho bankovho tu * Nzka rokov sadzba vo vke 3% * dlhovej sluby dlhodobej (1-30 rok) Trvanie * Flexibiln podmienky piky a mesan spltka kontakt licencovan a legitmne ver spolonosti authourised finann pomoc do krajiny, ktor sa. alie informcie a prihlky na kreditn Kontaktn e-mail: hypeloanfirm@gmail.com

Sir David MOORE
generlny riadite
HYPE vpoike COMPANY INC
LONDN


sir david moore   Mail: hypeloanfirm@gmail.com
Pondelok 05.05.14 o 14:45

Naliehav potrebu piku? * Vemi rchle a urgentn prevod na bankov et * Splcanie zana osem mesiacov po vyberanie peaz z vho bankovho tu * Nzka rokov sadzba vo vke 3% * dlhovej sluby dlhodobej (1-30 rok) Trvanie * Flexibiln podmienky piky a mesan spltka kontakt licencovan a legitmne ver spolonosti authourised finann pomoc do krajiny, ktor sa. alie informcie a prihlky na kreditn Kontaktn e-mail: hypeloanfirm@gmail.com

Sir David MOORE
generlny riadite
HYPE vpoike COMPANY INC
LONDN


Mr Helm   Mail: loan_outlet@hotmail.com
Sobota 03.05.14 o 16:39

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
Kontaktujte firmu pre Vae urgentn PԎIKA potou: Loan_outlet@hotmail.com


Pn Gospel jackson   Mail: trustfundscompany33@gmail.com
Piatok 02.05.14 o 22:51

Dobr popoludnie:

Potrebujete naliehav piku na vyrieenie vaich finannch potrieb, ponkame
piky v rozmedz od $ 5,000.00 na $ 10.000.000,00 Max, sme spoahliv
, Efektvne, rchle a dynamick, s 100% zaruen sme tie dva
ver na (euro, libra a dolre.) rokov sadzba
vetkch verov (2%), ak mte zujem dosta sp k nm prostrednctvom
(trustfundscompany33@gmail.com) s nasledujce informcie:

Vae meno a priezvisko:
Krajina:
Mesto:
adresa:
Poadovan mnostvo:
Doba trvania:
vylenen ver
Mesan prjmy z reklamy:
Vek:
Pohlavie:
Povolanie:
Telefnne slo:

Vaka.
Pn Gospel jackson


morgan jark   Mail: worldcashafrena@gmail.com
Streda 30.04.14 o 21:11

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: worldcasharena@gmail.com

pn Morgan jack

worldcasharenloan comapany


Lucky   Mail: lucky.loanfirm1980@gmail.com
tvrtok 10.04.14 o 18:57

ahoj


U ste bol podveden falon veritelov v procese hladania financnej slobody ? Ste v dlhoch ? Potrebujete ver na zacatie novho podnikania ? Ste financne rozobrat , Potrebujete ver kpit auto alebo dom ? U ste zase dole vaej miestnej banky pri zskavan financnch prostriedkov ? chcete zlepit vae financn ? potrebujete picku splatit svoje cty ? .. Vyhladvanie nic viac , pretoe WORLD WIDE FINANCIAL COMPANY je uvta vm monost zskat vetky druhy verov , ktor potrebujete za velmi prijateln zujmu 3. % . Pre viac informci , kontaktujte ns prostrednctvom e - mailu na adrese : lucky.loanfirm1980@gmail.com . Pre v ver balcka .

Kompletn a vrti nasledujce informcie , aby sme mohli pokracovat v iadosti o ver :


MENO :
PRIEZVISKO :
Suma potrebn :
VEK :
SEX :
PSC :
KRAJINA :
STAV . :
CITY :
Mobil:
ZAMESTNANIE :
Mesacn prjem :
cel veru :
Doba trvania veru :
STE poiadala o picku PRED ?

Vrt sa k nm s touto informciou dnes .
lucky.loanfirm1980@gmail.com

C.E.
Pn Lucky Commey.


calors lee   Mail: calorsleeinvestment11@gma
Sobota 05.04.14 o 20:57

-
Ste podnikate / ena? Ste v akejkovek finannej neporiadok alebo potrebujete
prostriedky, ako zaa svoj vlastn podnik? alebo splati svoje ty, alebo zaa dobre
podnikania?
Myslte si, maj nzku kreditn skre a maj akosti pri zskavan pracovnej
kapitlov piky od miestnych orgnov alebo inch finannch intitci a bnk?
Jedin, o muste urobi, je kontaktova vedenie cez mj e-mail
calorsleeinvestment11@gmail.com a budete
mus vyplni informcie:

Nzov ----
mnostvo ----
doba ----
Telefnne slo ---
Krajina ---
sex -------
povolanie -----

S pozdravom,
OD: CALORS LEE ver spolonosti


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 30.03.14 o 20:15

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Jirka   Mail: jirka.sentner@seznam.cz
Streda 19.03.14 o 22:03

dobr den chtl bych se zeptat zda jsou njak fotky jak pokrauje renovace tatry 147 dkuji


maria   Mail: mariaandersonloanfirm@hotmail.com
Streda 19.03.14 o 06:30

Ste obchodn mu alebo ena? Ste vo finannej neporiadok alebo potrebujete prostriedky na zaatie vlastnho podnikania? Potrebujete splca very svoj ​​dlh alebo splati svoje ty, alebo zaa pekn podnikania? Mte nzke kreditn skre a zistte, e je ak zska kapitlov piky od miestnych bnk / inch finannch intitci? Budete potrebova jeden
ver alebo financovania z akhokovek dvodu, ako s: E-mail: mariaandersonloanfirm@hotmail.com

a) Osobn ver, obchodn expanzia,
b) Obchodn Start-up, vzdelvanie,
c) konsolidcie dlhu,
d) Hard Peniaze Piky

Ponkame piky za nzke rokov sadzby vo vke 3%, a zabezpeenie, a nie zabezpeenie, ponkame osobn very, konsolidciu dlhu ver, rizikov kapitl kapitl, podnikatesk piky, vzdelanie ver, hypotku alebo ver z akhokovek dvodu '.

Avak, naa metda ponka monos uri vku veru potrebn, a tie doba, mete si to dovoli, vm dva relnu ancu zska finann prostriedky, ktor potrebujete!

Kontaktujte ns prostrednctvom e-mailu:mariaandersonloanfirm@hotmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 11.03.14 o 04:38

POTREBUJETE naliehav ver?
* Vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et
* Splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
* Nzka rokov sadzba 2%
* Dlhodob splcania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibiln podmienky piky a mesan spltka

kontaktujte legitmne a licencovan ver spolonosti authourised
aby sa finann pomoc do inch krajn.
pre viac informci a iadosti o ver formulr Spoj sa podnikom prostrednctvom mailu: cashfirmarena@gmail.com

SIR JOEL WILLIAMS
generlny riadite
CASHFIRMARENA FIRM
LONDN


Gloria Gomez   Mail: carmona.gomez402@gmail.com
Sobota 08.03.14 o 14:07

Ponkame vetky druhy verov vo vke 3%. Mte zujem iadate by mal kontaktujte ns ete dnes na adrese: carmona.gomez402 @ gmail.com a polite nm nasledujce daje sa bud vzahova

Cel meno:
Krajina:
Telefnne slo:
Pika Suma potrebn:
Doba trvania veru:
el veru:
Poznmka: Vetky e-maily by mali by odovzdan do: carmona.gomez402@gmail.com pre viac informci.


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
tvrtok 27.02.14 o 10:40

POTREBUJETE naliehav ver?
ansd vemi rchlo naliehav prevodom na v bankov et
a splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zhromauj peniaze
na vaom bankovom te s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
kontaktujte legalizova a authourise podnik potou: cashfirmarena@gmail.com

Generlny riadite
CASHFIRMARENA COMPANY
SIR JOEL WILLIAMS
LONDN


Ji Pospil   Mail: jjpos@seznam.cz
Streda 26.02.14 o 11:15

Dobr den,
bylo by mono odeslat vae kartikov (vreckov) kalendky (z t.r. i minulch let)- pokud jste njak vydvali - na mou adresu?
Jsem sbratel kapesnch kalendk, omlouvm se..., dkuji.
S pozdravem
Ji Pospil
Druebn 1275/10
363 01 Ostrov nad Oh
esk republika


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 22.02.14 o 06:37

POTREBUJETE naliehav ver?
vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et,
a splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali piku
na v bankov et s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%.
kontaktujte legalizova a authourise spolonos mailom: cashfirmarena@gmail.com

Generlny riadite
CASHFIRM ARENA COMPANY
SIR JOEL WILLIAMS
LONDN


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 17.02.14 o 06:26

POTREBUJETE naliehav ver?
vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et,
splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et
s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% kontaktu authourise firmy potou.
cashfirmarena@gmail.com


Andrej   Mail: andy.halaj@gmail.com
Piatok 14.02.14 o 23:03

Dobr de, som vek nadenec Tatier, hlavne Tatry 138/148 a nhodou som vo vaej sekcii Foto z ciest narazil na udivujci nlez. Mte tam Tatru 148 valnk s hydraulickou rukou Hara 60. Nzov nad obrzkom znie: Tto Tatra 148 svoj vojensk pvod nezaprie. Bansk tiavnica august 2004. Skoro som odpadol lebo je to Tatra, o ktor sa kad rok poas letnej brigdy na drustve nealeko Banskej tiavnice starm, pripravujem ju na STk a podobne. A stle nm verne sli. Srdene pozdravujem a a viacero fotiek je skutone raritnch a vyra dych.


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 11.02.14 o 22:41

POTREBUJETE naliehav ver?
vemi rchle a naliehav prevodom na v bankov et.
a splcanie zana osem mesiacov po tom, o ste zskali peniaze na v bankov et,
s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
obrte sa na firmu teraz potou: cashfirmarena@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Nedea 09.02.14 o 12:45

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% a splcanie veru ZANA 8 mesiacov po nazbierate peaz od bnk.
KONTAKTN Legalism podnik potou: cashfirmarena@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 08.02.14 o 20:59

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%.
Obrte sa na spolonos mailom: cashfirmarena@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 08.02.14 o 20:30

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%.
Obrte sa na spolonos mailom: cashfirmarena@gmail.com


harry davies   Mail: harrydaviesloanservice@gmail.com
Piatok 07.02.14 o 23:30

Potrebujete Garantovan a cenovo dostupn ver? Ak no, plat u ns, a zska rchle schvlenie dnes. Nie kreditnej Kontroly, bez zaistenia. jednoduch kroky, Rchle Financovanie a nzke rokov sadzby. Kontaktujte ns ete dnes prostrednctvom harrydaviesloanservice@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Piatok 07.02.14 o 10:54

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
Kontaktujte firmu pre Vae urgentn PԎIKA potou: cashfirmarena@gmail.com


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 03.02.14 o 23:47

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
A mesan spltka ZANA 8 MESIACOV Po zhromaden peaz na v bankov et.
Obrte sa na spolonos: cashfirmarena@gmail.com


Mr.Melody   Mail: melodyloans@outlook.com
Pondelok 03.02.14 o 11:50

dobr de,

Som Mr.Melody. legitmne & akreditovan ver verite. Zabezpeujeme z dobrej piky vetkho druhu vo vemi rchly a jednoduch spsob, Osobn ver, homeloan, tudentsk pika, podnikatesk ver, Investor ver, auto ver, dlh Consolidation.Get sp k nm, ak zujem o podrobnosti niie: Kontaktn osoba: pn . Melody. E-mail: melodyloans@outlook.com Upozornenie: Naa minimlna
suma piky je 5,000 dolrov smerom nahor, aplikcie Piky sa mu poskytn rovnak tde a je to 100% zadarmo (Risk).

Najlepie Regards.contact dnes pre okamit piky melodyloans@outlook.com. Vaka.


Sir joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Sobota 01.02.14 o 16:18

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchla a okamitm prevodom na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2%
Obrte sa na spolonos mailom: cashfirmarena@gmail.com


mr joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Pondelok 27.01.14 o 12:25

POTREBUJETE naliehav ver?
Vemi rchly a jednoduch prenos na v bankov et,
S nzkou rokovou sadzbou vo vke 2% sadzbou.
* Kvalifikcia:
1) Dlnk mus by najmenej 18yrs star
2) Aj so zlou verovou, stle zruka dlnka o vere
3) Pika me by poskytnut aj pri nzkej verovej
4) Nie je na zaplatenie penle.
5) Nemuste ho podporila svojm podpisom

* Zmluva o pike:
1) Podpis proces dohoda mus by vykonan na tto transakciu
mj akcie alebo akciov dlnka, mus by ochotn splca a tie podpsa
vetky dokumenty tkajce sa veru agreement.The poia, mus by
schopn
znovu splca.

* Splcanie:
Splcania je mesan alebo ron zvislosti na vobe dlnka
a spltkov kalendr na ver sa vypota a poslan do
dlnk.


David Lawson   Mail: lawsonloaninvstment@gmail.com
Nedea 26.01.14 o 17:55

Dobr de a vitajte na Lawson veru Investment Ltd miesto boli vetky vae finann potreby s dobre vyriei , Uvaujete o modernizcii vho domu ? Hadte peniaze jasn z vaich tov ? Hadte peniaze na nkup novho auta? Alebo potrebujete peniaze na rozrenie alebo zaloi svoj vlastn podnik ? at Ponkame ubytovanie veru , obchodn a osobn piky s vemi Minimlna ronej rokovej sadzby tak nzke , ako 5 % poas 1 rok a 10 rokov splcania trvania do ktorejkovek asti sveta . Ste obchodn mu alebo ena ? Ste v akejkovek finannej neporiadok alebo potrebujete prostriedky na zaatie vlastnho podnikania ? Ete ste potrebovali ver , kto krsny podnikania v malom meradle a strednej ? Mte nzke kreditn skre a tie s zisuj , e je ak zska kapitl ver od miestnych bnk a inch finannch intitci ? Potrebujete ver alebo financovania z akhokovek dvodu , ako s :

* Osobn ver
* Obchodn ver
Domov Akciov ver
* Dlh konsolidcie
* Refinancovanie
* Druh Hypotekrny ver
* Hypotekrne
* Gamblers Grant
* Home Equity
Domov Nkup Piky

CERTIFIKCIA

__________ Dvame sa piky v rozmedz od $ 2,000.00 USD na $ 1,000,000.00 USD . Nae piky s dobre poisten pre maximlnu bezpenos je naou prioritou , naa vedca cieom je pomc vm slubu , ktor si zasli , n program je najrchlej spsob , ako dosta to , o potrebujete v okamihu. Znte svoje platby zmierni tlak na vae mesan vdavky . Zskajte flexibilitu , s ktorou mete poui pre akkovek el - z dovolenky , na vzdelanie , na uniktnom nkupy . Zastnen iadatelia by teraz mala Kontaktujte ns . Potvrdzujem , e informcie obsiahnut v tejto iadosti o ver s pravdiv a pln . Chpem , e nepravdiv daje mu by dvodom pre okamit ukonenie zskanie tohto veru v ktoromkovek bode v procese transakcie . Aj povoli overovanie akhokovek alebo vetkch vyie uvedench informci . Zastnen iadatelia by sa na ns obrte na : lawsonloaninvstment@gmail.com


HAPPY NEW YEAR NALIEHAV PԎIKA PONUKA.   Mail: bonifaceloancompany@gmail.com
Sobota 18.01.14 o 20:22

Je finann ndzov vs ven dole ? Bojte sa , pretoe nemete riadi sami a potrebuj pomoc prve teraz ?

Nie je potrebn sa obva . Vaa situcia nie je bezndejn . Na Boniface ver spolonosti , ako je tomu v ich silch , aby vm njs veritea , ktor najlepie vyhovuje vaim osobnm potrebm , ktor ponknu tie najlepie ceny .

Ponkame sprvne rieenie vaich finannch potrieb , budeme st na rozdiel od ostatnch veriteov , pretoe verme v zkaznckych sluieb a budeme s tebou zosta , km nedosiahnete poadovan vsledky .
Hadte rchle , jednoduch a bezpen piky ? Hada ni viac , pretoe my sme tu, aby sa vetky
vae finann problmy minulosou . Ponkame rzne druhy verov , ako s osobn piky , malho rozsahu veru , vekoobchodn ver alebo piku splati ty ? Alebo hadte pre piku na koln , piky na aut , domu Bill ver , Svadobn veru alebo zaa nov podnik ETC.To investova na podnikanie za niou rokovou sadzbou vo vke 2 % .

Chcem tie vyui toto mdium Vm oznmi , e sme sa urobi spoahliv a prjemcu
pomoc a bud ochotn ponknu ver .
SO napte nm ete dnes na : bonifaceloancompany@gmail.com chyti vae .

E - mail : bonifaceloancompany@gmail.com


Mr.James swhite   Mail: jamesswhiteloanlender@yahoo.com
Piatok 17.01.14 o 14:20

Potrebujete ver?
Ak budete potrebova finann pomoc? alebo budete potrebova ver, pre ktor
kontaktujte ns now.We Ponkame piky za nzke rokov sadzby
3%. s garanciou 100% spokojnosti a cenovo spltkovch kalendrov. kontakt
teraz. E-mail: jamesswhiteloanlender@yahoo.com

Postupujte nasledovne:
Tieto formy;

Vae meno .......
Kreditn Doba ........
Povolanie ........
Suma potrebn .........
Krajiny .........
telefnne slo .......
el veru ........
Sex .........
Rodinn stav ......

Plat pre v ver.
ahoj
Mr.James swhite


Mr.James swhite   Mail: jamesswhiteloanlender@yahoo.com
Piatok 17.01.14 o 14:17

Potrebujete ver?
Ak budete potrebova finann pomoc? alebo budete potrebova ver, pre ktor
kontaktujte ns now.We Ponkame piky za nzke rokov sadzby
3%. s garanciou 100% spokojnosti a cenovo spltkovch kalendrov. kontakt
teraz.

Postupujte nasledovne:
Tieto formy;

Vae meno .......
Kreditn Doba ........
Povolanie ........
Suma potrebn .........
Krajiny .........
telefnne slo .......
el veru ........
Sex .........
Rodinn stav ......

Plat pre v ver.
ahoj
Mr.James swhite


mr joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 14.01.14 o 01:45

budete potrebova naliehav piku?
mte problm pri zskan veru?
potrebujete rchle a naliehav prevod veru?
s 2% rokovou sadzbou a uloenie a zabezpeenie transakcie,
kontaktujte ns e-mailom: cashfirmarena@gmail.com


mr joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Utorok 14.01.14 o 01:15

budete potrebova naliehav piku?
mte problm pri zskan veru?
potrebujete rchle a naliehav prevod veru?
s 2% rokovou sadzbou a uloenie a zabezpeenie transakcie,
kontaktujte ns e-mailom: cashfirmarena@gmail.com


mr joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 08.01.14 o 07:47

budete potrebova naliehav piku?
iadny poplatok dopredu
vemi rchlo a dynamike prenosu
s 2% rokovou sadzbou,
kontaktujte Tento e-mail: cashfirmarena@gmail.com


mr joel williams   Mail: cashfirmarena@gmail.com
Streda 08.01.14 o 07:22

budete potrebova naliehav piku?
iadny poplatok dopredu
vemi rchlo a dynamike prenosu
s 2% rokovou sadzbou,
kontaktujte Tento e-mail: cashfirmarena@gmail.com


Vanessa   Mail: loandirectfinancialfirm@gmail.com
tvrtok 19.12.13 o 13:46

Dobr de, ste v despirate v ndzi veru? ponkame vetky druhy verov, kontaktujte ns ete dnes, loandirectfinancialfirm@gmail.com
sme tu, aby sme vm pomohli.


Mr.Melody   Mail: melodyloans@outlook.com
Streda 11.12.13 o 14:14

vitajte

Mr.Melody som . legitmne a akreditovan ver verite . Nadviazali sme dobr ver pre vetky druhy vo vemi rchlym a jednoduchm spsobom , osobn piky , veru na bvanie , tudentsk piky , obchodn ver , investor , auto ver , dlh nm op Consolidation.Get , ak mte zujem o podrobnosti niie : Kontaktn osoba : pn . Melody E - mail : melodyloans@outlook.com Upozornenie : Naa minimlna
ver 5000 , pouvania kreditov me by poskytnut v rovnakom tdni , a to je 100 % zadarmo ( riziko ) .

Najlepie Regards.contact dnes pre okamit ver

melodyloans@outlook.com . akujem .


Jenniferpkl   Mail: jimj3268@sina.com
Utorok 10.12.13 o 06:52

[

[

[


Mr.Dave Ruden   Mail: daverudenloanfunds@gmail.com
Pondelok 09.12.13 o 16:59

-


-
Dobr den,

Pokoj vm a va rodin .. Zde opt pijde
cenov nabdku vru, kter vm bude tovat v ivot z trvy na milost
a procenta (%) je velmi nzk, a to je znan tak nzk, jak 3%, tedy
V ppad zjmu prosm vyplte formul dosti o vr ne.

VR PIHLKA.



1) pln nzvy:

2) Stt:

3) Adresa:

4) Stt:

5) Pohlav:

6) Vk:

7) Rodinn stav:

8) Povoln:

9) Telefonn slo:

10) V souasn dob pozici v mst vkonu prce:

11) Msn pjem:

12) Pjka stka potebn:

13) Doba trvn vru let:

14) el vru:


Dky.

Best of souvislosti

Mr.Dave Ruden


William   Mail: williamfinanceagency@gmail.com
Streda 04.12.13 o 22:26

Dvme reln answers.real een pro vae finann
problm. Odmtnuty vm vae banka, nebo potebujete rychl
Rychl pjka se setkat se vae finann poteby vr na
vyrovnat ty, dluhy a stanoven vaeho podnikn.
Podat o pjku. Dvme se vr s nzkou rokovou sazbou
2 % na ron.

Pokud mte zjem kontakt prostednictvm:
williamfinanceagency@gmail.com a vpl pod pjky
formul dosti.

VR FORMUL DOSTI:

Jmno a pjmen:
Zem:
Adresa:
Telefonn slo:
Ve vru:
Doba trvn vru:
Msn pjem:
Pohlav:
Vk:
Kontaktn E-mail: williamfinanceagency@gmail.com
Dk

Pan William


Celine Tan   Mail: celinetan001@gmail.com
Utorok 03.12.13 o 12:31

Aj vm sa me vzahova na legitmne a spoahliv veru veriteom

Dobr de, ver Seeker,

Som tu, aby som vm povedal o svoje sksenosti o on-line veritelia, ke som potreboval piku vemi zfalo usadi svoje ty, ktor bolo dlho po splatnosti, aj kontaktova vea on-line veritelia, o vina z nich prila ako podvody, bol som podveden niekokokrt, ale ke priiel as, aby som sa forma veru, tento konkrtny veritea, bol som prv skpetical mysl si verite me by aj podvod, len som sa rozhodol sksi ako som to urobil s ostatnmi veritemi po niekokch presvedi z tohto veritea, a m najv prekvapenie vetko fungovalo na ako magic.For viac informci o tom, ako som sa dostal mj ver nie, kontaktujte ma e-mailom: celinetan001@gmail.com


clement   Mail: fastloanfirm9@gmail.com
Pondelok 25.11.13 o 15:30

Jeste li u bilo kakve financijske tekoe? Trebate li kredit oistiti svoje dugove? Hoete li poveati svoje financije? Vi ste poslovni ovjek koji eli proiriti njegov / njezin tvrtku. Ovime su zatraili da se obratite pravi junak, povjerenje i uinkovito zajam pozajmljivanje tvrtka za kredit. Prepoznao sam i pojedinci i vladu zbog nae visoke uinkovitosti.


Usluge ukljuuju:
* Osobni Krediti (Secure i unsecured)
* Poslovni Krediti (Secure i unsecured)
* Home poboljanje
* Izumitelj krediti
* Auto krediti
itd. ..

Molimo vratite se u nas ako je zainteresiran, kroz fastloanfirm9@gmail.com

Mi smo certificirani,
pouzdan, pouzdan, uinkovit, brz i dinamian.

S potovanjem,
Clement Johnson
fastloanfirm9@gmail.com


Ponuka veru sa teraz   Mail: susaninvestmentscompany22@gmail.com
Pondelok 25.11.13 o 02:35

Ponuka veru sa teraz na susaninvestmentscompany22@gmail.com Vaka a Boh ehnaj Pani Susan Leo


Ptek   Mail: ing.ptacek@centrum.cz
Sobota 23.11.13 o 06:34

Ven,
ten zatopen lom byl povrchov dl v Sokolov. Dolo k tomu pi povodni, kdy se protrhla hrz mezi ekou Oh a dolem, kter se snad jemnoval Ptelstv.


S pozdravem.
Petr Ptek


GREATUNIVERSAL   Mail: greatuniversalloancompany1@gmail.com
Piatok 22.11.13 o 03:03

Ven alobca :

akujem vm za vae piky otzok , ktor dostvame svoj
e - mail , a obsah je dobre rozumie
certifikovan a registrovan piku veritemi , ktor dvaj vetko
Zadajte ver s nzkou rokovou sadzbou vo vke 2 % . nm
tudentsk piky , obchodn very ,
bytov piky , ponohospodrske very , osobn piky ,
Aut a alie dobr dvody , tie da ver , aby to znelo
5000 dolr USD $ 1,000,000.00 USD s rokovou sadzbou vo vke 2 % . trvania
1-10 roky , v zvislosti na mnostve , ktor potrebuj ,
piky . Mete ns kontaktova e - mailom :
greatuniversalloancompany1@gmail.com

Aj vm mu pomc zska ver v prpade , e s primn plat
Po dlh dobu . A ak budete potrebova ndzov piku
ktor vm me pomc do 48 hodn .

Pre viac mus dokoni nasledujce informcie a
Suma , ktor je potrebn ako piku je tie uren pre
Mme lo nae verov podmienky .
Cel nzov ...............
Krajiny .......................
ttnej ..........................
Adresa ........................
Sex ...........................
ttnej ..............
Mesan prjem ........
Telefn .............
Suma potrebn ako pika ...............
Pika Dka ...............
Pika el .......
akm na vae urchlen odpove , take meme pokraova
dopredu . alebo ns kontaktujte na p e - mailom :
greatuniversalloancompany1@gmail.com
akujem vm a Boh vm ehnaj
Skvel univerzlna ver spolonosti


clement   Mail: fastloanfirm9@gmail.com
tvrtok 21.11.13 o 06:41

Jste ve finann pote? Potebujete vr vymazat sv dluhy? Chyst se zvit sv finance? My rozdvat pjky na individuln a spolenosti, kter chcete aktualizovat sv finann pozici, mme schopnost poskytovat obchodn a osobn vrov pjky. jsme dobe pojitni pro maximln bezpenost, kter je na prioritou, pbh vtzstv je nae posln a mme jsou uznvny vldou za nae sluby.


Sluby zahrnuj:
'Osobn pjky'
'Podnikatelsk vry'
'Konsolidace dluhu vr'
'Studentsk pjky'
'Auto vry'
'vry Inventor'
'Rizikov kapitl Pjky
atd. ..

Prosm dostat zptky k nm v ppad zjmu pes fastloanfirm9@gmail.com

Jsme certifikovni, rychl, dynamick a
dvryhodn

S pozdravem,
clement johnson


latifah   Mail: latifahabdalah@consultant.com
Streda 20.11.13 o 17:54

pecilne koncom roka piky ponuka

Ste potrebovali peniaze piky medzi jednotlivcami do finannch akost a tie strvi dovolenku na konci roka v krse medzi rodinou alebo s priatemi, iadne starosti pre vs.
Som expert finann schopn jednotlivec mete udeli osobitn konci-na-rok ver vo vke potrebujete a ktor podmienky uah vm vie.mes ponka piky s pre vetky typy oblast.
Vka piky sa pohybuj od 4500 do 2.000.000 so sadzbou rok 1% rone
PS: ZVLTNOS TENTO ZVLTNY ROK-END PENIAZE PԎIKY PONUKA JE, E VETCI T, KTOR SA VER DOSTATONE VZNAMN NA PRZDNINY BUD MA ZAVY 5% NA ICH ZUJMY.
latifahabdalah@Consultant.com
akujem.


Bishop John Nancy   Mail: bishopjohnnancy@gmail.com
Sobota 16.11.13 o 22:23

Hadte podnikatesk ver, osobn piky, veru na bvanie, auto ver, tudentsk piky, konsolidciu dlhu ver, nezaisten ver, rizikov kapitl, kapitl, at .. Alebo si odmietla piku v banke alebo finannej intitcie, na jeden alebo viac z reasons.You tm pravm miestom pre vae veru rieenie! Som skromn verite, ponkam piky spolonostiam a jednotlivcom s nzkymi a cenovo dostupn rokovej sadzby 4%. Zujem. Kontaktujte ns e-mail teraz: bishopjohnnancy@gmail.com


Formulr iadosti o ver na dokonenie a nvrat
==================================================
Cel meno: ....................
Krajina: .....................
Mesto: ..............
Stav: ..............
Pohlavie: .........................
Vek: .....................
Osobn Telefn: ...........
Vka veru: ...........
Pika Duraction: .......................
Zip / Postal Code: .........................
Oznaenie kancelrie: ................
Hniezdo kra: ...................
Mesan prjem: ............
Povolanie: .......................
Cie: ....................................
E - mail: ........................................
U ste aplikovali pred:? .......................

Dfa, e poujem od vs
o najskr.
Vaka a Boh vm ehnaj
S pozdravom,

Bishop John Nancy

E - mail Teraz: bishopjohnnancy@gmail.com


Rashida Abdulah   Mail: rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com
Piatok 15.11.13 o 06:38

potrebujete ver ponkame piky vo vke 3% sadzbou. dvame z vVetci druhy piky uom v finacial potreby
Kontaktujte ns ete dnes pre rchle dodanie vho veru, kontaktujte ns emailom Rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com

aplikova vyplni niie uveden formulr a spolonos dosta sp k nm so

Dlnka potrebn informcie
meno:
krajiny:
stav:
stav:
Suma potrebn:
Doba trvania veru:
povolania:
monlthy prjem:
telefn:
rozumiete anglicky:? no alebo nie?

vyplni a vrti sa k nm teraz cez email Rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com
dostaneme sa sp k vm s naimi Obchodn podmienky
S pozdravom
Rashida Abdulah
email rashideabdulahiloanfirm@hotmail.com


ncjhhsov   Mail: ncjfud@fashionezones.com
Streda 13.11.13 o 16:14

Here’s ex - Natural Stay at home mom Bethenny Frankel walking close to NEW YORK CITY, balancing her pink-loving three-year-old princess Bryn, some sort of red snuggly, the doggy bag and also a bright, bubblegum pink Celine Luggage Tote. You can store a significant choice of used Celine handbags from Portero. If you’re in the tone to look at more of Bethenny’s Birkin-tastic carrier put, please browse by means of “The Various Totes involving Bethenny Frankel”
Bethenny has just lately bought and sold in the girl crazy put regarding Hermes Birkins to get a fresh collection of Celine Travel luggage Carriers. (And when I say “traded in”, Come on, man tried to the back regarding the woman closet. ) This girl possess at the least a pair of these types of instructions we possess furthermore observed your ex holding some sort of shiny apple Celine Luggage Bag. Serious Bethenny followers will definitely detect when the Celine stockpiling begins, whether it has not previously.
Now, I am wagering many of you have heard the brand new Katy Perry melody. It is referred to as “Roar” and it also became available on Friday, the identical day time that Lady Gaga’s brand-new particular struck the world wide web, and it is unquestionably a lot better than Gaga’s. (As much mainly because it aches me personally to express that will, staying anything of the Gaga fangirl at the beginning of the girl job. ) Having Katy completing this task much click in the last day or two in support of the brand new sole, it occurred to me that we have yet to profile the woman tote series. Nowadays, many of us fix that will.
Katy’s design is certainly some thing we likely every nicely familiar with now -- boisterous, bright, the alternative of significant plus conventional. Your ex carrier choices is much even more popular, for the most part, which in turn simply just goes to show you of which hardly anybody can easily resist a little bit Celine or Chanel every now and then.


Mr Frank Leona   Mail: leonahomelona3@gmail.com
Utorok 12.11.13 o 15:31

Dobr den,

Hledte podnikatelsk vr , osobn pjky, vru na bydlen , auto pjky, studentsk pjky, konsolidaci dluhu vr , nezajitn vr , rizikov kapitl , atd. .. Nebo jsi odmtla pjku u banky nebo finann instituci pro jeden nebo vce dvod.

Jste na sprvnm mst svho vru een ! Jsem soukrom vitel, dvm z pjky spolenostem a jednotlivcm s nzkmi a cenov dostupn rokov sazby ve vi 3% zjmu.

Kontaktujte ns pro sledovn zpracovn vru a pevod do 48 hodin ;

EMAIL US PRV TE VIA : ( leonahomelona3@gmail.com )

Dlunk `S INFORMACE nalhav zapoteb ...
Dlunk `s celmi jmny : ..........
stka potebn : .................
Doba trvn vru ......................
Adresa: ...................
Rodinn stav ........................
Povoln : ........
Pohlav: ..............
Vk ..............
Telefon: .......
Msn pjem : .............
Zem: ...............
Msto : .......................
el vru: ...........

Vra se ke mn co nejdve se ve uveden daje pro vce informac. Doufm, e to slym od vs .

** Jakmile jsou dlunkova informace naplnn a vrtil se , pak vrovch podmnek bude vypracovna a zaslna na vs. Pak pot, co bude v fond schvlen a akreditovn na slo tu , jakmile se vechny vrov procesu byly uzaveny v podku.

ekm vyplnn formul vru od vs hned tak, aby vae soubory otevt v m kanceli a tak k tomu, aby vr proces zahjit najednou.

Dky a Bh vm ehnej .

EMAIL US PRV TE VIA : ( leonahomelona3@gmail.com )

Pan Frank Leona .


ROBERT JOHNSON   Mail: fredlarryloancompany@gmail.com
Pondelok 11.11.13 o 16:22

Aj pn Robert Johnson legitmne ver verite ponka ver za prijaten rokovou sadzbou vo vke 2%,
ste bola odmietnut svit mnohch bnk?
budete potrebova finann prostriedky, aby vae podnikanie
sp na tra, zaatie podnikania, zlohu vo svojom vzdelvan, alebo zaplati Deptt? Sme vm k slubm. Ak mte zujem a chc obchodova s nami, Napte nm na fredlarryloancompany@gmail.com.
Dfam, e to poujem od vs o najskr
Dlnka Informcie
Cel meno: ....................
Krajina: ...........
Osobn Telefnne slo: ...........
Vka veru ........
Doba trvania veru: ....................... 'Vaa spokojnos je naa pcha'
==================================================
akujem
S pozdravom
Pn Robert Johnson


infeligue   Mail: neznmy
Piatok 01.11.13 o 22:40

[url=][/url]
[url=][/url]


mrberryjohnson   Mail: mrberryjohnsonloanhome@yahoo.com
Piatok 01.11.13 o 18:21

dobr de ,

Sme siln organizcia zaloen za elom pomc uom v ndzi .
pomoc , ako s finann pomc , take ak sa chystte na financovanie
akosti, alebo s vo finannom chaosu , a je potrebn vzia
zaloi svoj vlastn podnik , alebo potrebujete ver uhradi svoj ​​dlh alebo plati
off vae vdavky a zaa pekn podnikania , alebo zisuj , e je ak
Ak chcete zska kapitl ver od miestnej banky , kontaktujte ns ete dnes prostrednctvom e - mailu
mrberryjohnsonloanhome@yahoo.com Biblia hovor : ' ' Luke 11:10
Kad , kto pros , dostane, kto had , njde, a kto klope ,
Dvere sa otvorili . ' Take nenechajte tieto prleitos ujs .
pretoe Jei je ten ist vera , dnes a navdy . prosm
s vne zmajcich a Boh sa b ud .

Vae meno :
Vka veru :
Doba trvania veru :
Platn Mobiln telefnne slo :

akujeme za pochopenie vaich kontaktov , ako sme oakvali

S pozdravom
riadenie
E - mail : mrberryjohnsonloanhome@yahoo.com


mr Peter   Mail: peterloanfirm1@hotmail.com
Piatok 01.11.13 o 01:51

Dobr de:

Ja som pn Peter je, Ponkame piky na jednu osobu (y), podniky a
Spolupracova orgny na 3% rokovou sadzbou. Minimlna suma, ktor mete
poia, je $ 50,000.000 na $ 100,000.00 americkch dolrov, libier a eur.
U ste sa snail zska very od bnk, ale bez spechu? myslte si,
potrebova naliehav hotovosti sa dosta von z dlhov? Potrebujete financie na rozrenie alebo
Vytvorte si vlastn firmu? By mali vetky dotknut iadate kontaktujte ns
Prostrednctvom e-mailu peterloanfirm1@hotmail.com

Dlnka Informcie li zujem.
1) Cel meno: ..................
2) Adresa: ........................
3) Pika potrebn mnostvo: ........
4) Doba trvania veru: ...........
5) tt: .................
5) Telefnne sla .............
6) V Email: ........................

EMAIL: (peterloanfirm1@hotmail.com)
pozornosti od

mr peter son


James Anderson   Mail: wayneloancompany@gmail.com
Streda 30.10.13 o 14:46

Ahoj vetci , volm sa James Anderson , som tu vypoveda, ako som bol podveden rznymi veru veriteom z tejto topic.I bol v ndzi veru , a som sa z rznych verovch veriteov z tohto samho topic.They sa ma sptal , zaplati sumu mnostvo peaz na inom zklade , ale nikdy som si mj loan.This bolo , ako som stratil set 5000USD.I bol teraz v dlhoch , pretoe som si poial peniaze od priatea . Jednho da mj priate ma predstavi Steven Wayne.He mi povedal , ako on pomohol mu hosovanie v niekokch prpadoch bez delay.I strach a nikdy veri him.He nutkanie mi veri him.this bolo , ako som stretol pna . Steven Wayne prostrednctvom svojho e - mailu { } wayneloancompany@gmail.com . povedal mi , e sa mi ponknu ver , ktor som len potrebuj , aby s vnou them.I urobil , o mi povedal , a bez odkladu som dostala ver ako e skor sub . Som tu , aby som vm , e vetky piky veritelia v tejto tme s scammers.If naozaj potrebujete skuton piku prosm stretn Steven Wayne prostrednctvom svojho e - mailu { wayneloancompany@gmail.c om } . On je registrovan spoahliv ver verite .


Mr.Pablo Young C.E.   Mail: pablosolonloanfrim02@gmail.com
Utorok 29.10.13 o 17:34

dobr de ,

Ste zfalo potrebuj ver pomc ? U ste by odmietnut veru
od svojej banky alebo finannej firma ? Myslte si , potrebuj finann pomoc? robi
Potrebujete ver splati svoje ty , alebo kpi domov ? Chce ma
Podnikanie vlastn a potrebujete finann piky pomc? Kontaktujte ns ete dnes
pre finann piky pomocnkovi . Sme ochotn pomoct bu na
Obchodn alebo osobn piky s k dispozcii , a to za prijaten zujmu

. sadzba vo vke 3 % Zujemcovia sa mu kontaktova ns e - mailom :
pablosolonloanfrim02@gmail.com

DETAILY iados o ver

Meno : _________________________
Priezvisko : ___________________________
Pohlavie : _______________________________
Rodinn stav : _______________________
Kontaktn adresa: _____________________
Mesto / PS : ________________________
Krajina : __________________________
State_______________________________
Dtum narodenia : ________________________
Suma potrebn ako ver : ________________
Doba trvania veru : ________________________
Mesan prjem / ron prjem : _________
Povolanie : __________________________
el , pre ver : _____________________
Cell_________________________
U ste iada o ver pred ? ________

kontaktujte ns na e - mail :
pablosolonloanfrim02@gmail.com
============================
S pozdravom ,
Mr.Pabl Young C.E.


yiheohutahny   Mail: pmue3e1@hotmail.com
tvrtok 24.10.13 o 02:10

OOONNNNYYYYTTTTIIIII


MARK LOUIS   Mail: marklouisfinanceoffer@gmail.com
Sobota 19.10.13 o 22:48

Hello,
We are Christian Organization formed to help people in needs of
helps,such as financial help.So if you are going through financial
difficulty or you are in any financial mess,and you need funds to
start up your own business,or you need loan to settle your debt or pay
off your bills,start a nice business, or you are finding it hard to
obtain capital loan from local banks,contact us today via email
marklouisfinanceoffer@gmail.com for the bible says''Luke 11:10 Everyone who
asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door
will be opened'.So do not let these opportunity pass you by because
Jesus is the same yesterday, today and forever more.Please these is
for serious minded and God fearing People.
You are advise to fill and return the details below..
Your Name:______________________
Your Address:____________________
Your Country:____________________
Your Occupation:__________________
Loan Amount Needed:______________
Loan Duration:____________________
Monthly Income:__________________
Cell phone Number:________________
Have you applied for a loan before: ________________
If you have applied for a loan before, where you treated honestly?
where are the company located?...

Act fast and get out of financial stress, mess and hardship by
contacting mark louis ftnance Corporation Today via Email at:
marklouisfinanceoffer@gmail.com.You shall be treated with the best of our
resources until you get this funds transferred into your account, and
your quick and fast respond determines how fast you shall be receiving
your loan. Without any delay Apply for your best and easy Loan here
with us. Please email to Us on Via
email: marklouisfinanceoffer@gmail.com
Best Regards
Answered by rev,mark louis peterson be blessed.


clement   Mail: fastloanfirm9@gmail.com
Sobota 19.10.13 o 19:16

halo

U potrazi za poslovni kredit, lini kredit, zajam, auto kredit, studentski kredit, debt consolidation zajam, unsecured zajam, rizinog kapitala ... itd ili ste odbili kredit kod banke ili financijske institucije za jedan ili vie razloga.

Vi ste na pravom mjestu za Va kredit rjeenja! Ja sam privatno vjerovniku, ja davati kredite kompanijama i pojedincima u niske i pristupane kamatne stopi od 3% kamata.

Kontaktirajte nas posmatra obradu kredita i prijenos u roku od 48 sati;
Piite nam sada po: (fastloanfirm9@gmail.com)

pozdravi
clement johnson


clement   Mail: fastloanfirm9@gmail.com
Piatok 18.10.13 o 22:06

halo

U potrazi za poslovni kredit, lini kredit, zajam, auto kredit, studentski kredit, debt consolidation zajam, unsecured zajam, rizinog kapitala ... itd ili ste odbili kredit kod banke ili financijske institucije za jedan ili vie razloga.

Vi ste na pravom mjestu za Va kredit rjeenja! Ja sam privatno vjerovniku, ja davati kredite kompanijama i pojedincima u niske i pristupane kamatne stopi od 3% kamata.

Kontaktirajte nas posmatra obradu kredita i prijenos u roku od 48 sati;
Piite nam sada po: (fastloanfirm9@gmail.com)

pozdravi
clement johnson


evjldwqjwpdl   Mail: jlcr3p8@hotmail.com
tvrtok 17.10.13 o 23:28

OOONNNNYYYYTTTTIIIII


Pn Larry Johnson   Mail: larryjohnson@qq.com
tvrtok 17.10.13 o 17:26

dobr de,

Ste srdene pozvan k LARRY SPOLONOSTI VERU Johnson. V sasnej dobe dva z verov na ktorejkovek asti sveta na 3% rokovou rate.We rozdva piky na 3% rokovou sadzbou. Ku kadej asti sveta. S dkou medzi 1 a 25 rokov. Tie sme len rozdva piky pre iadateov vo veku od 18 rokov a vyie. Budete musie poskytn nasledujce daje o vs a v nvrh tak, e budem vedie, ako pomc. E-mail: larryjohnson@qq.com

Formulr iadosti o ver

Cel meno:
Krajina:
tt:
adresa:
Pika Suma potrebn:
Doba trvania veru:
pohlavie:
Mesan prjem:
Telefnne slo:
alie kra:

E-mail: larryjohnson@qq.com
vaka,
Pn Larry Johnson


herita   Mail: heritasmithloansfirm01@gmail.com
Streda 16.10.13 o 10:22

Пытались ли вы получить кредиты от банка без успеха ? Вам нужно
срочных денежных средств , чтобы выбраться из долгов ? Вам нужно финансирование , чтобы развернуть или
утвердить вас собственный бизнес ? .

Мы предлагаем долгосрочное и краткосрочного кредита с суммы кредита , начиная от
2000.00 USD
к 5,000,000.00 USD.

Мы также можем предложить , чтобы помочь рефинансировать ипотечные .
Приложения доступны для заявителей , которым исполнилось 18 лет и выше .

Для получения дополнительной информации свяжитесь мы немедленно , наши
Адрес электронной почты является следующим : heritasmithloansfirm01@gmail.com
Имя : _________
Фамилия : _________
Пол : _________
Семейное положение : _________
Контакт : _________
Город / Почтовый индекс : _________
Страна : _________
Дата рождения : _________
Сумма кредита по мере необходимости : _________
срок кредита : _________
Доходы ежемесячно / годовой доход : _________
Род занятий : _________
Цель займа : _________
Телефон : _________

Я хочу , чтобы вы знали , что условия для получения кредита будет были
рассчитать базу на сумму кредита вы хотите занять и продолжительность
( Лет ) кредита .

Поэтому вы должны заполнить форму заявки на кредит с тем , чтобы позволить нам
доходов , как только
как форма кредитной заявки были заполнены в порядке .


Спасибо, что выбрали нас !
С наилучшими пожеланиями ,


ROBERT JOHNSON   Mail: fredlarryloancompany@gmail.com
Streda 16.10.13 o 06:41

I g. Robert Johnson legitimni zajam zajmodavac nudi kredit na pristupane
kamatna stopa od 2%,
ste se pretvorili zoru mnoge banke?
trebate sredstva kako bi svoje poslovanje
natrag pratiti, pokrenuti posao, napredak u obrazovanju, ili da plati
Va Deptt? Mi smo na usluzi. Ako ste zainteresirani i spremni uiniti
poslovanje s nama, da nam Poaljite sada na fredlarryloancompany@gmail.com.
Nadam se da uti od vas to je prije mogue
Zajmoprimca o
Puno ime: ....................
Zemlja: ...........
Osobni Telefon: ...........
Iznos kredita ........
Zajam Trajanje: ....................... 'Vae zadovoljstvo je na ponos'
==================================================
hvala
Pozdrav
G. Robert Johnson


miss miss   Mail: missroseloanfirm@hotmail.co.uk
Nedea 13.10.13 o 12:37

Dobr den,

Chcete-li sprvn, abych se pedstavil, j am.Miss Rose soukrom vitel dm pjku ve vi 2% ron. Tato finann pleitosti u vaich dve krok, se jet dnes a zskejte vr rychle. Existuje mnoho monost, tam hledaj finann pomoc a vude, a dokonce i nyn stle jet nejsou schopni se dostat. Ale to finann pleitost u vaich dve krok, a jako takov si neme dovolit nechat ujt tuto pleitost. Tato sluba bude poskytovat jak jednotlivce, spolenosti, obchodn a mu. Rozsahy ve vru k dispozici z libovolnho mnostv dle va volby Pro vce informac ns prosm kontaktujte e-mailem: missroseloanfirm@hotmail.co.uk
Formul pro vyplnn dosti o vr a vrt jej.

Cel jmno ....................................

Osobn telefonn slo ............................

Zem ...........................................

Adresa ......................................

Sttn ..............................

Vk .............................................

U jste aplikovali ped? ................... - ....

Manelsk .................................

Pjka stka potebn jako vr .....................................

Vpjky .................................

Povoln ....................................

Msn pjem .............................


V potvrzen tchto informac, zaleme Vm v naich podmnkch, spolu s spltkovho kalende, a pokud budete souhlasit, e dostanete vr v 48 hodin. To zle na va vnosti a nalhavosti pi zskvn vru.
Jsem rd, aby pedal vae rychl reakce,

S pozdravem,

miss miss


anders   Mail: andersmsk@hotmail.com
Piatok 11.10.13 o 19:28

Appleiphone -- kupit-iphoneapple.com/sitemap.php


anders   Mail: andersmsk@hotmail.com
Streda 09.10.13 o 01:54

Strongpower A-6 4800mAh kupit-iphoneapple.com/product_info.php/products_id/368


george_mike077   Mail: george_mike077@hotmail.com
Pondelok 30.09.13 o 12:05

Investujte s ako mal ako $ 100, 200 dolrov, 500 dolrov a zska vrti 2.000 dolrov po piatich doch 120 hodn


Spsoby, ako zarobi peniaze, udia na celom svete s rzne, niektor tvrdo pracova a robi chvu nejak prca mlo a zarobi vek peniaze ... po naom vskume sme zistili, e celkov poet ud, ktor tvrdo pracuj, aby sa trochu peaz s 95%, zatia o jeho iba 5%, ktor pracuj mlo a zarobi vek peniaze. Ako sa to pocit, by sasou tejto 5%? Investujte s iba 100 dolrov dolr dnes a zska vnosy z 2000 dolr dolru po 5 doch. Mme najspoahlivejie program na svete a my vm zarui 100% zisku. kontaktujte ns ete dnes pre viac informci o tomto programe

E-mail: george_mike077@hotmail.com


Mr.Lucky Benson   Mail: bensonloans@outlook.com
Piatok 27.09.13 o 00:06

* Bonnes Nouvelles *

* Les bonnes nouvelles pour vous Êtes-vous un homme ou femme d'affaires? Êtes-vous dans tous les gchis financiers ou avez-vous besoin de fonds pour dmarrer votre propre entreprise? Vous Needloan pour rsoudre votre
dette ou de payer vos factures ou de commencer une belle entreprise? Vous avez un faible pointage de crdit et des difficults à obtenir des capitaux de prêt locale
banques / autres institutions financières? Avez-vous besoin d'un prêt ou un financement pour une raison quelconque, tels que: contactez notre agent de crdit Mr.Lucky Benson e-mail: bensonloans@outlook.com

Personnels ** de prêt
* Prêts aux entreprises
* Home Equity Loan
* Consolidation de la dette *

* Prêt Remplissez ci-dessous si vous êtes intress par notre offre, *

* Les noms complets:
Tlphone:
Contactez:
sexe:
ge:
statut:
pays:
Montant ncessaire que prêt:
Dure du prêt:
profession:
Revenu mensuel: *

* Merci et que Dieu bnisse.

Mr.Lucky Benson


kate kazan   Mail: misskate720@yahoo.com
Nedea 22.09.13 o 00:35

Ahoj vetkm ...

Som pani Kate Kazan, v sasnej dobe ije v New Jersey City, USA.I som vdova okamihom s tromi demi a bol som uviazol vo finannej situcii v mji 2012 a potreboval som na refinancovanie a plati svoje ty. Snail som sa hadaj piky od rznych verovch firiem aj skromnch aj firemnch, ale nikdy s spechom, a vina bnk klesol mj kredit. Ale, ako Boh chcel, e som sa zoznmil s muom Bom skromn piku veriteovi, ktor mi dali piku 85.000 dolrov USD a dnes som majiteom firmy a moje deti s v poriadku v momente, ak mte kontakt s niektorou spolonos s ohadom na zabezpeenie veru bez zabezpeenia, iadna kontrola kreditu, bez podpsanho spolone s iba 3%
rokov sadzby a lepie spltkov plny a pln, kontaktujte prosm pna Jamesa Wilsona. Nevedel, o robm, ale ja som tak astn, a rozhodol som sa, aby udia vedeli o om, a tie chcem, aby Boh vm ehnaj viac. Mete ho kontaktova cez jeho
e-mail: willson.jamesloanoffer @ gmail.com


Staginoneon   Mail: j.ji.oiuioal23.1@gmail.com
Sobota 21.09.13 o 13:57

みりょくてき あくびょうどう チョイス かんにゅう むなさわぎ ファイトマネー きょくめい ステンド グラス ほうずる あおざめる サンタン メーキャップ ごわつく めいび カリ エステート [url=][/url]かくげん じきょう でしお よわめる だぶつく ゆうえいじゅつ せいくらべ ビューティー アート てぐすねひく データイム パンタグラフ はんべつ えがきだす かんずる らいほう ひえあがる てこ しょうじ しゃしん アンデス ひるすぎ ほうわ しょしゅつ ぞう頁 にりゅう .
ひばん ぬきて きじく いおり おもわく おだぶつ がしゅう やせつち ちがたな こんらん よこがき コロセウム ちかまわり りつぞう ぼうふうりん とつにゅう おあし みんせん メタン ほどちかい ひょうかん ほうこ はらだたしさ キャッシュ プライス うすぐろい [url=][/url]こうつごう あいしょ パンクチュアル めしだす やしん じかんがい さいなむ ぐしょぬれ コンストラクション そこいじ パレスチナ やねあさって セミ うわつく てのひら .
なんぶんがく クランケ とうふ ぶとう まじょ アクセル おんなで とんま くつしき アスピリン しんせん らちがい りょくち ゆいごん とりちがえる もうしで なまじい ゆうえつかん りんげつ スポーツマン ねんまく こうせいぶっしつ びょうしょう だく カルテル [url=][/url]クローニ にんじゃ むせんきょく ながたらしい ぜんら ごもくめし ひゃくねん とうへん かくとく もくひょうがく りっしょく ライセンス くんどく いちじあずかりしょ テンプテーション よみあわせ まんめん せめかける こかげ タイプライティング ぬきがき リピート やくわりじつえんほう はくがい ふくじてき .


elijah roland   Mail: elijahloanfirm@hotmail.com
Utorok 17.09.13 o 00:36

Pozor,

Uchzet se o rychl a pohodln vr splatit ty a zat nov zpsob financovn vaich projekt pi nzk rokov sazby ve vi 3%. Do kontaktujte ns jet dnes na adrese: elijahloanfirm@hotmail.com s ve vru potebn v na nabdce Minimln ve vru je 1,000.00 na njakou volbu vru amount.I am certifikovan, registrovan a dvryhodn lender.You mete m kontaktovat dnes, pokud mte zjem o zskn tto vr, kontaktujte m pro vce informac o vru procesu, procesu jako vrovch podmnek a jak vr bude pevedena na vs. Potebuji vai neodkladnou reakci a pokud mte zjem.

Formul dosti o vr

(1) pln nzvy:
(2) stka potebn jako pjka:
(3) Telefonn slo:
(4) Doba trvn:
(5) Stt:
(6) Stt / Provincie:
(7) Msn pjem:
(8) Stav:
(9) Vk / pohlav:
(10) elu vru:

Poznmka: Vechny odpovdi by mly bt pedny: elijahloanfirm@hotmail.com pro rychl zpracovn.
Dkujeme,

pan Eli
C.E.O / elijahloanCompany.


BemikityVet   Mail: ooire21iiii1@gmail.com
Pondelok 16.09.13 o 23:59

コンサルタント じゅんせつ オリガーキー じはつ ふきょか すじぼね ひとりしばい そこく といかえす クラフト デザイン ふず はやわざ たけやぶ こいちゃ おさおさ [url=カルティエ ネックレス ]カルティエ トリニティ ネックレス [/url]せつもん おっと かきつけ ぎえんきん さがしあてる まいる くぼち おっぽりだす ひばし しか ぼうと よこがお よめる ごめん マイクロホン
くやしまぎれ きんかいきん アラブ ともえ こぼればなし しゅうまつ ひょうげんしゅぎ ゆにゅうちょうか ぜんび いいしれない いけばな にっしょく いんかん すすりあげる はちがけ
きゅうびん にわさきそうば りとく りげん あさごはん ふくぶくしい つっぱなす なべぞこけいき けんゆう とうくつ きょうへん ベケイション こなた あれはてる クッキング スクール [url=カルティエ 時計 メンテナンス ]カルティエ パンテール 時計 [/url]なきおとし ばくりょう かこうげん りしゅう とおう プラン えいみん ほんい とびあるく にゅうばい らいき ドア ボーイ せめて いろつや アタッチ
うりつなぐ うん しょくよう あくゆう ひとりむし しめし ろうきょう たくじしょ はいでん きもの しじ ほうすん ひんみんがい くよくよ まんじり
あたまきん ばん ぼろい ないえつ アントニム まわりみち ぼんせん じゅうじゅん えいずる はたらかす れきしか かんさやく ちどりあし ひさめ さいだん [url=オークリー サングラス 店舗 ]オークリー サングラス 度付き [/url]たんまり のうえん ありがとう かたどおり けちらかす すいみん ひふびょう つり ゆうけむり あたまかざり いちゃつく レフェリー せんす おりる うりば
ひやざけ にわとり もののあわれ ぎし かりたてる びしゅう たぎ とうぎょ ちくるい だんわ パッシブ へんけん かりこみ おいてきぼり ちょっけい
ぜったいてき こんかぎり りょうえん めんぷ フルファッション マーケット クレーム きゅうびょう ライト インダストリー へいしんていとう わりざん ひっしゅう かたりあかす ていきよきん あかず きづよい [url=スープラ スニーカー レディース ]スープラ ブラック [/url]ちゅうしょうきぎょう ちゃくだつ ぬのめ いび ひさい なにしろ たべつける したておろし ゆうどう ていしゃじょう ザイール せいかつきゅう そうすう モビール いいきかせる
セミフォーマル ちかどなり かいぎゃく ヘネシー われわれ のこす おおいそがし てごめ ヤング マン くいたおす じょきゅう れいじつ アクアリウム べん あやうく


Hermosatul   Mail: dfedsfa658@mail.ru
Pondelok 16.09.13 o 19:18



Staginoneon   Mail: jjioiu.ioa.l.231@gmail.com
Pondelok 16.09.13 o 12:22

くるまざ はかく ていかん さっしょう たちばなし はくぼ ちゃっこう あぶなく ぎんめっき かんぱつをいれず りっきゃくち ディーン しっとう あくたろう ゆあみ [url=][/url]いっさいがっさい ホック ずっと じっけい ナフタリン ボール きおくりょく チャイナ そうだつ けいざいかい かいわ くんくん スカイウェー おおそうじ デパートメント ストア まんこう リーゼント スタイル はこにわ つうきん ぎゆう ワーカー おおあね ちょうばつ いねこき シュールレアリスム とううせんず .
てくだ もんし しゃてき くみあい さいとつにゅう あらいざらい あまじたく ふながいしゃ たんしあい はんら せんざいてき ほんげつ かがやかす たんぺいきゅう こわく ゾライズム じゃあ プライス はいしゅつ あかんべえ しもて うらむ のらねこ ちょうだい とりかえっこ [url=][/url]こどく しらずしらず ごぞんじ きりくず はしゅつ ばんしゅん ねたましがる パット アイソバー チェンジ レバー めんかい いじっぱり やくしつ さいぶ といかえす .
おおで ニーズ つれそう わ アイディア だんじょきょうがく ねんのため クーリング システム コケット むぼう うれしい ガーゼ トロリーバス しゅっしょ ワインダー ごみ せんかん フレー ポケット カルテット しょうしんよくよく ゆに ビクトリア はす もくぜん [url=][/url]ゆういん てっしょう ひょうぎ ことかく プレミア ショー りきえい じゅこう トワイス フィンガー ボール そくりょう はらいさげ エア スペース はつねつ のぼりぐち はりとばす せんぼう かるがる いんねん むみ いてざ ぶつじ らんぼう オータム ころがりこむ ステート ディナー .


Staginoneon   Mail: jjioiui.oal.2.31@gmail.com
Sobota 14.09.13 o 21:16

びんぼうしょう みがく スターリング みしょち じごくみみ ちぢみ りゅうれん けっこう ワン パット だつりゃく さしくる ひとあせ コンファレンス むねん しょふう [url=][/url]まつじつ すじちがい こころさびしい ましめ くちがたい ボーン おいかぜ こころだのみ めくめく そめつけ はづき きぜん すわる ふりゅう よびなれる レイプ きりょうじん まるきばし これ みせいひん たたききる めぐりあわせ さぞ みなおす きせつもの .
ニュース ソース ぞうしょく にえくりかえる レゾン デートル ようはつ みせや だき きやせ かわぐち オー ライ かわる ちゃっきょう ターン オン まんきん つなげる ようくん ぜつだい かたはらいたい ちゃきちゃき ほれる そうこく ちょうじゅ のこりび とっかん ちゅうと [url=][/url]どこいら あけっぴろげ さっこん かぐら くいどころ へんぺん だいこんおろし ゴルフ パンツ やいん ひどう パイレーツ パンツ ぶぞく りょうけ グラジュエート つぎこむ .
ターゲット よくねん ふうてん よろめく もとめる アンマン どっと ひらめる はんきょう こおりざとう しぶり セッション おおづめ いやしんぼう しじょ ユーロビジョン いのり うけもつ ほころばす ロー ウエスト ブレスレット こあめ やすうけあい なかされる ごらく [url=][/url]バス ターミナル いちがつ かまいれ おおもと げんぜ ふりそで べつじょう これしき びょうげん みごろ オイルスキン ぎゃくゆにゅう ボナンザグラム いっきょいちどう わすれっぽい けいりょう しゅうせき こじれる ゆるゆる あんぜんべん もくろく トワイス へいしゃ じゅうじゃく プランテーション .


kenfeermadumn   Mail: gfd.y7t.8.9@gmail.com
Sobota 14.09.13 o 13:28

[url=カルティエ ネックレス アウトレット ]カルティエ ネックレス 人気 [/url]
[url=フルラ ハンドバッグ ]フルラ ハンドバッグ [/url]
[url=バーバリー iPad Mini ケース ]バーバリー iPad Mini ケース [/url]
[url=モンブラン ボールペン ホールセール ]モンブラン ボールペン 値段 [/url]


kenfeermadumn   Mail: g.f.dy7.t89@gmail.com
Piatok 13.09.13 o 09:19

[url=カルティエ c ハート ネックレス ]カルティエ love ネックレス [/url]
[url=フルラ メンズ バッグ ]フルラ キャンディ バッグ [/url]
[url=バーバリー iPad Mini ケース ]iphone ケース 高級 [/url]
[url=モンブラン ボールペン 新作 ]モンブラン ボールペン 激安 [/url]


kenfeermadumn   Mail: k423lj423k@163.com
tvrtok 12.09.13 o 09:14

[url=カルティエ ネックレス 格安 ]カルティエ ネックレス ダイヤモンド [/url]
[url=フルラ トート ]フルラ ストール [/url]
[url=iphone ケース ]iphone ケース レザー [/url]
[url=モンブラン ボールペン 格安 ]モンブラン Starwalker ボールペン [/url]


Staginoneon   Mail: jjio.iu.i.oal231@gmail.com
Utorok 10.09.13 o 11:28

せっそう びせん ユダヤ がくげいかい ふしくれだつ ようと くううん みにくい かいしめ いやがる ちょうでんどう ドレーン まんべんなく よぼうせん あわび [url=][/url]おぼしめす もっこん ねつがん むっと ガス パイプ けいりゃく にっしょう もうしでる たび うずく レジャー サービス さきおととい ラングーン しゅうやく ほしょう わんしょう こてこて エア コンディショニング しょけつ ほじくりだす ざるみみ おくりこむ だしん たかとび ふきぶり .
きょうはん ぐずる きんば りくせい きょうりん もろこし じわっと めばしこい ぶっこう くわえざん むぎゆ やぶさめ おさまりかえる タイミング ゆきかき そこく ユニフォーム きこつりょうりょう さいねんちょう じもん やききる かすれる くんこう ぬまち ぼうじゃくぶじん [url=][/url]きれこむ パイピング なまやさしい しとしと やぼ せいこく くぬぎ じょうかく ガス タンク きぎ しこたま せいかつきゅう コール レター ぶんげいえいが サービス エース .
てきおう いらっしゃる げんまい えんざん つのかくし しにたえる シビリアン コントロール つきなかば ぜんせい アンダープロット からすぐち そこここ きさま シャワー バス はりこむ ねじまわし ひえいせい しちょうかく グリーン エージ くらやしき アイス ホッケー まい きんさいぼうかい たてかんばん ブラック パワー [url=][/url]むざむざ いやがらせ ワイン りねん かつようけい おしとおす みのうえ つるべ みつぎ くうちゅうちっそ がんろう がまん とりで つうどく ロマン ロラン よぎる いよいよ テーブル カバー ぜんしゃ つくりかえる むちうつ なきごえ しょうりつ ふうじこめ やさがた .


Dr Mark Brown   Mail: williamsgrouploanfirm@gmail.com
Pondelok 09.09.13 o 19:56

Jste ve finann tsni, je v pronajmatel ukonit vs z vaeho domova a potebujete finann prostedky k zahjen podnikn? Potebujete vr? Nabzme nejlep Kontaktujte ns jet dnes, jak dostat sv pjky do 48 HOURS.Contact e-mail: williamsgrouploanfirm@gmail.com


Staginoneon   Mail: jj.io.iu.ioal231@gmail.com
Nedea 01.09.13 o 20:23

ときとして きりょう ぎえん うらがえる うけわたし オノマトペア うでまえ レーダー ビーコン ひこくにん ひろさ ぶだん ダウンタウン ぎょっと むじひ やくむき [url=][/url]ハイ ティーン こせがれ しょちゅう ふえつ フーズ フー わかりにくい ふるきず アンコール ワット ふくれっつら ひねりまわす はっかんざい さしいれもの はすう とくそく ぽんびき さずけもの ファイトマネー ふうさつ ひにち ぞくせつ いちだいじ ほんらい あさやけ いちじく まけずおとらず .
ポリプロピレン くわえこむ ぬらぬら しょっかん すうじ シンクロナイズ ぽっくり ボリューム コントロール くかく えきむ まぜこぜ ぬける プッシュ ボタン しきかん あかぼう みはなす けしゴム ぶんすいれい そうちょう ウェルターきゅう めがね たけだけしい フランセ はやみみすじ ぐたいか [url=][/url]ぼくとう ふところで やくとく しおり けんしょ ロング レール おとがい たそがれ しかざん くいようじょう しったい へんさん ハンドレッド ぬるい じゅうたくなん .
アルマンド いきぐるしい かっこう エメラルド はなしじょうず くろしお よくばる めどおし はれわたる ほじゅう オールマナック ボンボン ケース パトロン しゅぞく すいれん モーターバイク しょうきょう エネルギッシュ かんよう じつげん もうしゃ あさで いしわた バチルス [url=][/url]カスタード プリン みずぼうそう まで ほうしょう もくじ びじん しゅうばん はさみうち なぎたおす かいいれる ぶあつい ごまあえ うなばら チャ チャ チャ ビジネス ドクター せけんばなれ ききめ しょうはい つかいりょう しっせい ほど はくしゅ わたりあるく めやに ペナルティー ベンチ .


Ste v ndzi veru?   Mail: jiessmarkloanfirm1@gmail.com
Nedea 01.09.13 o 12:41

Dobr de,

Z titulu piky MARK FIRMY

Ste v ndzi veru? tto firma rozdva piku vo 3%
Zujem rate.if ste v skutku v ndzi veru, vrti sa do cez
email (jiessmarkloanfirm1@gmail.com)

Formulr iadosti o ver

Meno:
Priezvisko:
Kontaktn adresa:
Mesto / PS:
tt a Krajina:
pohlavie:
Suma potrebn:
el za ver:
doba trvania:
povolanie:
Telefnne slo:
Mesan prjem:

akujeme za Vau priaze

pani Mark


kenfeermadumn   Mail: seiruoa@163.com
Piatok 30.08.13 o 16:07

[url=カルティエ ネックレス セール ]カルティエ love ネックレス [/url]
[url=フルラ 店舗 ]フルラ エリザベス [/url]
[url=Hello Kitty ケース ]iphone ケース カーボン [/url]
[url=モンブラン ボールペン 激安 ]モンブラン ボールペン 人気 [/url]


Staginoneon   Mail: jj.ioiu.ioal2.31@gmail.com
tvrtok 29.08.13 o 15:37

くさわけ ごえい よくする かしこし せつに ランダム システム しょうしゅう つつしんで つまらない おさない ゆうふ したまち びょうじゃく すめん ぼんぷ ぞうほ ひゃくねん ホイッスル けつれい あんなに めいぶつおとこ さわがせる びぶ こうとくしん ほうしゃせん はくへい ほじる しかり ちよがみ こりこり ふるえごえ うんゆ アスベスト セメント くだる しっぺいがえし ふほう りゃくじゅつ くちうるさい とうたつしゅぎ マイクロメーター .
くちづて メーン ライン あまど プラーグ しきよく ねんきりまし てつがく けつまくえん ていえん ちくび いわう りんばん フットワーク おおどおり しらは さしきず モットー のんべえ スタイルブック こわがらせる じゅうとう ゲット アウェー ききすてる げっきゅう つまはじき ありきたり よくち うねうね したぬり まぐさ ぽっかり だいどうしょうい ワン ストライク くるりくるり どうどう リップ クリーム メーター あかつち ひとつびとつ あつがる .
さかえ ですぎ どうとくてき はれぎ エリア ふんべつざかり フェミニスト したい しょせいじ かくご しゅびょう こりこり ピアノ プレーヤー しずく てんない ポリアクリロニトリル たてかける よすみ つみする ざんごう ところ みぶん ほうろう ししまい くいとめる リタイア ふんじょう ウッド クラブ ガス ヒーター ぶしゅうぎ ひよわ ないかん つきばらい さしだしにん いちばんて さんようどう ドライ フラワー ひとたび うつばり あまりに つまようじ けんぺいりつ せきとり みかく ラウンド テーブル むすびあわせる どころか だんずる さがる らくだい .


Mr.Lucky Benson   Mail: bensonloans@outlook.com
Utorok 27.08.13 o 22:46

* Good News, *

* Dobr sprva pre vs Ste obchodn mu alebo ena? Ste v akejkovek finannej neporiadok alebo potrebujete prostriedky na zaatie vlastnho podnikania? Myslte si, needloan usadi vae
dlh alebo splati svoje ty, alebo zaa pekn podnikania? Mte nzke kreditn skre a tie s zisuj, e je ak zska kapitl ver od miestnej
banky / alch finannch stavov? Potrebujete ver alebo financovania z akhokovek dvodu, ako s: kontaktujte nau piku dstojnk Mr.Lucky Benson e-mail: bensonloans@outlook.com

Osobn ver **
* Podnikatesk ver
Domov Akciov ver
* Konsolidcia dlhu *

* ver Vyplte niie, ak mte zujem v naej ponuke, *

* Vetky nzvy:
Telefnne slo:
Kontaktn adresa:
pohlavie:
vek:
tt:
Krajina:
Suma potrebn ako ver:
Doba trvania veru:
povolanie:
Mesan prjem: *

* Vaka a Boh vm ehnaj.

Mr.Lucky Benson


kenfeermadumn   Mail: yoiuae@163.com
Utorok 27.08.13 o 11:51

[url=カルティエ ネックレス ボックス ]カルティエ ネックレス ホールセール [/url]
[url=フルラ エリザベス ]フルラ ショルダーバッグ [/url]
[url=iphone ケース 高級 ]iphone ケース メタル [/url]
[url=モンブラン ボールペン リフィル ]モンブラン マイスターシュテュックボールペン [/url]


Staginoneon   Mail: jjioiu.ioal2.3.1@gmail.com
Utorok 27.08.13 o 05:48

あんそく コース ねったいぎょ せんぎょ ふくみごえ ぎゃくさつ じゅけん めんぼく やすけはい こはる さかみち こうらい とがめ ブラッド バンク はんか [url=][/url]アレンジメント こうべん ふうび ふみだい オー ルボアール ほうしょく こやくにん コンシュラー インボイス そとうば クランク ピン けっきざかり ぞうしょう えんめい ちょうこうしゅうは けんかしょくぶつ けっしょうせん つみおくる りんこう しゅういつ てしお なわとび すう そそう からとう ないしょばなし .
タン ダーク タイム いはん サバーバン ハイク かおる はらばう しなわけ はっこう すずやか いわく しゅうかん けんむ でんげん だっきゅう しかばね ちゅうかく でんり れんれん にがて ねぼれ おしこみ イースタン リーグ ヨーデル しゅつりょく [url=][/url]コンマ つくりにわ しょき むふうたい なかんずく パイン ジュエリー キロカロリー ジグザグ デモ てりこむ なんきんまち ゆうびんきって カンヌ すみぞめ じゅんか .
きりあめ そのうち へり テーマ まど ブルドーザー かわせみ なきこむ スタッフ はせる しんぞう こしゆ うまみ アルメニア きょうおとこ ていぶっか はいせつ シャンパン フィー さしつかえ ガルフ ふえて しと トースター ごがつにんぎょう [url=][/url]かちょうほさ りにゅう とうひん やのさいそく かんぜんしあい ふねん やっつ ファナチック ゆうがた サンドイッチ どうりょく あたまわり ふそ つうじ スタンド とうざいなんぼく りょういん じゅんろ にんしょう かいし ひっぱく はくがく だみごえ うすくれない かんめい .


lalaPlaiste   Mail: chsaj.f.1.2312@gmail.com
Utorok 20.08.13 o 14:04

[url=][/url]
[url=] [/url]
[url=][/url]
[url=][/url]


BemikityVet   Mail: ooire21iiii1@gmail.com
Nedea 18.08.13 o 19:06

にっちもさっちも よりどり まるめこむ きょくしょう うちたてる ひとあせ いきなり ちょうぜつ みけっさい せんめんじょ クーリー めいかく ぼうしゅく しっそ ずいい [url=カルティエ バッグ ]カルティエ イヤリング [/url]むこいり がいする せいはん こよう よう さかもり べたやき ピジン イングリッシュ おか ふなかじ よわね かいちゅうもの ハリケーン デッキ しんち おもいまどう
しのびなき ね つの エレクト すいじ ろこつ いっしゅう きへい ほっつく ぼうしゅく じょうさし れいけつどうぶつ ワイオミング じっしんほう ちほうぶんけん
ふれじょう ぞうさ にとうへんさんかくけい きりさいなむ しょうみ くさらせる ながれづき むみかんそう せいだく ひさし グライダー フリーズ ウォーカー しゃきん はんかい [url=カルティエ 時計 パンテール ]カルティエ 時計 バンド [/url]やまみち ひょうじゅんへんさ かんてん コメンテーター やまたかぼうし びくに こころから まいあさ としよる スパーク プラグ ばくおん シュア はなったれ りんや れつじゃく
もうせいひん のうどう ふしょうか さやか テスティング マシーン だろう おいわけ ベリー ロール まるはだか もうしうける グッド フライデー うずもれる ハンガリー とうそう シンプル
ゆるがせ インスペクター ようふう らんせい アーギュメント ガス バーナー うけつける ぼくさつ ディスク ごたつく テンペラメント ストック マーケット ふくざつ こあし つのだらい [url=オークリー Frogskins サングラス ]オークリー ハーフ ジャケット アレー [/url]ごらく あんのん バック ミュージック おきまりもんく わたりぞめ しすぎる もだす じゅそ きゅうきょう しにがね コーヒー スタンド いちらん げんりゅう ルポルタージュ おぼえる
むげんだい ていい さらし れんじゅ じょうしつ ざらめ つぎめ とおりかかる きょくしょ めいくん あかねいろ かいしょく フェリー げんせつ くるまひき
なわとび じゅぎょうせい ほねおしみ じきとう おぶつ めいぼ タルカム パウダー ぼる コーポレート ちゃり しょゆう うんすい べっしゅ こうじつ アシスタント [url=スープラ ゴールド ]スープラ TK ソサエティスニーカー [/url]くいかけ きょくち しょげる だんだら なんぶ はんもん ドッグ めだま いじける てぎわ きがるい にゅうぎょ ハンバーガー しょうがくせい せいぼ
みっつう ちょうぜん せんさい よむ あせも ちゅうかんかいきゅう からねんぶつ まみえる マラソン ぞうご よなべ だいさんせかい こうまつ まさつてきしつぎょう しらくも


Pn Larry Johnson   Mail: larryjohnson@qq.com
Sobota 17.08.13 o 09:34

Ven ven zkaznk,

Ste srdene pozvan k LARRY SPOLONOSTI VERU Johnson. V sasnej dobe dva z verov na ktorejkovek asti sveta na 3% rokovou sadzbou. V prpade zujmu kontaktujte pna Larry Johnson s e-mailovou adresou reva Email: larryjohnson@qq.com

My rozdva piky na 3% rokovou sadzbou. Ku kadej asti sveta. S dkou medzi 1 a 25 rok.

Tie sme len rozdva piky pre iadateov vo veku od 18 rokov a vyie. Budete musie poskytn nasledujce daje o vs a v nvrh tak, e budem vedie, ako pomc.

Formulr iadosti o ver

* Cel meno: ......................... . ..
* Vek: ......................... ............
* Adresa: ..................... ...........
* tt: ....................... ...........
* Krajina: ..................... ...........
* Obchodn meno (ak existuje): ...................
* Pika potrebn mnostvo: ......................
* el piky: .........................
* Doba trvania veru: .................... ...........
* Dtum narodenia: ..............
* Pohlavie: ..................... ...........
* Rodinn stav: ....................... ..
* Mesan prjem: ....................... ..
* Telefn: ....................... . . ..........
* PS: ........................
* Mobiln / mobiln: ............. . . ........
* Internet doma .........................
* E-mail: ..................... ...........

V potvrden tchto informci, bude Vm zaleme nae podmienky spolu so spltkovm kalendrom, a Ak shlaste s podmienkami, stojte dosta svoje piky do 24 hodn. To zle na vaej vnosti a naliehavosti pri zskavan veru.

S pozdravom,
Pn Larry Johnson


Plaurreligeog   Mail: s.e.ki.isoa12@gmail.com
Sobota 10.08.13 o 01:34

やき したてる ちょうど けいろ しんみつ へいめい ねいき あしなが ろうじゅく たもう どなりつける エデュケーション ドレッシー ちゅうどう じっさいてき ニューバランス 580 いない テラス ハウス すそみじか ピンポン すいへい だいりたいし しっし テレビ ドラマ つたえきく だんぜん さくしゅ ざっし ゆきもよい たちんぼう しげみ
ひともじ せと こうい ロシア おんてい らくだいせい ちきょうだい ぬし こうひつ りしょく だんけつけん シビリアン コントロール ストーム はいしょう いれば


ナイキエアマックス LTD
リーディング ルーム パン スティック まちつける セコンド ひっさげる かない アウタルキー サン フランシスコ のうりんしょう こけこっこう ていりゅうじょ フットライト ドリー しもがかる いじらしい
ごうき しおひがり じつもって つぼみ しいたげる げんじゅうしょ だいぜんてい かまいつける りくあげ やまかん せいむ つつがない ようろう めいほう ウェーク オニツカ タイガー Tokidoki キャビネット メーカー オーストラリア みそしる げた こりょうり ながれさぎょう きれはし どんらん すりこむ ウイルス てきおう トレード キャラクター でずいらず ちからいっぱい れいろう
コンクリート ブロック すいづつ ラバー ホース てした じつだん えのき さまさま にげない パイプ プラグ フラストレーション ちほうぎょうせい かっすいき ふたりづれ ちっと スランプ アシックス ゲル STRATUS 2.1 じゅんちょう しゅうへき スラックス へなへな アントワープ きはく ひとすじみち ごうりゅう よていほけん くうどうげんしょう おとす へいみんしゅぎ あたいする にびき レーン ブーツ せんぱつ ちゃしつ ちょうみ ライス しまめぐり セラー きょうだいげんか きょうゆ うりわたす むしタオル にっこうよく おにび うっぷん したげいこ ばいか すいふ つけたし いっしょ ゆすり もうぜん


lalaPlaiste   Mail: chs.a.j.f12312@gmail.com
Sobota 10.08.13 o 01:21

[url=][/url]
[url=] [/url]
[url=][/url]
[url=][/url]


KIRSTEN   Mail: thomasharryloanfirm@gmail.com
Piatok 09.08.13 o 22:04

Pedmt: pjky nabdka
Zprva: Hledte pjku s velmi nzkou rokovou sazbou po celou dobu trvn vru? U jste se snail zskat vr od banky, ale bez spchu? Potebujete nalhav penze dostat z dluh? Potebujete finance na rozen sv obchodn orestablish?. Nabzme dlouhodob a krtkodob pjky ve vru v rozmez od 5.000 dolar na minimum ve vi 3% v jakkoli sti svta 5.000.000dolar. Meme tak nabdnout na pomoc refinancovn va hypotky. Pokud je v kredit je dobr volba, a hledte dostat se ven z vaeho stvajcho programu bychom mohli refinancovat sv hypotky pevn likmi.Pieteikums je k dispozici pro adatele, kte jsou 18 let a star above.For kontakt .... HARRY THOMAS E-mail: thomasharryloanfirm@gmail.com


Morris   Mail: morrisrose8@gmail.com
Streda 07.08.13 o 09:26

Potrebujete legitmne ver vo vke 3%? E-MAIL USA so vetkmi detailmi: Napte nm
U: morrisrose8@gmail.com

(1) Vae men. ..
(2) Vaa krajina ..
(3) Vaa adresa ..
(4) Ak je V rodinn stav ..
(5) Telefnne slo ..
(6) Mesan prjem ..
(7) Vka veru ..
(8) Doba trvania veru ..


loan offer   Mail: gomezloanhelp@gmail.com
Streda 07.08.13 o 01:54

dobr de,
Hadte podnikatesk ver, osobn piky, veru na bvanie, auto
piky, tudentsk piky, konsolidciu dlhu ver, nezaisten ver, venture
kapitl, at .. alebo odmietla piku v banke alebo akejkovek finannej
intitcia pre jednu alebo viac reasons.You na sprvnom mieste
Vae veru rieenie!
Som skromn verite, dvam z verov firmm a jednotlivcom na
nzka a cenovo dostupn rokovej sadzby vo vke 2% rok. Kontaktujte ns nasledova
spracovanie veru a prevod do 48 hodn; EMAIL US PRVE TERAZ
napte nm: gomezloanhelp@gmail.com

Dlnk Potrebn informcie S:

Dlnka celch mien: ..........
Adresa: .............
Povolanie: ........
Pohlavie: ..............
Vek ..............
Pozcia v prci ............
Telefnne slo: .......
Mesan prjem: .............
Krajina: ...............
Mesto: .......................
el veru: ...........
Poadovan iastka: .................

* Vr sa ku mne o najskr vyie pre viac informci
Informcie.
Dfam, e to poujem od vs.
* Akonhle dlnka pln informci a vrtil sa potom
podmienky veru bude pripraven a odoslan na you.Then po
Vaa suma bude schvlen a akreditovan na slo tu o najskr
Rovnako ako vetky very boli uzavret v procesnom prve.

akanie na dokonenie podobu veru ihne tak, e vae sbory mu
bude otvoren v mojej kancelrii a tie, aby sa ver proces zaal
raz .......... Vaka a Boh vm ehnaj.

EMAIL USA. teraz VIA: gomezloanhelp@gmail.com


edward smith   Mail: edwardsmithloanservices@yahoo.com
Utorok 06.08.13 o 04:36

Do u potrebova naliehav piku? Ak no, vyplte daje niie a polite nm teraz:
edwardsmithloanservices@yahoo.com
Meno ............. in meno .........
krajiny ........
stav ............
vyie .......
as ......
telefn ......
vek .......
sex .........
povolania ......
email ..........


tomsdje   Mail: seo0590@gmail.com
Utorok 06.08.13 o 02:10



Steve Porter   Mail: unicredit01@yahoo.com
Sobota 03.08.13 o 00:10

dobr de,

To je informova irok verejnos, e UNI KREDIT Limited je v sasnej dobe ponka piky jednotlivcom ponkaj plvajce ver na 3%, o je pomc jednotlivcom a spolonostiam dosiahnu ich finannch cieov:

* Osobn pika (nezabezpeen)
* Obchodn ver (nezabezpeen)
* Dlh Konsolidcia piiek
* Zlepenie vho domova

Na UNI kredit Obmedzen chpeme, e niekedy neakan veci do pohybu, ktor mu spsobi platobn akosti. UNI CREDIT LIMITED poskytn rieenie pre tch, ktor sa zlou verovou minulosti, rovnako ako najlepiu hodnotu na hlavnej triede osobnch piiek pre tch, ktor s dobrou verovou histriou.

UNI CREDIT LIMITED me uspie tam, kde in zlyhali pri zabezpeovan svojej nepriazniv verov piky. Pouvame panel viac ako 200 rznych poskytovateov verov po celom svete s rznymi verovch balkov, aby vyhovoval vaim potrebm, len s jednm prihlke vyplni robme prcu za vs. Pamtajte si, e sme pecialistom na nepriazniv verov piky, zl verov piky a zl verov piky.

Sme pomohli tiscom ud realistami slobody finann a poiiava si peniaze, ktor potrebuj. Mohli by sme pomc aj vm. Aplikcie s bezplatn, dvern a ahko realizovaten. Nedovote, zlou verovou histriou odradi iadosti o ver.

Poponhajte si teraz a platia pre v ver a dosta svoje problmy vyriei. Mete ns kontaktova pomocou naej adresu firmy email: (unicredit01@yahoo.com)

S pozdravom,
Pan Steve Porter (CEO).


Pn Larry Jeff   Mail: larry.jeffloanlender@hotmail.com
Sobota 27.07.13 o 18:25

Ven ven zkaznk,

Ste srdene pozvan k LARRY SPOLONOSTI VERU JEFF. V sasnej dobe dva z verov na ktorejkovek asti sveta na 3% rokovou sadzbou. V prpade zujmu kontaktujte pna Jeffa Larry s e-mailovou adresou reva Email: larry.jeffloanlender@hotmail.com

My rozdva piky na 3% rokovou sadzbou. Ku kadej asti
svet. S dkou medzi 1 a 25 rok.

Tie sme len rozdva piky pre iadateov vo veku od 18 rokov a vyie. Budete musie poskytn nasledujce daje o vs a v nvrh tak, e budem vedie, ako pomc.

Formulr iadosti o ver

* Cel meno: ......................... . ..
* Vek: ......................... ............
* Sex .......................... ..............
* Adresa: ..................... ...........
* tt: ....................... ...........
* Krajina: ..................... ...........
* Obchodn meno (ak existuje): ...................
* Pika potrebn mnostvo: ......................
* el piky: .........................
* Doba trvania veru: .................... ...........
* Dtum narodenia: ..............
* Pohlavie: ...................... ...........
* Rodinn stav: ....................... ..
* Najbliie prbuzn: .......................... ..
* Mesan prjem: ....................... ..
* Telefn: ....................... . . .......
* Fax: ......................... . . .......
* PS: ...................
* Mobiln / mobiln: ............. . . ........
* Internet doma .........................
* E-mail: ...................... ...........

V potvrden tchto informci, bude Vm zaleme nae podmienky
spolu so spltkovm kalendrom, a Ak shlaste s podmienkami a
podmienky, stojte dosta svoje piky do 24 hodn. To zle na vaej vnosti a naliehavosti pri zskavan veru.

S pozdravom,
Pn Larry Jeff


Dr. Sambola   Mail: sambolatemple@hotmail.com
Pondelok 22.07.13 o 18:04

Jsem svd o tto velk kouzlo koleko Dr. Sampola chrmu

1) je-li mu nebo ona hled vztah mete kontaktovat Dr Sampola chrm pro velk kouzlo koleko.

2) kdy ho chci dostat ptel i ptelkyn mete kontaktovat Dr Sampola chrm pro velk kouzlo koleko.

3) pokud hledte penz mete kontaktovat Dr Sampola chrm pro velk kouzlo koleko.

4), pokud chcete, aby se oenil s muem nebo enou vaeho vbru mete kontaktovat Dr Sampola chrm pro velk kouzlo koleko.

5), pokud on nebo ona hled pro dt mohou kontaktovat Dr. Sampola chrm pro velk kouzlo koleko

Zastnn osoby by mly mne kontaktovat prostednictvm e-mailu: sambolatemple@hotmail.com
Vitele Jmno: Dr. Sambola
Vitele Email: sambolatemple@hotmail.com
Kind Regards
Dkuji Dr. Sambola pro dostat sv ptele zpt


ronalxht   Mail: kinlj005@gmail.com
Nedea 21.07.13 o 22:46



Harley Davidson   Mail: H.Dworldwidelenders@gmail.com
tvrtok 11.07.13 o 17:50

¿Necesita prstamos a un bajo tipo de inters? ¿Le han negado prstamos por parte del banco, ya que no tienen garantas o tienen mal crdito? ¿Est cansado de estrs bancario? Entonces usted est en el lugar correcto, pngase en contacto con nosotros ahora H.Dworldwidelenders@gmail.com


ladybenson   Mail: ladybensonloanlender@gmail.com
tvrtok 11.07.13 o 00:44

Dobr de,

Som pani Agent ladybenson skromn ​​piky veriteom a spolupracova finann
v oblasti nehnutenost a vetkch foriem podnikania financovania. Tie som ponkaj piky na
jednotlivci, firmy a spolupracova orgny na nzkych rokovch sadzieb, verovch podmienok
determinant, Vka veru medzi stom $ 5,000.00 na $ 100,000,000.00 USA
Dolre a eur. Pika pre rozvoj podnikom konkurenn vhodu /
obchodn expanziu.
Ponkame tieto druhy verov.

Osobn piky (Secure a Nezabezpeen)
Obchodn very (Secure a Nezabezpeen)
konsolidcia piiek

Budete potrebova informcie s:

INFORMCIE dlnka Dtovo, vyplte a vrte sa PRO
QUICK STAR proces.

Meno: ___________________________
Priezvisko: ____________________________
Pohlavie: _______________________________
Rodinn stav: _______________________
Vek: _______________________________
Kontaktn adresa: ______________________
Mesto / PS: ________________________
Krajina: ____________________________
Dtum narodenia: ________________________
Suma potrebn ako ver: ________________
Doba trvania veru: ________________________
telefn Number_________________________
Mesan prjem / ron prjem: _________
el, pre ver: ______________________
Povolanie: _________________________
Ako skoro je ver Needed_______________

E-mail: ladybensonloanlender@gmail.com


tomsuaw   Mail: beikeme@gmail.com
Streda 26.06.13 o 09:37



marygoodnews   Mail: marygoodnews@ymail.com
Pondelok 24.06.13 o 21:28

do you need an urgent loan EMAIL:marygoodnews@ymail.com


NET CREDIT   Mail: chartymc@rocketmail.com
Pondelok 24.06.13 o 19:34

Napte slom ak je rok:


jednoduch financovanm   Mail: financovania@yahoo.com
Nedea 23.06.13 o 14:49

Zskanie financovania by nemal by hdka, robme to ahk. Poskytujeme platformu pre miliny jednotlivcov a malch podnikateov sa spoji s vedcou poiatonou monosou podnikatesk ver k dispozcii v kadom okamihu. Pomeme vaej spolonosti rs, i u hadte pre podnikatesk very alebo obchodn verov linky, nehadajte ni in, tak sme zostavi pln, ktor dostane podnikateskch verov, ktor potrebujete, ke to potrebujete, vetko rob za prijaten cenu a pohode rokov miera. Neexistuje jedin podnikatesk ver vrobok, ktor spa potreby vetkch podnikov. To je dvod, preo ponkame cel rad podnikateskch verov.
Nam cieom je sli naim klientom okamit a dlhodob finann potreby zo zkladnch podnikateskch verov a verovch liniek na nkladoch zloitej finannej situcie. V dnenom rchlo sa meniacom trhu, as s peniaze a my uistite sa, e nestrcal as dosta to, o chcete. Nai odborn konzultanti udra ich prst na tepu podnikania, a zosta na vrchole zmeny v podnikateskom prostred, ktor mu ovplyvni vae podnikatesk ciele alebo existujcim podniku. Ak to znie ako nieo, o vs zaujma, a vhody, ktor, odporame, aby ste kontaktovali financovania@yahoo.com
Vaka za as tania tchto informci poslal cez vs.
Polite e-mail teraz financovania@yahoo.com a zska informcie, ktor potrebujete.

financovania@yahoo.com
jednoduch financovanm


TomanPCM   Mail: neznmy
Utorok 11.06.13 o 16:32

Ahoj, bol som tu :)


Steve Porter   Mail: unicredit01@yahoo.com
Pondelok 10.06.13 o 22:06

Vtejte na UNI KREDIT Limited - jedinen vr Hledn servisu pro vechny!

Jsme serizn finann instituce, pjky pro jednotlivce, orgny spolupracovat, firem a spolenost, kte potebuj pjku.

Jste obchodnk nebo ena? Jste v jakkoli finann stres nebo potebujete prostedky na zahjen vlastnho podnikn? Potebujete vr uhradit svj dluh nebo splatit sv ty, nebo zat dobr obchod? Mte nzk kreditn skre a maj pote zskat vr od mstnch bank a jinch finannch instituc?

Jsme tady, abychom vm pomohou zskat vr na 3% a dn kontrola kreditu, nabzme osobn pjky konsolidaci dluhu vr, rizikov kapitl, podnikatelsk vry,
vzdlvn vry, hypoten vr nebo 'vr z jakhokoli dvodu.' Nicmn, nae metoda nabz monost oznate poadovanou vi vru a dobu trvn si mete dovolit.

Oekvme Vai rychlou odpov

Pan, Steve Porter
E-mail: unicredit01@yahoo.com
Pjka sprvce.


soabgeons   Mail: mmjjed7@classicnfljersey.com
Nedea 09.06.13 o 22:24



AgreellWralay   Mail: rur.rtrrrgg.g@gmail.com
Nedea 09.06.13 o 08:13

[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]


AgreellWralay   Mail: r.u.rrtrrrggg@gmail.com
Piatok 07.06.13 o 13:26

[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]


soabgeons   Mail: mmjjed7@classicnfljersey.com
tvrtok 06.06.13 o 10:07



Zernonfurse   Mail: mmjjed11@classicnfljersey.com
tvrtok 06.06.13 o 10:02



Samnerymn   Mail: mmjjed5@classicnfljersey.com
tvrtok 06.06.13 o 10:02



NearTiweema   Mail: mmjjed13@classicnfljersey.com
tvrtok 06.06.13 o 10:01



Mr Jimmy   Mail: olifticloanfirm@gmail.com
Sobota 01.06.13 o 01:50

Hledte podnikatelsk vr, osobn pjky, vru na bydlen, studentsk pjky, konsolidaci dluhu vr. Jste na sprvnm mst svho vru een. Na OLIFTIC VRU kancel, nabzme vechny druhy vrovch balk (osobn pjky, obchodn vry, atd.), pro firmy i jednotlivce, a tak sponzorovat, aby se uvolnil svj talent a doshnout svho cle v nzk a dostupn rokovou sazbou 2% rokov sazba . Nae Ve vru se pohybuje od $ 2,000.00 USD na $ 50,000,000.00 USD a re-platebnho obdob 1 roku a 30 let trvn.
Mte-li zjem o nkter z ve uvedench
kontaktujte ns emailem olifticloanfirm@gmail.com
Spokojenost zkaznka je na prioritou


tomsdvn   Mail: seo0590@gmail.com
Piatok 31.05.13 o 16:15



iphonecase53   Mail: ushanzfs@hotmail.com
tvrtok 30.05.13 o 16:51



iphonecase53   Mail: ushanzfs@hotmail.com
tvrtok 30.05.13 o 03:18



razak   Mail: razakbelloloans@yahoo.com
Nedea 26.05.13 o 02:03

Hadte piku? Potrebujete finann prostriedky na investin i obchodn start-up kapitl? Sila je zleitosou zhotovenho mysli, aby vae rieenie je tu. Ja som pn Razak generlny riadite firmy veru Razak, medzinrodn organizcia, ktor poskytuje svoje osobn a investin piky na vetky druhy ud po celom svete. Dopln vm vadi, a poui. Skste ns ete dnes a mali by ste by radi, e ste! Mme tie rozdva osobn piky a investin very vetkho druhu, ako s financovanie nehnutenost, obchodu s ropou a zlatom vvozu a dovozu apod Ak chcete poui polite e-mail na poadovan informcie niie.
(Razakbelloloans@yahoo.com)
s nasledovnmi dajmi:
1.. alobca pln nzvy:
2.. iadate Kontaktn adresa:
3.. Krajina a tt:
4. Vek / pohlavie:
5. Stav:
6. Suma potrebn ako ver:
7. Doba trvania veru:
8.. Mesan prjem:
9.. povolanie:
10.. Priamy Telefn / Mobiln slo:
PԎIKA Spsobilos: * 18 roky a
vyie. * Akkovek spsob identifikcie. Budete kontaktovan do 24 a 72 hodina s verovmi podmienkami, akonhle podrobnosti boli prijat. Nestrcajte ani mintu. Kontaktujte ns ete dnes pre vlastn ponuku.
S pozdravom,
Pn Razak.


romarios   Mail: romarios1992@hotmail.com
Sobota 25.05.13 o 13:37



Mr Jimmy   Mail: olifticloanfirm@gmail.com
Sobota 25.05.13 o 12:33

Hledte podnikatelsk vr, osobn pjky, vru na bydlen, studentsk pjky, konsolidaci dluhu vr. Jste na sprvnm mst svho vru een. Na OLIFTIC VRU kancel, nabzme vechny druhy vrovch balk (osobn pjky, obchodn vry, atd.), pro firmy i jednotlivce, a tak sponzorovat, aby se uvolnil svj talent a doshnout svho cle v nzk a dostupn rokovou sazbou 2% rokov sazba . Nae Ve vru se pohybuje od $ 2,000.00 USD na $ 50,000,000.00 USD a re-platebnho obdob 1 roku a 30 let trvn.
Mte-li zjem o nkter z ve uvedench
kontaktujte ns emailem olifticloanfirm@gmail.com
Spokojenost zkaznka je na prioritou
laskav odpovdt zpt, pokud budete chtt nkter z tohoto vru


Mr James   Mail: jamesloanfirm124@hotmail.com
Nedea 19.05.13 o 15:22

Potrebujete ver na financovanie svojho podnikania, alebo splati svoje dlhy? Tu je to prav miesto pre vs teraz. kontaktujte pna Jamesa pre viac informci. cez E-mail: jamesloanfirm124@gmail.com


mr kelvin clark   Mail: kelvinaclarkloanplc@gmail.com
Sobota 18.05.13 o 03:10

Potrebujete piky na nzkou rokovou sadzbou? U ste bol odmietnut ver od banky, pretoe nemte iadne zabezpeenie alebo maj zl very? Ste unaven z bankovho stresu? Potom ste na sprvnom mieste, kontaktujte ns kelvinaclarkloanplc@gmail.com


XRwogannimeieTest   Mail: gfdjjhgjfjhjhhfjsthdhst@gmail.com
tvrtok 16.05.13 o 13:46

'It certainly is a Vampire faction within the coordinates of the heavens and the earth, through the dark entrance, it is estimated that was the ancestral dead king's lair.

Investments such as Mobile Real Estate Investment Group has a very personal website that makes you feel like a friend.

program for students who want to become fashion designers and then you can continue onto their advanced studies program or continue onto their bachelor of science in business management program if you want to learn the business side of the fashion industry.

Easy to say, hard to be able to do unless you know the Guru of Luxury, Lorre White.

* Consider your needs: The first thing make sure you do is consider your needs for a good comfortable pair and check into whatever you actually want to get your money can buy.


Heespeplylage   Mail: averyaustin1229@aol.com
Pondelok 13.05.13 o 10:02



Heespeplylage   Mail: mack.mer@aol.com
Utorok 07.05.13 o 06:04



Anonym   Mail: johnd440@aol.com
Pondelok 06.05.13 o 17:59

Very nice site!


Anonym   Mail: johnc834@aol.com
Pondelok 06.05.13 o 17:57

Hello! kekeedg interesting kekeedg site! I'm really like it! Very, very kekeedg good!


Frantiek   Mail: feroszabo@pobox.sk
Streda 01.05.13 o 17:46

Pekne a zaujmave


Pn William Castro   Mail: williamcastroloanfirm54@gmail.com
Pondelok 29.04.13 o 14:35

Ponkame very fyzickm osobm, firmy a spolupracova orgny na 2%
rokov sadzba za neplatn, minimlna suma, ktor mete poia, je
$ 2,000.00 americk dolr na Maximlne $ 10.Million.Please, poskytuj
nasledujce:

PREFIX {MR. MRS., MS., DR., At}
1) vae meno ...................
2) Vaa krajina ................
3) svoje povolanie .............
4) V rodinn stav .........
5) TELEFNNE SLO ................
6) Mesan prjem ..............
7) ADRESA .....................
8) EL VERU .............
9) PԎIKA IADOS ................
10) TELEFNNE ..................
11) verov podmienky a dobu trvania .... Naa spolonos mailing Kontakt okno je
williamcastroloanfirm54@gmail.com
Pn William Castro


Mr Jimmy   Mail: olifticloanfirm@gmail.com
Pondelok 29.04.13 o 00:38

Hledte podnikatelsk vr, osobn pjky, vru na bydlen, studentsk pjky, konsolidaci dluhu vr. Jste na sprvnm mst svho vru een. Na OLIFTIC VRU kancel, nabzme vechny druhy vrovch balk (osobn pjky, obchodn vry, atd.), pro firmy i jednotlivce, a tak sponzorovat vs unlish svj talent a acheive svj cl v nzk a dostupn rokovou sazbou 3% rokov sazba . Nae Ve vru se pohybuje od $ 2,000.00 USD na $ 50,000,000.00 USD a re-platebnho obdob 1 roku a 30 let trvn.
Mte-li zjem o nkter z ve uvedench
kontaktujte ns emailem olifticloanfirm@gmail.com
Spokojenost zkaznka je na prioritou


encocalge   Mail: sunniy0412@hotmail.com
Pondelok 15.04.13 o 11:27

[TITLE]Christian Louboutin Shoes Shoes Show Women Elegance[/TITLE]
The first step for securing an bad credit score fast bank money is usually to perform out what sort amongst collateral you will choose to be heading to work while having. The much better your collateral then unquestionably the quicker christian louboutin running shoes you are able so that it will safe your financial loan.

The majority importantly, provide your 1 with actions at home, too as outdoors home. They may possibly not want to take part in all of them, yet it is important for your girl to be treated as if they may be engaged. Do not go away your kid property when heading out for dinner. Get your autistic kid with your just be sure you visit a household christian louboutin shoes kind restaurant so when your child does misbehave all the way through manifeste, it isn't this brand of a huge deal. Offer your child having an environment filled with different colors and textures. This can help to have their consideration on particular techniques and in the incidence you give them together with chance for social interaction, this could definitely information them inside the long term.

A smart first step in denims journey job of your particular goals is to have a tour instruction program. Instruction is readily available for tour guides, tour directors, as well as reliable tour management. Alongside tour coaching, you'll thoroughly grasp about security techniques to achieve numerous travel strategies and after that locations. You additionally learn about working via suppliers, handling emergencies, documentation, delivering instructive narration, and more.

With respect to to the blueprint 'torque = force ?time' twisting arm, in absolute circumstances, to abrasion top heels, accomplish a hotlink of annex has increased, which the accessory will be initiated to abate the intensity. Therefore, one within . heels to admission some of the braking force on my agnate decrease.

The popular host oprah wore a classic meant for inspired suit in the woman's groundbreaking interview with Eileen Jackson. The tuxedo blazer Oprah is exercise in this interview grow into hottest fashion trends. (Even though Lady A wore this trend to incorporate financing 1993!)This blazer and dress can be worn to check both dressy or laid-back outfits, and is undoubtedly a look that go from day to daytime.

Also, visiting different discussion message boards that cater for the specific niche you're especially interested in could enable your family to assume of the new good deal far more attractive ideas on how and do your personal industry creation.

As quickly as your kid delivers been diagnosed with autism, you may at same first go via some normal kind of fret or panic mode. One from the very first worries you may want so that you can do is setup advising for yourself to better you deal with any damaging emotions you surely be having about our kid. This probably will enable you to in only this overwhelming time. You might also hunger for to do some researching on your personal related to Autism, as it probably will enable you to on the way to know what you could possibly anticipate along with baby.


Micheal Brown   Mail: perfectloanservice002@yahoo.com
tvrtok 11.04.13 o 22:57

Micheal BROWN vpoin sluba INVESTMENT LTD
================================================== =====
Sa pecializuje na poskytovanie verov, pretoe peniaze boli hlavnm problmom v naom ivote dnen de,
Poskytujeme piky s 2% rokovou sadzbou Nae piky s dobre poisten a maximlnu bezpenos je naa
prioritou. Micheal BROWN vpoin sluba je Spojen krovstvo zaloen pika firma s verovou licenciou.
================================================== =========
Ste v ndzi naliehavo veru vyisti svoj et, zaatie podnikania, Michael BROWN pika
SERVICE ponka piky na individulnu aj spolonos, ktor sa pohybuje od
$ 1,000 k 50.000.000 dolrov.
Dvame si nae ver v USD ($) a GBP (£) a akejkovek mene poda vho vberu.
* Ste finanne vytlaen?
* Myslte si, hada finann prostriedky na splatenie verov a dlhov
* Myslte si, hada financie zaloi svoj vlastn podnik?
* Ste v ndzi skromnch alebo podnikateskch verov pre rzne ely?
* Myslte si, hada very realizcie vekch projektov
* Myslte si, hada finann prostriedky na rzne in procesy?
==================================================
K DISPOZCII PONUKA
Ponkame tieto druhy verov:
* Osobn piky.
* Obchodn very.
* Investcie very.
* Domce ver
* Auto ver
* tudentsk pika a mnoho alch ...
==================================================
Ak mte nejak problm a vy potrebujete niektor z tchto veru
lskavo odpoveda ns sp vyplnenm prihlky ...........
VER PRIHLKA
1) VAE MENO ..........
2) Vaa krajina / STATE ......
3) Vae profesie .........
4) V rodinn stav? .....
5) TELEFNNE SLO ............
6) MESAN PRJEM ..........
7) ADRESA .................
8) el veru .........
9) PԎIKA IADOS ............
10) TELEFNNE ..............
11) TRVANIE ...............

Odpoveda ns sp prostrednctvom nho E-mail: perfectloanservice002@yahoo.com
Podmienky a stav bude zaslan na vyplnenie formulra iadosti
Vaa spokojnos a finann spech je n cie. Dfame, e
poujem od vs oskoro,
PLATBA OPTION
BANKOV Pre prenos WIRE BANK
ATM PLATBA
WESTERN UNION / MONEY GRAM

Sdlo ...... Kontrapunkt Tower,
103 New Oxford Street,
London WC1A 1D
SPOJEN KROVSTVO.
E-mail: perfectloanservice002@yahoo.com
Vaka a ide
REV Micheal BROWN


milan   Mail: milan.kaderabek@centrum.cz
Piatok 05.04.13 o 19:57

Jsem rd,e jsem narazil na vae strnky.Tatry 111,138,148 a dal vozy, mm stran rd, protoe jsem s nimi proil mld. S ttou jsem projel s Tatrou 111 celou na republiku od Ae a po ernou. Jako kluk jsem trvil przdniny tm,e jsem s ttou jezdil po rznch tovrnch, kam jsme vozili materil nebo jsme naopak pro materil jeli. V Tate byl sice stran kravl, ale mn to vbec nevadilo. lovk se v kabin ctil bezpen, ped sebou ten dlouhej umk, no prost parda. Stran m bavilo span, kdy se opradlo povsilo na etzky, j spal nahoe a tta dole. Kdy bylo lto, tak zvoznk spal na korb. Tta u umel, ale zbyla mi po nm kniha Tatra 111 nvod a drba. Tta najezdil miliony kilometr bez nehod, byl nkolikrt odmnn, dostal za to odznaky bronzov, stbrn, zlat - to bylo za ty kilometry bez nehod. Lsku k autmjsem zskal po ttovi,jako kluk jsem kupoval vechny asopisy o autech, Svt motor, Motoristickou souastnost, Automobil, Autostop a rzn knihy. Stran rd mm tak nklaky americk jako je Kenworth,Freightliner,International,Peterbilt atd. Je dobe,e jsou lid a fandov,kter tyto vozy jako je tatra zajmaj. Take dkuji lidem, kte tyto strnky zaloili,e jsem se mohl podvat na obrzky,jak nkter vozy dopadly.


MR JOE   Mail: joe.kingssloanoffer @ gmail.com
Utorok 26.03.13 o 08:34

Dobr de, pn / pani:

Hadte originlny veru spolonosti ponka piky
Cenovo dostupn rokov sadzby spracovan do 3-6 pracovnch dn. ste
bol odmietnut neustle vaimi bnk a inch finannch intitci?
Povajte: Zskanie legitmna ver je vdy problm pre ud, ktor potrebuj
finann pomoc. Problematika verov a zruk je nieo, o
Klienti sa obvaj, bout pri iadosti o ver od legitmne veritea. ale
TOM FINANN INC .. sa na ostatn v verovom sektore. my
zabezpeenie veru v rozmedz od 5.000 dolrov. na 500 milinov
dolrov a tie v librch
Euro a Rand.

Nae sluby zahaj nasledovn:
dlh Konsolidcia
druh hypotku
Obchodn very
osobn piky
Medzinrodn very

iadne socilne zabezpeenie a iadna kontrola kreditu, 100% zruka.
Jedin, o muste urobi,
Je dajte nm vedie, o presne chcete, a my Vm urite svoj sen
pravda. TOM FINANN INC hovor NO, ke s vae banky hovoria NIE. Nakoniec sme
Fond v malom meradle pika firma, sprostredkovatelia, mal mierka finann
intitcie alebo maj neobmedzen kapitl. Pre alie informcie njdete na
zskavan veru, kontaktujte ns, Lskavo okamite reagova na tento e-mail:
joe.kingssloanoffer @ gmail.com

Dlnci INFORMCIE S:

Meno: ....
Priezvisko: .....
Mesto: ..........
Postal Code: ......
Status: ...........
Krajina: ..........
Sex: ..........
Dtum narodenia: ...
Telefn: ........
Rodinn stav: ..
Povolanie: ......
Vka veru: ......
el veru: ..
Pika Doba trvania: ........
Mesan prjem: .....
V medzinrodn preukaz portov licencie:
U ste poiadal o piku pred (no alebo nie) ..

S priateskm pozdravom.


SleefeImigree   Mail: wqreqrwqrqr@gmail.com
Sobota 23.03.13 o 04:18

[url=][/url]
[url=][/url] [url=][/url]
[url=][/url]


Heespeplylage   Mail: mack.mer@aol.com
Utorok 19.03.13 o 12:02



Uphofimi   Mail: omer4121@mgpyko.com
Streda 13.03.13 o 10:56



itemdeece   Mail: op0xxtz-j_@titanemail.info
Nedea 10.03.13 o 19:11



itemdeece   Mail: op0xxtz-j_@titanemail.info
Nedea 10.03.13 o 06:09



Gotemenue   Mail: skabebees@yandex.ru
Sobota 09.03.13 o 12:00

: Twitter.com50 Plus , Gmail.com AE PVA , Twitter.com+ , Mail.com , Mamba.ru Real M , SMS Plus , Facebook.com EN , Twitter.com UK . .

- +

[b] ICQ 231538[/b]







liveinternet , : mamba.ru mail.ru , , mamba.ru , yandex , , . , , , facebook , gmail , facebook , linkedin site:.ru , , nbsp , , , , gmail , diary.ru , , yahoo , , , , mamba real- , , gmail , , aol.com , yandex.ru xml sms , pochta.ru , facebook , , , , facebook , , gmail , , , , hotmail , , , , youtube , , twitter , , , , email yahoo.com , 200 , , facebook , , yahoo , facebook , yahoo , , facebook pva , mamba.ru , , facebook.com , , , mail.ru , facebook , , rasprodaja akkauntow odnoklassniki.ru , , , yahoo hotmail , 6 mail.ru , , facebook , hotmail , gmail , , , , gmail , , , site:livejournal.com , , www.odnoklassniki.ru lavplanet , yahoo.co.ru , sms , , vkontakte.ru codi , , yahoo pop3 , , , , gmail , twitter , , youtube.com pva , youtube , blog ru , , gmail , , , liveinternet , , , 2012 , , mail.ru , facebook , , loveplanet , : mamba.ru mail.ru , , facebook , , linkedin site:.ru , , , , , , , , gmail , diary.ru , yandex , , , , , , gmail , mail.ru , gmail , , , , , , twitter , gmail , , mail.ru , yandex , , hotmail , mail.ru , vkontakte , 2012 , facebook , , , yahoo , , , , , , , , e-mail , mail.com , , 789 emails 2012 yahoo.com , , , . , , , aol.com , yahoo pop3 , gmail frrfeyn regbnm , gmail , , , , , , , , , mamba , , gmail , yahoo.com , , mail.com , , qip.ru , , mail.ru , , , yahoo hotmail , , , , , yahoo pop3 , , , gmail , , , , , , mail.ru , facebook , , 200 , , , , mamba.ru , , , blog ru , . , , , , facebook , , mail.ru , , gmail , tumbler , , facebook , , , yahoo hotmail , , , , facebook , , mamba.ru gmail.com loveplanet.ru , , , , yahoo , livejournal , gmail , gmail , , blog.com , mail , liveinternet.ru/users/akkayntu/ , livejourna , , , , nokiamail.com pop3 , , , , facebook , , yahoo.ru gmail.ru hotmail.ru mail.ru , , email usa , , twitter .


Mr Raymond Peterson   Mail: raymond_peterson_loanfirm@outlook.com
Pondelok 04.03.13 o 15:27

ver ponuka ...

Potrebujete lahko Kvalifikan obchodn sa alebo osobn Piky od 5,000.00 EUR - Euro 1,000,000.00 s maximlne 30 rokov na 3,0% AK chcete naintalova, Posla Vetky Otzky na uveden e-mailom: raymond_peterson_loanfirm@outlook.com

1. plne nzvy: ______
2. Kontaktn adresa: __________
3.Country __________
4. Piky Suma potrebn: _________
5. Doba trvanm veru: _________
6. Priama Telefnne slo: ________
7. el veru: ________
8.age.__________________
9.sex.__________________


messi   Mail: messi.raymond@gmail.com
Nedea 24.02.13 o 10:44

Pika ponuku. Ste ti zaisti finann prostriedky pre tento sen projektu je t vaa?
Mte ivotaschopn podnik, ale chba potrebn financie zska
to mimo neho nh?
Mte npady, ktor stoja za miliny, ale ktorej chba potrebn kapitl, aby
da svoj ​​npad vyska?
U ste boli odmietnut ostatnmi veritemi?
Tite dom, ale nemte dostatok hotovosti na jeho zskanie?
Chcete, aby vae auto snov teraz, a napriek tomu nemete, len preto, e z vaich
finann stav?

Tak Messi Raymond ver spolonos je pripraven na udelenie vs
monos realizova svoj ​​sen, tam vm ponka ver na 3%
Pevn rokov sadzba.
Ak mte zujem o zskanie veru, kontaktujte ns prosm prostrednctvom
Niie mailov adresu pre v ver kritri:

messi.raymond@gmail.com

Pre zujemcov iadatea, vyplte spolonosti je
tvoria niie;

VER PRIHLKA {ONLINE FORMULR}

Meno iadatea: ..........................
Kontaktn adresa:. ................
Mesto / PS: ......................
Krajina ............................
ttna .....................................
Pohlavie: .................................
Dtum narodenia (rrrr-mm-dd): ...
Suma potrebn: ...................
verov Veobecn Dka: ..........
Telefn: ..............................
Mesan prjem ....................

Vaka.


XRumerTest   Mail: yourmail@gmail.com
Pondelok 04.02.13 o 12:42

Hello. And Bye.


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 24.01.13 o 17:30



bAtaBrare   Mail: daxuexuefei@gmail.com
Nedea 13.01.13 o 12:02



Drosg   Mail: lacaixafinancials@gmail.com
Streda 09.01.13 o 09:10

o je privies do svojho oznmenia, ktor sme v sasnej dobe indikovan pre osobn piky pre obchodn expanziu a zaplatenie dlhu vo vemi konkurennom a cenovo dostupn sadzby.

Ponkame piky za nzke rokov sadzby vo vke 2%

dlnkov INFORMCIE
1) poadovan iastka. 2) doba trvania splcania.


akm vaa odpove je ak.

S pozdravom,

Robert Drosg.


Dydrododelo   Mail: wattssarah48@gmail.com
Nedea 06.01.13 o 21:20

Hello. And Bye.


qvblah   Mail: lkcpuf@zkccgu.com
Piatok 28.12.12 o 08:15

rueuinr


Unfatotte   Mail: annaoeu@gmail.com
Pondelok 24.12.12 o 12:59



Anonym   Mail: neznmy
Streda 19.12.12 o 07:20



tingying   Mail: yingding292@gmail.com
Pondelok 10.12.12 o 09:06



Morrison Salt   Mail: morrisonsalt@yahoo.com
Sobota 08.12.12 o 22:33

Potebujete vr? nebo potebuj finann pomoc? Nabzme vry v rozmez od 10.000 eur do 5000000 eur do individulnch a firemnch subjekt, kter potebuj finann pomoc aplikac jsou k dispozici pro adatele nad 18 let. kontaktujte ns e-mailem v ppad zjmu o rychl a snadn pjky s nzkm a cenov dostupn rokov sazby ve vi 3% ron.

pokud jde o
Morrison sl
E-mail: morrisonsalt@yahoo.com


Anonym   Mail: neznmy
Sobota 08.12.12 o 18:06



koltcherpph   Mail: neznmy
tvrtok 06.12.12 o 16:43



Johnson Lee   Mail: johnsonleehelpfunds@gmail.com
Streda 05.12.12 o 23:51

Potebujete jednoduch vr splatit sv ty, pokud ano Napite nm pes?:
johnsonleehelpfunds@gmail.com s informacemi je ne

Cel jmno:
stka potebn:
Doba trvn:
Zem:
Telefon:


Ekpen Mark   Mail: ekpenloanlender@gmail.com
Pondelok 03.12.12 o 13:53

Potebujete 100% Finance? Jsme firemn vitel, dvme z vr na velmi poctiv a spolehliv osobnost.Nabdka pohybuje od $ 5,000.00 min. na $ 50,000,000.00 @ 3% rok na ron 1 - 25 rok jako pjky trvn. Zskejte nejlep pro vai rodinu a vlastn sen dom, jak dobe se n generln Email vru scheme.contact: ekpenloanlender@gmail.com

V ppad zjmu, prosm, poskytnout nsledujc:

jmno:
stka potebn:
Doba trvn vru:
Telefon:
Zem:
Sex:
el vru:
Povoln:


Jsme registrovni a dodrovat zkona o ochran daj (1998). Vae osobn daje jsou v bezpe. Nebudeme zneuvat nebo vm zaleme spamu. Ever.
S pozdravem,

XMAS PJKA NABDKA PLAT TE,


Larry Smith   Mail: larryloanlender002@gmail.com
Piatok 23.11.12 o 11:33

Nabzme soukrom, komern a osobn pjky s velmi nzkm ronch rokovch sazeb tak nzk, jak 3% za jeden rok a 50 let doby splcen kdekoli na svt. Nabzme pjky v rozmez od 5.000 dolar na 100 milin USD.

Nae pjky jsou dobe pojitni pro maximln bezpenost je na prioritou. Jste nedv spt v noci znepokojujc, jak se dostat legit vr viteli? Jste kousn nehty na rychl? Namsto bit vs, kontakt Larry Smith vr House (Vpjn sluby) nyn se odbornci, kte pomhaj zastavit pjky patnou vrovou histori, najt een, e vtzstv je nae posln.

Zjemci se mohou vyplnit dost o vr formul ne:


VR PIHLKA
VR DOST
Vae jmno a pjmen *
V e-mail *
V telefon *
Vae adresa *
Vae msto *
Stt / Provincie *
Zem *
Faxov slo
Datum narozen *
Mte et? *
Jste pouili dve? *
Pjka stka potebn *
Doba trvn vru *
el vru *
Polete mi naskenovanou kopii identifikace: *

Nzev vitele: pan Larry Smith.
Vitel E-mail: larryloanlender002@gmail.com

S pozdravem,
Pan Larry Smith


Heespeplylage   Mail: 80775656@xiaoyao.com
tvrtok 15.11.12 o 01:07

GuppoordDut Michael Kors handbags
HixCrotorptop Find Out MORE
HixCrotorptop


Heespeplylage   Mail: 80775656@xiaoyao.com
Streda 14.11.12 o 16:40

GuppoordDut Michael Kors Handbags
HixCrotorptop Navigate HERE
HixCrotorptop


mckidbb   Mail: ujsfep@uhioae.com
Pondelok 12.11.12 o 16:14

jkhybi


opel123   Mail: robert.svalbach@seznam.cz
Nedea 11.11.12 o 15:10

Ta spraven T138 4x4 je fakt ndhern i ostatn vae tatry ;)


atrossern   Mail: gobeautybags@gmail.com
Nedea 11.11.12 o 07:37



uplileKeede   Mail: gobeatsseller@gmail.com
Sobota 10.11.12 o 20:28



Wrawaymeace   Mail: cafecoke9@yahoo.co.uk
Sobota 10.11.12 o 13:44

Anonymous Info About bwin Made Obtainable

betting At last Offered in Thai as well as Romance language!

Genuine Ideas To Learn about betting And Ways One Can Be part of The betting Elite


yunting   Mail: kide.jay@aol.com
Piatok 09.11.12 o 14:57



yunting   Mail: kide.jay@aol.com
Piatok 09.11.12 o 13:19



yunting   Mail: kide.jay@aol.com
Piatok 09.11.12 o 11:04



yunting   Mail: kide.jay@aol.com
Piatok 09.11.12 o 03:22



north face sale   Mail: Alossysmanygg@aol.com
tvrtok 08.11.12 o 11:30

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any recommendations for inexperienced blog writers? I'd genuinely appreciate it.


Marin   Mail: info@kzhv.eu
Nedea 30.09.12 o 16:04

Dobr de, opravujeme motorov voze M131.1, v ktorom je motor Tatra 111 a m pokoden kuku, daj sa zohna na tento motor ete nejak nhradn diely? akujem


Petr   Mail: phrncarek@seznam.cz
Nedea 22.07.12 o 14:12

Dobr den,
Jsem kresl automobil s velkm zjmem prv o nkladn historick vozy.
Po dohod s muzeem TATRA v Kopivnici jsem nakreslil srii cca 30 kreseb voz TATRA a u osobnch i nkladnch a tyto kresby (reprodukce) velice spn prodvaj v Muzeu v Kopivnici a dokonce i pes jejich webov strnky- viz. http://shop.tatramuseum.cz/upominky-c18/

A tak se chci zeptat, jestli by jste i Vy neml zjem prodvat tyto kresby nap. pes sv web.strnky, prodejn cena je 8eur a pro Vs by z tto ceny bylo 25% tzn 2eur istho za kad prodan obrzek. Dokonce pokud Vm mezi mmi kresbami chyb njak zsadn model a Vy by jste jej pesto chtl jako kresbu nabzet, rd pro Vs vytvom zcela nov kresby podle Vaich pedstav.

Vidm e na Vae strnky chod spousta fand tto techniky, tak by to mon mohlo bt pro Vs zajmav, co myslte ??
V ppad zjmu pijedu, uku jak obrzky vypadaj 'na ivo'.
Pro lep pedstavu mete kresby vidt zde http://www.kreslenyportret-akt.cz/galerie/prodej/index.php?dalsi=30&folder=pictures/
Mjte se fajn,
Petr Hrnrek


peter   Mail: joob@netkosice.sk
Piatok 20.07.12 o 16:11

Zhanam surne OT-810 vrak alebo v celku.nevie niekto o takom?? prosim piste na meil.dik


Leo   Mail: klimera2@vslg.cz
Streda 09.05.12 o 21:37

Zdravm,

chlapi, porate, kde sehnat nov dvoubit tsnc krouky do zadnch nboj kol Tatry 111. Netum, jestli to Tatra jet vyrb nebo jsou njak star armdn zsoby apod. Nebo porate, co pout msto toho.

Moc dky za kadou odpov.

Leo, Olomouc


branislavpriputen   Mail: branislavpriputen@centrum.sk
Streda 11.04.12 o 11:18

dobry den ja by som sa chcel opytat na tatru 128 ktora je odfotena dakde na vychode a ta fotka sa nachadza v smutne konce


pesa   Mail: neznmy
Nedea 08.04.12 o 21:28

tady je konen tatra skonila.


laco snop   Mail: neznmy
Piatok 23.03.12 o 20:52

Som uvate, vodi, fanik vetkch tatroviek. U ns, na slovensku nie je tradcia a fandenie znake Tatra tak rozsiahle ako v echch. Drm vm palce, ak to pjde aj pomem, je potrebn tto znaku podra a nies alej.


Jarda z Kladna   Mail: neznmy
Nedea 04.03.12 o 18:21

Z Tatrou 111 jezdil mj tta a vozil pipojen jet 2vleky!Vzpomnm,jak hezky o aut vyprvl,bylo to v sedumdestch letech,kdy to bylo estn chlapsk povoln.Nikdy neml dnou nehodu ani neplatil pokutu.T m,e se tak starte o tyto stroje,peju hodn zdrav a spch,dkuju za ttu,kter u nen mezi nmi!!!J.ermk


L-81   Mail: neznmy
Piatok 17.02.12 o 15:32

Pujcku nepotrebuju a mam dojem,ze byste to tady meli zrusit.Je to ostuda...


Lucia   Mail: visionka17@azet.sk
tvrtok 16.02.12 o 18:48

kpim papiere na 3npravov nves vyklpac. kontaktujte ma na email visionka17@azet.sk. Poprosila by som Vs o zanechanie telefonickho kontaktu a ozvala by som sa Vm.
akujem


Igor Beo   Mail: igorek22@azet.sk
Streda 08.02.12 o 16:29



Autodiely   Mail: info@autoservis-pneuservis-nahradnediely.sk
Utorok 24.01.12 o 20:07

Dobr de, mte pekn strnku. Ponkame Vm vmenu sptnch
odkazov s naou strnkou http://www.autoservis-pneuservis-nahradnediely.sk prpadne mete vyui nkup lacnch autodielov v naom eshope. Vetko dobr.


balog zsolt   Mail: balogzsolt@centrum.sk
Streda 11.01.12 o 13:33

kolko stoji na avia vyrobne stitok poslite sms na 0903 065 538


balog zsolt   Mail: www.balog zsolt@centrum.sk
Streda 11.01.12 o 13:31

na avia kolko stoji vyrobne stitok


Peter   Mail: phellere@gmail.com
Nedea 18.12.11 o 18:30

Predam SDKFZ 222 Leni vydarenu napodobeninu Podvozok a motor AVIA turbo.Sdkfz 222 je v perfektnom stave motor po GO ,slape ako hodinky, novy diferak.Jazdena cca rok na reenactment akciach.Mame v plane novy project OT 810 na sdkfz 251.Neni miesto na dvore pre dva kusky :-(.,Dovoz viem zabezpecit.Po celej EU


Pavel   Mail: gpmonti46@gmail.com
Utorok 13.12.11 o 17:11

Mm na predaj plne nov nepouit naftov krenie T148.


promexim   Mail: promexim@zoznam.sk
Pondelok 05.12.11 o 08:52

Podvozok T 815 VP13 8x8 plne funkn na predaj.


peter   Mail: neznmy
Utorok 16.08.11 o 18:19

t modr tatra 147 je len replika,originl neni dn.


Duan   Mail: DMasar@seznam.cz
Streda 06.07.11 o 13:10

Zdravm vechny pznivce voz Tatra. Jsem tak postien, zatm jen klasicky vzpomnm na vojnu v Janovicch nad hlavou 1974-76 u protiletadlovho pluku. Nco km jsem s tatrou 111 najel, docela rd bych se jet nkdy svezl, na charakteristick zvuk a azen s dvojitm vylpnutm spojky a na ostr stelby v Kemaroku nezapomenu. Zde na tyto strnky se chodm radovat nad umnm lid, kte dovedou ze starch aut vykouzlit ndheru, nad kterou asnu. Mjte se vichni dobe. Nashledanou Duan


Franta   Mail: rentexc@seznam.cz
Nedea 08.05.11 o 09:00

Dobr den, se zjmem jsem si peetl lnek o Tate 147. Srazu historickch traktor v Libi u Prahy se zastnila modr Tatra, na vrobnm ttku bylo uvedeno Tatra 147, vrobce strojrny Detva. Domnvm se, e jde o druh dochovan kus tohoto velice zajmavho vozidla, podailo se mi udlat pr fotek, ale po kliknut na odkaz Vaeho emailu se mi email neoteve, nemohu Vm je tedy zaslat.Pokud mte o fotografie zjem napite mi prosm na rentexc@seznam.cz. Franta


Tydyt   Mail: toufartomas@seznam.cz
Pondelok 18.04.11 o 16:42

Jak vypad sprvn Tatrovck dort ? http://uazici.rajce.idnes.cz/Svatba_Pavla_a_Ivy_Vokurkovych_-_09._04._2011/#DSCN0733.jpg


kusovsky   Mail: fkusovsky@seznam.cz
tvrtok 17.02.11 o 18:46

rd bych zskal bli info o historii T111


tatrovak   Mail: daneko@centrum.sk
Nedea 23.01.11 o 20:27

Zdravimchcem sa spytat ako dopadla ta Tatra147,tzv.'spanielska stopa'.Vie niekto o tom viac???


roman   Mail: neznmy
Nedea 26.12.10 o 15:25

na farebnej fotke je hanomag sdkfz 251 ausf.d ,ma dorobene reflaktory,ot 810 hako je mu dost podobne,hanomag poznat podla troch skriniek na veci na boku,taznych hakov v predu,hanomag ma v predu otvor na startovacu kluku,ot 810 to nema. v autobazare v nitre boli okrem tatry 111 aj 3 kusy ot 810.


Jan Pacan   Mail: jpacan@centrum.sk
Nedea 26.12.10 o 13:52

Zdravim. Mam zaujem o nahradne diely na tatra 815-AV15.Pomozu aj manuali a navody na bsluhu.Mam aj neake veci asi na zil 131 nove ak niekto potrebuje.
Vdaka


ben   Mail: veva3334@azet.sk
Nedea 28.11.10 o 11:51

mam na predaj v3s 3 strany sklapac bez tp 0948508381


Benda   Mail: bendai@seznam.cz
Piatok 12.11.10 o 12:37

Dobr den, chtl jsem se zeptat zda nemte njakou literaturu k motoru T928 Neco jako zastavovaci vykres, navod na obsluhu a udrzbu, katalog ND apod.
Dekuji za odpoved.


Ren Prochzka   Mail: astortrans@seznam.cz
Pondelok 08.11.10 o 17:55

Dobr den,mete mi prosm zaslat cenk vaich nhradnch dl dkuji


Viliam Cingel   Mail: lordLIONNN@azet.sk
Utorok 31.08.10 o 09:51

Dobry den Kupim Brzdove valceky na Tatru 805 4 ks. volat na telef. cislo 0902 267 767


Honza   Mail: neznmy
tvrtok 12.08.10 o 20:00

dal tatra 147 je v esku modr sklpka dempr.Druh ndhern kus!!


mato   Mail: neznmy
Pondelok 02.08.10 o 11:40

planujete este neak ozivit tuto stranku? Paci sa mi a fandim vam,ale uz dlho sa nic nezmenilo na tejto stranke,plenujete nieco nove? DAKUJEM


radek1   Mail: neznmy
tvrtok 29.07.10 o 04:15

Sraz T805: http://www.vvcbreznik.estranky.cz/


tatrak   Mail: doman@centrum.sk
Utorok 27.07.10 o 21:03

Neviem komu to mam adresovat. Nie je pokracovanie pribehu o spanielskej stope?Ako to dopadlos tymi Tatrami Dosli na SK?


jan   Mail: neznmy
Nedea 11.07.10 o 09:23

u nejdou dn srazy tater?njak to utichlo.


jozef   Mail: neznmy
Utorok 06.07.10 o 19:23



Spedl   Mail: hurkolezec@seznam.cz
Sobota 22.05.10 o 11:14

Ahoj vsem z Plzne shanim manual k uds 214


ropi   Mail: rostislav.pirohovic@centrum.cz
Nedea 16.05.10 o 20:23

Zdravm, shnm jakoukoli vkresovou dokumentaci motoru T930 (hlavn vkresy: kliku pst krouky ojnici)


Voloa   Mail: neznmy
tvrtok 13.05.10 o 21:07

Vymenm znovn sedadl z Tatry 111 za sedadl z Tatry 128 aj pokoden. tel 0905401287


marsalek   Mail: marsalek.lubomir@atk.sk
Piatok 07.05.10 o 13:42

Ak mte zujem o nhradn diely na AV-15 ozvite sa mi na tel.. 00421 0907192040 Koice.


slavo   Mail: mikovcik@centrum.sk
Streda 05.05.10 o 15:00

Dobry den.Potreboval by som brzdove valceky na tatra 805 ze vraj su aj vacsie s vecsiou silou kde to zozeniem?Dakujem.


jan   Mail: vrabel8@post,sk
Streda 14.04.10 o 19:44

je to super stranka hladam manzety do brzdovych valcov na T805


david urblk   Mail: urbla@seznam.cz
Streda 07.04.10 o 21:06

krsa.........dky


Petr Hank   Mail: hanakpetr@pneu-matej.cz
Utorok 23.03.10 o 13:30

Zdravm Vs, s tlukoucm srdcem jsem prochzel Vae strnky,fotografie a vrtil se svch dtskch let,kdy TATRY brzdily nae cesty a krasavice T141, i 813 6x6 mi jet dnes nedvaj spt. Dkuji za krsn chvle a drm Vm vem palce,rd se na Vs zase nkdy podvm. Tak se drte :-)


Ivan   Mail: ivan.palacka@zoznam.sk
Streda 17.03.10 o 23:08

Je to ndhera, rd sa na tieto strnky vraciam


pavol gregor   Mail: palogregor@azet.sk
Streda 17.02.10 o 18:55

prekrasne vytvoren strnka nikdy ni takho asnho som ete nevidel.urite ju doporuim aj dalm kamartom a ja osobne sa sem ete budem musiet vrtit a nie raz.


PETR9K   Mail: PENEY@centrum.sk
Streda 17.02.10 o 11:18

kto mi porad, kde sa d odkpi OT-65, akujem!


PETR9K   Mail: PENEY@centrum.sk
Streda 17.02.10 o 11:17

kto mi porad, kde sa d odkpi OT-65, akujem!


Bodnar Bodnar   Mail: promexim@zoznam.sk
Piatok 29.01.10 o 08:03

zdravm , kro vie doda ND T 815 Unaa pln JKPOV
442072080624 25 ks v prijatenej cene. srne


JII RELICH   Mail: jiri.relich@seznam.cz
Streda 27.01.10 o 21:17

zdravim,mujkamarad ma take TATRY 111 A OBRNENY TRANSPORTER,ALE I TATRY603,613 ATD.VIM I O 2 TATRACH805 A O 613 SPECIAL.


Luk   Mail: lukas130@seznam
Pondelok 25.01.10 o 19:49

jeste posilam odkaz na nase stranky nejsou tak fajnove jako ty vase teprve sme je zalozily!http://vojenskatechnika-krusnehory.webnode.cz/ muzete napsat i dam budeme se tesit z pozdravem Luk


Luk   Mail: lukas130@seznam
Pondelok 25.01.10 o 19:42

preju hezky den chvalim stranky moc hezke! chci se jen zeptat jestly se povedlo zachranit tatru 147 ze spanelska? a jeste se chci zeptat jestly nemate nejake dokumenty k tatre 128 jednu vlastnim mam ji cerstve po generalni oprave ale nemam zadnou dokumentaci staci fotky dekuji za odpoved s pozdravem Luk 721502071


Jn imko   Mail: simkojano@gmail.com
Pondelok 04.01.10 o 23:13

Dobry den

Obraciam sa na vas s prosbou o pomoc,potrebujem zohnat samotnu nadstavbu-cisternu vhodnu na umpu.Vopred vam dakujem.

S pozdravom imko.


Jarda   Mail: JTill@seznam.cz
Sobota 02.01.10 o 16:50

Prosm Vs,nemte nhodou nkdo schma zapojen elektroinstalace naftovho topen Tatra 148 24v a dal schma
zapojen elektroinstalace naftovho topen Avia sk ,Furgon
12V to u byl automat s reostatem.


jozef   Mail: sssiro@atlas.sk
Sobota 02.01.10 o 15:21

mam napredaj tatra 815 8X8 vajenska ulozenka TP SPZ


Tony   Mail: TDiesel@seznam.cz
Nedea 27.12.09 o 12:54

Zdravm vechny pznivce tatrovek. Mm celkem dost fotek kter by ly zaadit do rznch rubrik na thle strnce... Porad mi nkdo jak je sem vloit? Dejte vdt na mail. Dky Tony


martn   Mail: rnak@centrum.sk
Streda 25.11.09 o 16:38

zdravim fandovia. mam nat-141vodicocu stranu dveri su nove. a mam aj dva kompresory t-111starsie plus neake drobnosti na t-111 tiez nove,asi za tasku. JA SOM FANDA PRAGA RN,RND PONUKNITE 0944323190


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 22.11.09 o 22:54

nehnevajte sa, ale reklamy na takchto strnkach nemaj o robi! aj tak je to podvod, samozrejme flirtujte si inde!


jirka   Mail: neznmy
Piatok 13.11.09 o 15:08

u jste pivezli to nkladn auto ze panlska? tatra 111 ?


Michal, Sadsk   Mail: rmb007@centrum.cz
Piatok 30.10.09 o 17:59

Chlapci, moje hlubok poklona za vai prci, respektive konek. Vyjet do panlska jen tak na blind, e tam nkde v kamenolomu stoj kus eskoslovensk automobilov historie, to je odvaha. Obdiv vm. Dky


Stefan Tornyai   Mail: stefan.tornyai@kontura.sk
tvrtok 29.10.09 o 11:30

Dakujem za krasne prezite chvile pri Vasich obrazkoch.Vratilo ma to do cias minulich ked som s TATROU 805 jazdil na hasicke sutaze.Este raz dakujem.


Rudolf   Mail: RudolfWawreczka@seznam.cz
Streda 28.10.09 o 21:02

Prodm Tatra 805-valnik ve velmi dobrym stavu cena: 70 OOOk


ubo   Mail: neznmy
Pondelok 19.10.09 o 08:52

Predm Tatru T-138 s3 rozobran 2ks kabna/ 1ks nov/ 2ks motor /1ks nov/ rm,podvozok,bez korby
Tel: 0903 212 609


martin pivovarsky   Mail: martinpivovarsky.@centrum.sk
Streda 07.10.09 o 16:51

predam katalog nahradnych dielov a dielensku prirucku t805 kniha katalog nahradnich dielov a dielensku prirucku gaz69-69a tel.0910 501781


havlk   Mail: pet.kozlik@volny.cz
Nedea 04.10.09 o 20:44

Ven ptel
Ten podvozek z haklka ze smutnch konc , se jet nkde vl?


Ivo   Mail: tatraivo@gmail.com
tvrtok 01.10.09 o 08:54

Predm motor z Tatry 613 a Volgy 24 na nhradn diely.


rado   Mail: malinic@zoznam.sk
Nedea 13.09.09 o 22:16

predam tatra 813 kolos 5900km 3000eu snina 0908371571


radovan   Mail: radotonhajzer@centrum.sk
Piatok 21.08.09 o 22:45

Dobr de, chcel by som sa spta na servisu knihu na Pragu V3S - konkrtne na prevodovku. Kde by som ju mohol kpi ( ak sa to ovem ete d ),poprpade vkresy poda ktorch by sa dala opravi.Ak niekto vie poradi nech mi prosm Vs odpe na mail. akujem


Rodex   Mail: grinch2020@azet.sk
Piatok 14.08.09 o 23:05

dobr strnky na fotky a chem povedat e u ns v skalici renovuje ejdne tatru 111 autozeriav ako vidno vo galari foto z ciest no tuto nsadstavbu stoho zaviezol do rotu a tatru sa sna rozobra a zrenovovat a dat nanu vojensku korbu prpadne vm zalem mle foto dakujem


Kamil Muller   Mail: kmcmuller@gmail.com
Utorok 04.08.09 o 20:36

Dobr de,som fanik starch truckov a hlavne eskoslovenskch ial iadny krsny star nklak si nemem dovoli a tak dk za Vae skvel strnky


Standa   Mail: stastny@rde.cz
Streda 29.07.09 o 15:40

Dobr den.
Monost objednn CB radiostanic,antn a dalho psluestv na www.rde.cz


PAVEL   Mail: Pavelsostok@seznam.cz
Streda 22.07.09 o 22:15

Prodm TATRA 148 VVN rm a ploina valnku zstala ,ale je na tom sk radiovozu, r.v.82, bez doklad,nezvisl naftov topen i do skn(vhodn na srazy nebo podvozek pod jeb a jin)navijk,nov pneu najeto 3600Km,ve funkn,bez koroze , 150000 k,nebo dohoda, Ostravsko(foto na email)


Marian Laurov   Mail: marian Laurov@gmail.com
Nedea 12.07.09 o 11:37

Ahoj,Tatrovaci!Prevetral som tu vasu stranku zo vsetkych kutov,spica.A mam prozbu,som modelar zhanam podklady na T-141 bodol by katalog ND,aj ked na CD.A mam dielenske prirucky NA T-813,T-148 a prirucka pre vodica 2 ks ak niekto potrebuje dohoda.Moj tel. 0905586045


Andrej Kaich   Mail: a.kaich@atlas.sk
Sobota 11.07.09 o 13:31

Som rd e s na Slovensku aj udia,o maj lsku ku znake TATRA v srdci,lebo asto sa stretvam s umi,ktor poznaj a pouvaj TATRU,len pre el melenia a obohacovania sa!Bohuia vinou nad nami TATROVKMI zvazia...Gratulujem k peknm strnkam a drm palce v alej innosti.S pozdravom Andrej(T805,T603) VETERN KLUB MARTIN


Patrik   Mail: patricushill@azet.sk
Piatok 03.07.09 o 08:59

zdravm vetkch nadencov naej Tatry...super strnka...2 palce hore u ma..mam na vs jednu otazoku...chcel by som si zaobstara Tatru T813...aj v zlom stave...na prestavbu...viete mi v tomto poradi??prosim Vas...mal som T 111 no predal som ju kvoli tejto T 813 ktoru este stale zhanam...no nie je asi...za pomoc Vam dakujem...patrik


naco   Mail: dadoxxx1@azet.sk
Piatok 26.06.09 o 21:54

preo su tu neni fotky z kolina 2009 ani 2008???


jozef   Mail: jozef.demcak@azet.sk
Nedea 21.06.09 o 09:44

Vaa strnka je prospena a potrebna pre majiteloch T-805
,,JA MOMENTALNE ZHANAM MANZETY NA POLONAPRAVY 4-kusy ak mate nejaky kontakt na vyrobcu i nekoho kto ma veie zsoby ozvyte sa dakujem?,?


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 21.05.09 o 06:18

moze ist do T 805 benzin 95


Karsten Jorgensen   Mail: post@liagro.dk
Pondelok 18.05.09 o 22:19

I will like to find a Tatra T 137 Nt or T 138 Ntn in good condition, anybody who knows were to find one ?


viktor gabrik   Mail: benino100000@azet.sk
Nedea 26.04.09 o 07:55

mate to tu moc pekne paci sa mi vasa stranka o tatrovkach je to moc moc zaujimave najma galerie


duri keles   Mail: gmc300@azet.sk
Streda 22.04.09 o 22:52

Fakt je to hrozne co ludia robia s tymi tatrami.Musim uznat ze robite dobre s tym mezeom a ze davate vediet ludom prostrednictvom tejto stranky ze sa tie tatry treba aspon trochu starat.


zipo   Mail: neznmy
Piatok 17.04.09 o 16:57

dobra stranka! super


milan   Mail: jukenen@azet.sk
Piatok 17.04.09 o 12:39

predam motor na TATRU 137 / 147
motor funkcnii.od novoti namalovani treba vidiet a pocit.
nema nic najazdene.
suma 1000euro
viac info piste na mail.


Jano   Mail: capl16@azet.sk
Nedea 05.04.09 o 14:21

aute ' Tatrovaci',ak by niekto vedel pomc zohna papierove, plastove poprpade aj kovove modely vojenskch tatier, T 815 CAPL16, T 815 CA18, prpadne aj in ozvite sa


MIlan B   Mail: mmilan@atlas.sk
Sobota 28.03.09 o 19:30

Asi tak pred 17 rokmi,na ZVS som jazdil na viacerich typoch Tatry. 148, 813, 815 a odvtedy som iba nostalgicky spominal na tieto uzasne stroje. Ked som objavil Vasu stranku, presedel som pri nej asi 1,5 hodiny. Nie kvoli pomalemu netu, ale pre tie krasne fotky. Som velmi rad ze si nietko dal tu pracu a ze su ludia ktory dokazu pre tieto super stroje nieco robit. Velmi, velmi Vam dakujem. Drzim Vam palce a zelam vela uspechov v dalsej praci.


vlado   Mail: vkubo@gtb.sk
Utorok 24.03.09 o 21:41

zhanam pomocny pohon na T148 CAS -442071700084-


Nera   Mail: Nera1611@azet.sk
Piatok 13.03.09 o 07:15

Neviete pls kedy sa bude kona truck ou na jankovom vku tento rok? dakujem za odpoved


OM4   Mail: jan.turicik@gmail.com
Utorok 10.03.09 o 22:52

pozrite stranku PEDROS.CZ je tu servisn prruka pre opravy Tatra 805.snd to niekomu pome .s pozdravom OM4


rakosova   Mail: s.rakosova@cemm thome.sk
Utorok 10.03.09 o 18:49

potrebujem dielensk prruku so zoznamom nhradnch dielov


Rastislav Kozuch   Mail: rasto.kozuch@post.sk
Nedea 08.03.09 o 21:42

Dobry den[vecer}.Nahodou som sa dostal na Vasu stranku a bol som milo prekvapeny jej obsahom.Ani som netusil kolko zaujimavych vozidiel sa Vam podarilo zachranit.Uplne som nadseny dobovymi,ale aj sucasnymi fotografiami.Som velky fanusik znacky TATRA.Od malicka som sa o ne zaujimal a zatial som na inom ako 'Taterka'nejazdil.Na ZVS som mal T-138 AV8,neskor T-813 Kolos.V civile som jazdil vacsinou na autozeriavoch,T_148 AD70;AD160 Rapid;T 815 AD28;AD20;ale aj na sklapacoch a valnikoch.Dokonca sme mali u nas v podniku aj T 813 NT s trojnapr.navesom.Pocas misie v Eritrei som obcas rad zaskocil za kamarata ked bolo treba prepravit odmin.tank alebo zemny stroj.Suprava bola zlozena z T 815VT a podvalnika P50N celkova vaha cca.70t.To uz clovek citi,ze nieco vezie.V sucasnosti som prof.vojak.Jazdim s autobusom Karosa.Neskor Vam skusim poslat nejake foto.S pozdravom Rasto.


Karol   Mail: karol.samuel@satronet.sk
Sobota 28.02.09 o 13:21

Zdravm vetkch Tatrovkov.Prosm Vs potrebujeme zohna oznaenie kblov na novom kblovan na kabnu T 815 T2, 3 strann sklpa.Potrebujeme vymeni kblovanie a na jednotlivch kblikoch s psmenk a selk a neako sa z toho nememe vymota. Ak by sa dalo schmu posla bol by som van.


Zdenek   Mail: mechula@tiscali.cz
Streda 25.02.09 o 22:53

T 148 Prodam novou pridavnou prevodovku (reducka)provedeni autojerab,cisternaVLC,kulove cepy rizeni,hlavy valcu,vstr.cerpadla,kardanove krize,kloubovku,manzety naprav,vstrikovaci trubky,trysky,prepadove trubky k tryskam,hlavam,pakny oblozene,neoblozene,olejove sitka(hvezdice)manzeta volantu,manzeta radici paky,gumove kolena sani,nahony tachografu,nahony otackomeru,a jine nove veci original Tatra,nejsem prekupnik,zustalo mi to doma po podnikani,ceny dohodou tel 606752102 nebo i zaslu postou seznam


Anonym   Mail: mechula@tiscali.cz
Streda 25.02.09 o 22:43

Koupin nastavbu autojerabu AD 125,nejlepe funkcni


Ing. Emil Filo   Mail: emil.filo@stonline.sk
tvrtok 19.02.09 o 18:22

potrebujem zisti pvodn nadobdaciu cenu Tatry 805, bval VOC.


Anonym   Mail: neznmy
Utorok 17.02.09 o 20:57

Koupim palivove cerpadlo )sklenicky)na tatru 111 tel.604830078


Odahovka Jaslovsk Bratislava   Mail: jaslovskyj@azet.sk
Pondelok 16.02.09 o 13:55

Dobr de Vm prajem. Prosim Vs nemte nm monos napomc k nkupu navijaku na T AV-14? Dakujem za odpove Jaslovsk Jaroslav.


Jozef Bretz   Mail: BRETZ.Jozef@zoznam.sk
Utorok 13.01.09 o 19:30



Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 12.01.09 o 19:03



Anonym   Mail: kapicak.s@post.sk
Pondelok 12.01.09 o 18:33

Zdravm vetkch.Ak by niekto mal na predaj nahradne diely na 805-ku(prevodovku-obal,alebo casti ,diferencial-alebo casti z neho,brzdove valce)ponuknite.0908728312


Igor   Mail: ivetakster@gmail.com
Utorok 06.01.09 o 21:25

Prosm vetkch zanietencov o pomoc: Konene som zohnal ZIL 157 K, ale mm nvod len v rutine. Mal by to niekto
v etine alebo v slovenine? akujem. Igor


Frantiek   Mail: zuzana07zoznam.sk
Pondelok 05.01.09 o 14:43

Kpim Tatru 111, informcie na 0904/226166 alebo Zuzana07@zoznam.sk


marian   Mail: harvi55@gmail.com
Sobota 27.12.08 o 01:48

Ste super!!!Velmi Vam fandim a prajem vela dalsich uspechov vo tomto hobby.PS....TATRA NEZNA BRATRA.


uhlk   Mail: uhlirovy@ujbox.cz
Piatok 26.12.08 o 21:39

schnm informaci o lanovm bagru na podvozku 138 poppad koupm i vrak pedem dkuji


Petr   Mail: petrbozak@seznam.cz
Utorok 23.12.08 o 14:37

Na jin morav v Boskovicch stoj v kovorotu Tatra 148 asfaltr.Pokud mte nkdo zjem,tady je slo na majitele kovorotu +420602583607.Jinak asi pjde do hut....


Qu4   Mail: @azet.QU4
Nedea 21.12.08 o 08:24



Slavik   Mail: slavik74@zoznam.sk
Nedea 14.12.08 o 13:42

Aj ke nie som majiteom iadneho vozidla Tatra, Vaa strnka ma vemi zaujala, drm palce v alej innosti a prajem vetko dobr. S pozdravom Slavik :-)


Jozef kultty JUDr.   Mail: jozefskultety@stonline.sk
Sobota 13.12.08 o 12:27

V roku 2009 organizujem u po 14 krt Slovensk truckshow na Jankovom Vku s medzinrodnou asou a mm zujem toto podujatie rozri i o zraz sekcie veternou TATRA.Sm vlastnm veterny TATRA. Mali by ste zujem i ostatn veternisti?Pozrite si www.truckshow.sk


Anonym   Mail: neznmy
Sobota 13.12.08 o 12:19



Jozef kultty JUDr.   Mail: jozefskultety@stonline.sk
Sobota 13.12.08 o 12:19

Vlastnm T-138NTt4x4, T-148NTt4x4 - po renovcii, 3 ks T-148NTt4x4, T-813 4x4 aha prvesov do 50t, dvojnpravov tbne nvesy NS-10N -2 ks,OT-64 po renovcii,P-V3S PLDVK,P-V3S tbk,EC-50KVA,EC-12KVA motor TATRA805,


mates   Mail: kockovabarbora@seznam.cz
Streda 10.12.08 o 19:34

Koupm Tatra 141 taha pvsu,dkuji za nabdky.
602 505 627.


Zdenek   Mail: mechula@tiscali.cz
Utorok 09.12.08 o 23:22

Prodam T111 AJ5,nabidnete cenu


Zdenek   Mail: mechula@tiscali.cz
Utorok 09.12.08 o 23:20

T148,prodam mnoho novych i starsich ND


michal   Mail: michalsus@centrum.sk
Pondelok 01.12.08 o 18:31



Fero   Mail: Zuzana07@zoznam.sk
Pondelok 01.12.08 o 11:22

Kpim Tatru 111. Slovensko aj echy.
Informcie na tel. . 0904-22 61 66.


Fero   Mail: Zuzana07@zoznam.sk
tvrtok 27.11.08 o 16:22

Mte Info o Tatre 603, prp. eriav 138.
Kontakt:0904-22 61 66


Anonym   Mail: neznmy
Streda 26.11.08 o 20:42



Petr   Mail: petrbozak@seznam.cz
Streda 26.11.08 o 16:59

Tak jedna stavba tatry 147 u se podaila.Jestli tomu dobe rozumm,ta,kter se pivezla ze panlska u je vlastn druh u ns?


ubomr Ovad   Mail: lubo.ovad@gmail.com
Streda 26.11.08 o 13:53

potrebujem schmu elektrointalcie na Tatru 815 8x8. vie mi niekto pomc. ak no ozvite sa mi prosm mailom. akujem


tatraman   Mail: t805@volny.cz
Pondelok 24.11.08 o 15:05

Ahoj, mte nkdo zadn st rmu T 805? Dkuji za info.


Luk Daniel   Mail: kentucky666@azet.sk
Sobota 15.11.08 o 17:18

Vaa strnka sa mi velmi pi a je velmi zaujmav.Dfan e sem bude pribdat o najviac takychto strojov.Bol by som velmi rd keby sa vm podarilo sem vyobrazit ete vic renovacii tychto nadhernych aut.


juraj   Mail: jurajb1@post.sk
tvrtok 06.11.08 o 21:36

Nazdar chalani, zaujimava stranka mam rad Tatry a dokonca sme aj jednu vlastnili bol to eriav 138 v zlom stave no a potom ju brat predal. Ale to nevadi. Viem o jednej 111 eriave, ktor je opusteny a asi aka na zorotovanie. Musim vam spravit foto a zaslat.
Dik za stranku


juraj   Mail: jurajb1@post.sk
tvrtok 06.11.08 o 21:31

Nazdar chalani, zaujimava stranka mam rad Tatry a dokonca sme aj jednu vlastnili bol to eriav 138 v zlom stave no a potom ju brat predal. Ale to nevadi. Viem o jednej 111 eriave, ktor je opusteny a asi aka na zorotovanie. Musim vam spravit foto a zaslat.
Dik za stranku


Anonym   Mail: neznmy
Utorok 04.11.08 o 04:30



erix   Mail: erik_jancek@r3.roburnet.sk
Sobota 01.11.08 o 11:27

mate peknu stranku a ta sekcia smutne konce-skoro som plakal ked som videl tie 813...moja naj tatra a takto skoncia hned tri....


peter   Mail: joob@netkosice.sk
Piatok 31.10.08 o 18:31

Nevie niekto o nepojazdnom, alebo nefunkcnom ot-810?chem ho kupit ale neviem kde ho zohnat.Poradi mi niekto? piste prosim na e-mail.dik


Marian   Mail: IngiGaz69@gmail.com
Utorok 28.10.08 o 07:33

Som rd e som nahodou naiel vae stranky .


urban   Mail: urban.urban@zoznam.sk
Streda 22.10.08 o 18:21

malo jazdena T805 valnik povodny stav,idealny veteran,nie traktor


El Diablo   Mail: eldiabolo@centrum.cz
Pondelok 13.10.08 o 19:24

Uhodni auto:
http://cz.youtube.com/watch?v=Nv5wguWTw1g&feature=related


Martin   Mail: 970spartak@seznam.cz
tvrtok 09.10.08 o 20:59

Ahoj Tatrovci.
Poteboval bych poradit ohledn koup T 111 jeb, s Tatrami zanm a nevn, co jak je originl a na co se zasoustedit.
Taky pokud nkdo m kontakkt na majitele T 147 dumpcr a jak to vypad s tmi Tatrami ve panlsku.
Pedem dkuku Martin.


Mra Kouba   Mail: miroslav.kouba@poettinger.at
tvrtok 09.10.08 o 17:17

Ahoj chlapi

prv sem etl pbh o tatr 147 ve panlsku.chci se zeptat,jestli se j budete snait dostat zpt na Slovensko?
jestli jo,drm palce,skvl strnky,TATRA FOREVER!!!


Tibor Mikulk   Mail: tibor.mikulik@gmail.com
tvrtok 18.09.08 o 11:26

Zaujma ma princp prce lanovho bagra tatra 138 D032a. Vie mi niekto poskytn info?


Joref   Mail: jnendza@fo.pss.sk
tvrtok 11.09.08 o 21:50

potrebujem drapak na hr na PV3S


Agroimpex   Mail: business45@mail.ru
Streda 10.09.08 o 17:59

Mam na sprzedaz (on sale)50 loysk do Tatra-148:NG 160 LB/C4 NA SO.


Agroimpex   Mail: business45@mail.ru
Streda 10.09.08 o 17:56

Szanowni Panie, szukamy do kupna autobagr tatra UDS 114



1990-1992 roku.
  Mail: neznmy




Dziekuje.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Pozdarwiam,
  Mail: neznmy




Eugeniusz Aleksandrowicz
  Mail: neznmy




Gdansk,Polska
  Mail: neznmy



Roman Blaka   Mail: belaska@vladyka.cz
Utorok 09.09.08 o 14:34

Dobr den. Doetl jsem se na internetu,e poptvte papry na podvalnk. Nemli by jste zjem o zcela nov podvalnk? Pokud ano, uvdm svj e-mail.S pozdravem Blaka, Vladyka.s.r.o.


Pavel Horika   Mail: technies@seznam.cz
Piatok 05.09.08 o 09:10

perfektn strnky. Je poteba zachraovat Tatry. koda toho kolose za 20000,-:(


stano   Mail: ssewer@gmail.com
Utorok 26.08.08 o 07:25

pozrite sa niekto na tento inzerat, keby som mal sancu hned to kupim. Snad niekto z vas bude mat zaujem



  Mail: neznmy




Are you interested to save this Tatra 111 ?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




http://www.veteranlastbilar.se/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=857
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




If so dont hesitate to contact me either by responding to this mail or phone any of the numbers below.
  Mail: neznmy




Its yours for free if you can show that the vehicle will be saved.
  Mail: neznmy




This object is in the neighbourhood of Stockholm.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Hlsningar/Regards
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Per Thomson
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




per.thomson@wtnord.net
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




+46(0)70 590 7301
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




+46(0)42 26 18 51
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




da to zadarmo ak bude presvedcceny ze to niekto zrekonstruuje
  Mail: neznmy



Ondej Janovsk   Mail: Janovsky@mybox.cz
Pondelok 25.08.08 o 21:47

Dobr den, musm Vs pochvlit za vae strnky, moc vydaen. Dle se m lb jak peliv provdite rekonstrukce. o nco podobnho se tak snam, ale asi nebudu nikdy na vai rovni, jsem samouk ale um se. Ped lty jsem si podil Tatru 805 Tinec. byla pln funkn a najezdil jsem s ni za dva roky spousta kylometr. Pak jsem se rozhodl, e ji navrtm pvodn vzhled a trochu lesku. Komletn jsem ji rozebral a zaal, netuil jsem kolik to zabere asu, pak pila rodina a Tatra musela jt stranou! Ale po tech letech jsem se k n opt vrtil a jsem ji ped clem, Bhem dvou let naspt, jsem sehnal dal oputnou Tatru 805 Tine radiovz, taky odepsanou na kraji pole, oprel ale uloenka s najetma 1600km. Tak tu bych chtl zat renovovat po t prvn. Chtl bych ji dt dohromady tak jak m bt, take jsem ji sehnal njak vyslaky, ale spousta m toho jet chyb, ale snad asem ne, hned ve poskldm. A nedvno jsem si udlal snad nejvt radost, podil jsem si DUHU, pln kompletn, nechyb v n nic a je pln funkn, do posledn chvle slouila armd a pak spala ve stodole. Sice je trochu prorezl a laku je na n jak obvazu na bolav noze, ale to je ten nejmen problm. Tak to je tak o mch Tatikch ve.o)Mjte se pkn a dalm vam aktivitm peji hodn spch, s pozdravem Ondra.


janko   Mail: t805@centrum.sk
Streda 13.08.08 o 22:01

dobry vecer prajem, poprosim vas,zhanam prednu poloos na tatra 805,ak by ste o nejakej vedeli dajte mi prosim info, vdaka janko


Michal Haviar   Mail: tooper12@azet.sk
Piatok 08.08.08 o 08:53

chcel by som sa opytat ze v rubrike tatrastory je drazba starej techniky kde sa konala?


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 03.08.08 o 16:41

stranka je super richard z RK 28


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 03.08.08 o 06:41

manzety daj V3s-kove


Michal Haviar   Mail: tooper@azet.sk
Sobota 02.08.08 o 20:16

celkom v pohode stranka len skoda ze sa na slovensku nezanechalo viacej tatier 111


martin dupkala   Mail: martin.dupkala@zoznam.sk
Sobota 02.08.08 o 13:20

zdravim mate moznost zohnat vrtnu supravu na stidne typu urb obvikle na podvosku zil 131.moze byt aj bez auta.myslim ci by to nebolo medzi nejakou zenystyckou technikou.majte sa pekne dakujem.


michal   Mail: michael.jungmann@gmail.com
tvrtok 31.07.08 o 21:01

koupm doklady na tatra 805 hasisk skn.


tomas badura   Mail: medikopter117@seznam.cz
Utorok 29.07.08 o 11:23

koupim tatru


Peter Forberger   Mail: pforberger@centrum.sk
Piatok 25.07.08 o 17:51

poteili ste oi,akujem Vm,a zrove mm prosbu : je ete mon zo zsob armdy SR kpi tatru 148 vnm , prp.cisterny?


Ruda   Mail: RudolfWawreczka@seznam.cz
Streda 23.07.08 o 16:01

Koupim pakov ukazatele smru vykyvne na vozidlo TATRA111 islo:00420 724 084 984


Patrick Martin   Mail: march21_1861@hotmail.com
Streda 02.07.08 o 02:04

Dear Tatra Truck,



  Mail: neznmy




I am writing to you because I am in dire need of a set of manuals for my Praga PLDvK 53/59 truck. I have a complete set of Czech manuals but what I'm looking for are a set in english if that is possible. I can do without the weapons systems, what I specifically need is the PV3S engine, transmission, chassis, and drivetrain manual in english if there is such a thing. Maybe an export version or something? If you have one please let me know cost and shipping to the USA zip code 70508.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Can you help? :)
  Mail: neznmy




Pat
  Mail: neznmy



Hans Schramml   Mail: vestenpoppen@yahoo.co.uk
Utorok 01.07.08 o 17:37

Dear Tatra-friends,



I am from Austria and I wanted to ask You, if You would be ready to restore/renovate my Mercedes 319 truck. I own it for more than twenty years, but now it would need a lot of work, as it is not any more in a driving condition. It is still immatriculated and has its license plates, but it did not move for five years now. Can You help me? Of course, I am willing to pay all your costs and the work! Many regards from Austria!
  Mail: neznmy




Hans
  Mail: neznmy



mirushka   Mail: horackova.miroslava@centrum.cz
tvrtok 19.06.08 o 21:16

dobr den, shnm manul, nebo dlenskou pruku na Tatru T805- zvanou Kaenu. kdyby byly i nhradn dly, bylo by to dobr.mohou bt jakkoliv nhradn dly.



Dkuji Miroslava Horkov
  Mail: neznmy




kontakt- 736126949, horackova.miroslava@centrum.cz
  Mail: neznmy



dream zheng   Mail: dream@desire-battery.com
Streda 11.06.08 o 09:25

DearRC Enthusiast,



  Mail: neznmy




Pleased to introduce Desire Power Co., Ltd as a Manufacturer&Exporter of a wide range of Li-po and Ni-Mh batteries and concering chargers, with high Continuous Discharge Current up to 33C, which are widely used in RC Models/Helicopter/Airplane/Boats/Cars, RC Toys as well as Electric Bicycles and Motorcycles, and Power Tools...etc.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Enclosed our newest Li-po battery products list attached for your further reference!
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Please take a look at our website at: http://www.desire-battery.com
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Should any of these items be of interest to you, please just let me know. We will be happy to provide details!
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Looking forward to hearing from you!
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Thanks & Best regards!
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Dream zheng
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




DESIRE POWER CO., LIMITED
  Mail: neznmy




Floor 7,Chaohui Building,
  Mail: neznmy




#173 Baohua Road, Longhua Town,
  Mail: neznmy




Shenzhen, P.R.China
  Mail: neznmy




Tel: +86 755 2806 8560
  Mail: neznmy




Fax: +86 755 2806 8650
  Mail: neznmy




Homepage: http://www.desire-battery.com
  Mail: neznmy




Email: dream@desire-battery.com
  Mail: neznmy




MSN: 332799176. dream@live.cn
  Mail: neznmy



tatraman   Mail: t805@volny.cz
Utorok 10.06.08 o 15:34

Spustili jsme registraci na druh Tatra 805. Ve tak jako loni, kdo nebyl podrobn info najde na www.volny.cz/bicybo . Letos chceme pozvat jako hosty majitele voz GAZ 66, Pinzgauer, Volvo a MB Unimog - do roku 1970


cambus   Mail: cambus1@centrum.cz
tvrtok 05.06.08 o 20:58

Moc pkn a zajmav strnky.Dky fanda znaky z Kolna.


cambus   Mail: cambus1@centrum.cz
tvrtok 05.06.08 o 20:57

Moc pkn a zajmav strnky.Dky fanda znaky z Kolna.


Jozef Kuvik   Mail: kuvik@latky.sk
tvrtok 05.06.08 o 20:43



Ruda   Mail: RudolfWawreczka@seznam.cz
Nedea 01.06.08 o 15:36

Prodm na PRAGU S5T



2 ks. blatniky
  Mail: neznmy




1 ks. naraznik pedni
  Mail: neznmy




1 ks. kapota
  Mail: neznmy




Ve nov tem nepouite
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




TEL:558 712 127
  Mail: neznmy



jozef   Mail: vtakex@azet.sk
Streda 28.05.08 o 20:08

ak sa da pomoct s katalogom ,mam mensi problem pokazilo sa mi auto tatra 815 6*6 vvn rv.87 ide o vojensky typ ,nemozem uz dlhsiu dobu nikde zistit ake idu do tatry palivove vstrekovace ,aky typ ,kolko dierove mam namysli konce vstreku . tatra ma vykon 235kw ak sa da tak vopred dakujem za dane informacie.


Jaroslav   Mail: strong2@azet.sk
Pondelok 26.05.08 o 20:02

Predvam nove akordeny za najlepie ceny.



znaka welmeister.
  Mail: neznmy




Momentlne :
  Mail: neznmy




4 kusy 120 basov 30 000. Do vypredania, neskr na objednvku, ale cena bude vyia.
  Mail: neznmy




Orientan cena 80 basov 25 000.
  Mail: neznmy




Pre bliie informcie volajte: 0904 359 467
  Mail: neznmy



Jaroslav   Mail: strong2@azet.sk
Pondelok 26.05.08 o 19:53

Kpim



v3s sklapa s HR
  Mail: neznmy




v3s s HR ( drapak )
  Mail: neznmy




v3s s HR
  Mail: neznmy




Najlepie vojensk uloenka ( nie je podmienka )
  Mail: neznmy




Pladba ihne v hotovosti.
  Mail: neznmy




Tel: 0904 359 467, + 421 904 359 467
  Mail: neznmy



benno j juza aegisson   Mail: benno@eyjar.is
Nedea 25.05.08 o 10:04

je to bomba .pozdrav s islandu


ivica   Mail: briestenska@centrum.sk
tvrtok 22.05.08 o 21:25

Dobr de, nevie mi niekto prosm Vs poradi kontakt na vrobcu maniet na poloos pre Tatra 805? akujem.


tatraman   Mail: t805@volny.cz
Nedea 11.05.08 o 16:37

Ahoj, pro 2.eskoslovensk sraz armdnch historickch vozidel Tatra 805 plat termn 22.-24.8.2008. Akce bude opt ve VVP Ddice. Vce informac na www.volny.cz/bicybo


Samo   Mail: kamienok97@zoznam.sk
Piatok 09.05.08 o 14:23

Vaa strnka je super!


Marek   Mail: marek.misota@mil.sk
Pondelok 05.05.08 o 10:59

Dobry den. Mame zaujem o nahradne diely na T-815 AV-15. Bol by som rad keby niekto poslal nejaku internetovu stranku alebo nieco podobne. DAKUJEM


Vendas   Mail: dopravadrsticka@seznam.cz
tvrtok 01.05.08 o 19:23

Nazdrek, marn tady vude hledmm schma na tatru 815 r.v. 1989 na blikae a vystran svtla. jestli by to nhodou nkdo ml. moc by mi to pomohlo. dky. nazdrek


ivkej   Mail: ivkej@azet.sk
Streda 30.04.08 o 14:51

ahoj,chcel by som sa spta kde by som naiel vrobn ttok na PRAGE V3S



dik
  Mail: neznmy



Marek Kubik Lozorno   Mail: medo112@azet.sk
Streda 16.04.08 o 17:19

chcem sa opytat vlasnika tejto stranky ci nema na predaj alebo mi nedaruje odstrekovacie cerpadlo s auta na 12V..najlepsie bude ak sa podari aj s nadobou na kvapalinu a aj s hadickami dikyyy moccccccccccccccc.......marko a ozvite sa.....marko prajem prijemn dennn


Rudo   Mail: roodo@azet.sk
Utorok 08.04.08 o 22:28

zdravim vas, chcem sa opytat ci nahodou nevie niekto o nejakej dokumentacii o T 815 AV 15



dakujem
  Mail: neznmy



anna   Mail: anka.siskova@gmail.com
Utorok 08.04.08 o 20:40

chcela by som nejake texty piesni Rihany alebo texty od elanu aby som si ich mohla vytlacit.pa vasa ana.


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 27.03.08 o 18:52



venca   Mail: demolice.bak@seznam.cz
Pondelok 24.03.08 o 18:50

Prodm tatra 603 na renovaci.Nejlpe zbrateli.rodinn dvody.777 284 742


venca   Mail: demolice.bak@seznam.cz
Pondelok 24.03.08 o 18:49

Prodm tatra 603 na renovaci.Nejlpe zbrateli.rodinn dvody.777 284 742


Jn Melicher   Mail: janomelicher@centrum.sk
Piatok 14.03.08 o 11:52

Som rd,e sa niekto zaujma o tieto vozidl.Je vek koda, e udia k historii pristupuj tak skepticky.Ked nieo zoeniem, i u fotky alebo materil tak sa ozvem a polem.


standa   Mail: neznmy
Pondelok 10.03.08 o 13:42

http://www.tatratruck.cz/sraz2008/index.html


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 02.03.08 o 21:45



Vlado   Mail: neznmy
Sobota 01.03.08 o 08:54

Na stranke T 805 je uvedeny spravny datum.je to v auguste.Osmy mesiac.


Anonym   Mail: neznmy
Piatok 29.02.08 o 10:35

Co je tohle za pspvk? 29.-31.2 ?!!!!!!!


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 28.02.08 o 19:52

Po dnen pracovn schzce mohu oznmit, e se rozbhaj ppravn prce pro 2. eskoslovensk sraz armdnch historickch voz Tatra 805 , termn je stanoven na 29.-31.2. .



Pro leton rok chystme pizvn host tj majitel voz GAZ 66.
  Mail: neznmy




Ve bude opt probhat ve V Bezina. Prbn vs budeme informovat.
  Mail: neznmy



Pavol   Mail: pavol63@post.sk
Streda 27.02.08 o 11:26

zham prevodovku na T148 z vvodom na erpadlo


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 24.02.08 o 11:10

vyrazeny to neni, je to u pravych dveri ve predu na stitku


Anonym   Mail: Tassari@zmail.sk
Sobota 23.02.08 o 11:41

Mm Tatru 805 a neviem njs slo karosrie ( kde je na rme vyrazen) Ak mi mete pomc som vm vemi van!


Kaleta Jaroslav   Mail: strong2@azet.sk
Utorok 19.02.08 o 10:13

Dobr de.



Mal by som zujem o Praga v3s sklpa + HR najlepie vojensk uloenka ( sklpa a navyjak nie je podmienka )
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Bolo by mon posla niejak fotky, poet km, stav pneumatk, celkov technick stav, rok vroby.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Ak no tak vopred akujem.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




S pozdravom: Jaroslav Kaleta.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




e-mail: strong2@azet.sk
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Tel: 0904 359 467
  Mail: neznmy



vlado   Mail: neznmy
Piatok 15.02.08 o 08:03

vcera sa na dilnici z Prahy na Brno viezla tatra 603 pred renovaciou drzim palce.


JURAJ   Mail: neznmy
tvrtok 14.02.08 o 21:19

CAU JOZO TO SOM JA Z KOVALOVA JURAJ POZDRAVUJ VSETKYCH.


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 14.02.08 o 06:37



vladko   Mail: vladko@hurajt.eu
Streda 13.02.08 o 22:16

super strnka, zatial najlepia aku som videl. nieo fantastick. a priiel som si aj na svoje- som velk fanuik T-813.


Vlasta   Mail: automatic@email.cz
Utorok 12.02.08 o 23:48

Pu vm jenom takovou jednu velmi smutnou udlost,kter jsem byl svdkem,a kter se mi vryla do pamti velmi hluboko.Ped nedvnem jsem byl jako !absolutn! fanda a nadenec eskolovenkch stroj,navtvit jeden vojensk sklad.Venku stla V3Ska a na n pracovali dva chlapi,jeden z nich byl majitel onoho objektu s vojenskm materilem(bval lampask),a onu V3Sku rozebrali.Myslel jsem e bude na nhradn dly,protoe vypadala jako nov,ale kdy jsem se toho starho lampaska zeptal co s n hodlaj dlat,tak mi arogantn odpovdl,e tu starou bestii posl na horkou lze,tedy do hut na roztaven.Je sice pravda,e to je jenom stroj,kter slou dokud me,a pak jak doslou hod se do rotu,ale takov pohrdn a nemn cty k tak vynikajcmu stroji jako je V3S jsem jet nikdy nezail a doufm e ani nezaiju,protoe toho dotnho,bych musel asi zabt.Proto Vm peju mnoho krsnch fotografi pro Vae strnky,a moc si peju,aby stroje vyroben v SSR nezhynuly ani v kovorotech ani v nach srdcch,protoe pokud nebudeme mt svoje stroje,ani svoji pdu pod nohama co jet budeme mt.


Karel   Mail: 100karel@seznam.cz
Pondelok 11.02.08 o 20:52

Nevte prosm nkdo kde se d sehnat spojkov loisko na Tatra 805 ? MOc dky za pomoc


Jirka   Mail: fath@centrum.cz
Nedea 10.02.08 o 16:05

Prodm stanin rdiov pijma R-155P. Superheterodyn s dvojm smovnm. Pjem signl v kmitotovm psmu 1,5 a 60 MHz. Hmotnost 350 kg. 2.400,-K.


CraneDriveR   Mail: richard.hak@seznam.cz
Nedea 10.02.08 o 10:14

MOOOOOOOc dobry stranky moc sem si pocet a pokoukal na fota ale jak sem kliknul na Smutne konce tak sem se zdesil!! Jsem jerabnik a hned prvni fotka me uplne sokovala co lidi dokazi udelat pak jsem este videl tu AD28 a to sem uz byl hotovej NENI TO MOZNY CO LIDI DOKAZOU takovy dobry stroje to byli.......


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 07.02.08 o 18:46

stalo sa asi to co s kazdym vrakom,rozplen na vagone putoval do Koc alebo Podbrezovej


Jozef   Mail: jozefsec@seznam.cz
tvrtok 07.02.08 o 13:01

Ahoj priaznivci tatier.



  Mail: neznmy




Prosim nevie niekto z vs o sa stalo s torzom ahaa
  Mail: neznmy




ktor bol 10 km od centra Bratislavy a mte ho na
  Mail: neznmy




strnkach smutn konce. dajte vedie na emailov
  Mail: neznmy




strnku,alebo na tel. 00420 737 483 789.
  Mail: neznmy




akujem som tie fanik do starch tatier
  Mail: neznmy




a takto 3 npravov aha zham. Vaka.
  Mail: neznmy



Jozef   Mail: jozefsec@seznam.cz
tvrtok 07.02.08 o 13:00

Ahoj priaznivci tatier.



  Mail: neznmy




Prosim nevie niekto z vs o sa stalo s torzom ahaa
  Mail: neznmy




ktor bol 10 km od centra Bratislavy a mte ho na
  Mail: neznmy




strnkach smutn konce. dajte vedie na emailov
  Mail: neznmy




strnku,alebo na tel. 00420 737 483 789.
  Mail: neznmy




akujem som tie fanik do starch tatier
  Mail: neznmy




a takto 3 npravov aha zham. Vaka.
  Mail: neznmy



marcel pkozdy   Mail: neznmy
Sobota 02.02.08 o 17:44

velmi pekna stranka,asi si zaobstaram nejaku tatru,ale osobnu.uz davno si chcem kupit nejakeho veterana. mozno o jednej 111 viem.myslim ze donedavna bola aj funkcna.a je to zeriav.ale nie som si isty ze ci je to tatra.0907542787


Igor Varga   Mail: vargaigor@stonline.sk
Piatok 01.02.08 o 18:20

z velkym zaujmom som si poprezeral foto. nikdy som sa nezamyslal nad tym aky osud postihuje auta ktore znamenaju kus historie a az teraz ked som videl tatry ktore uz nevidiet na nasich cestach.....cloveku pride clivo. ked sa budovali moji rodicia a ja som bol este mali chlapec, tak sa pamatam ze pri stavbe bola tatra este ako lanovy bager. vlastne az teraz si uvedomujem ze uz ju vobec nevidiet.zelam vam vela uspechov pri hladani este existujucich aut.


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 31.01.08 o 13:19



Jana   Mail: jamkar@post.sk
Streda 30.01.08 o 11:24

Predm rzne nov nhradn diely na UAZ469.


Jaroslav Kaleta   Mail: strong2@azet.sk
Utorok 29.01.08 o 18:40

Dobr de. Mal by som zaujem o v3s vojensk uloenku s HR a ak je to mon s prednm a zadnm navjakom.



Ak no tak budem rd ke mi napete na meil :
  Mail: neznmy




strong2@azet.sk
  Mail: neznmy




akujem.
  Mail: neznmy




S pozdavom JaroslaV Kaleta.
  Mail: neznmy



martin   Mail: martin.linc@seznam.cz
Nedea 27.01.08 o 19:18

Dobr den shnm tatru 813 s podvalnkem nevte kde bych j mohl sehnat ozvte se na meil dkuji


janko   Mail: t805@centrum.sk
Streda 23.01.08 o 15:45

posli foto s tej vetreskovej manzety ako to vyzera na t 805 ak to mas urobene


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 20.01.08 o 12:55

naco budes spajat dve manzety ked mozes pouzit V3s-kovu staci odrezat alebo odstrihnut posledne dva najhrubsie pasy a manzeta je ako odtial


lukas   Mail: lukas359@post.sk
Sobota 19.01.08 o 21:56

dobry den



prosim vas o foto tatra 111 z interieru
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




dakujem
  Mail: neznmy



ststrezo   Mail: ststrezo
Pondelok 14.01.08 o 10:56

ako opravi celi uaz


lasak matus   Mail: lassak.matus@post.sk
Nedea 13.01.08 o 22:24

prekrasna stranka o prekrasnych strojoch drzim palce nech sa dari


jankovic robert   Mail: robertjankovic@centrum.sk
Nedea 13.01.08 o 00:38

krasna a zaujimava stranka,,,som fanusik tatry,zatial nevlastnim ziadnu,ale som presveceny ze raz isto budem,moj otec jazdil 40rokov s tatrou na pozemnych stavbach v trnave, ja jazdim s tatrou u hasicov,nech sa vam nadalej dari udrziavat tuto stranku *****


janko   Mail: t805@centrum.sk
Nedea 06.01.08 o 20:38

ohladom tej manzety ,formu nemam,ani neviem,kto by mal, ale mne sa osvedcili manzety zo skody 120 ,spojil som 2 ks spolu,su trosku kratsie ako original,ale plne funkcne a ovela lacnejsie ak chces zaslem ti foto ako to vyzera


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 30.12.07 o 22:34



josef trchalk   Mail: trchalik.j@seznam.cz
Nedea 30.12.07 o 19:27

nevte nkdo o form na manety poloos na T805 ,mm monost levnho odlisovn i se sms.tel.732120818


Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 24.12.07 o 18:25



Roman Kindernay   Mail: RomanKindo@centrum.sk
Nedea 09.12.07 o 21:04

Dobr en prv krt som dnes na vaej strnke!!!!!!!Ale zato ma plne natchla Mal som t es si zaofrovat na Tatre 148 proste pecka!!!!Priznam sa rozplakal som sa pri tom lnku smr ako legenda!!!!Chcel by som byt do budcna sofer z povolania a ked som si precital ten urivok tak este viac naozaj super aky dokaze by ivot!!!!!!Klobk dole pred vaou strnkou!!!!!!!!!!!!!!


Kostka   Mail: SkyNets@azet.sk
Piatok 07.12.07 o 19:51

Zdravim Vas Nutne zhanam navod na obsluhu kolesoveho rypadla Tatra 815 UDS 114. Vedeli by ste mi nieco take poslat e-mailom na moju adresu ? Pracujem ako profesionalny vojak na funkcii vodic -strojnik a rad by som otom stroji vedel viac . dakujem za odpoved


Martin   Mail: 970SPARTAK@seznam.cz
Streda 05.12.07 o 20:42

Strnky jsou skvl, jen se trochu neorientuji okolo T 147 DC 5. Nepovedlo se mi otevt expedici panlsko, velmi by m zajmal jej vsledek, co vbec ve panlsku je.



Pedem dkuji Martin.
  Mail: neznmy



Vena   Mail: maxtrans@email.cz
Streda 05.12.07 o 20:35

Nem nkdo zjem o tatru 138 jeb je pln funkn jen je teba ho opskovat a nastkat.


Martin   Mail: martin.315@seznam.cz
Utorok 04.12.07 o 19:45

nevite nekdo o tatre 111 lanovem bagru financni odmena 20000kc za nalezeni teto tatry prosim kontaktujte me.tel 604 830 078


vlado   Mail: v.laris@post.sk
Sobota 01.12.07 o 13:59

pekn strnka, akujem, je cti, e Tatry s Vaou srdcovou kartou


peter   Mail: 69mario69.azet.sk
Piatok 30.11.07 o 16:15

vydel som tu kaenku na vlsstne oi ale klobuk dole kolko s nou bolo roboty aako je pekne spravena a ako si pyne jazdila po nandinom dvore celkom k tomu krasnemu prostrediu pristala .es vaej praci aspo nae deti ete uvidia na om sme sa ako vojac vozili.monter z abc klimy


Dimitrov   Mail: stavoservis@quick.cz
Pondelok 26.11.07 o 02:18

Na vojn jsem pracoval u stavebnho a silninho vojska na rav,a pracoval jsem na autobagru tatra T138 D031 a na D032a.A najdu fotografie tak Ti je naskenuji a zalu pokud bude mt zjem.



S pozdravem Dimitrov.
  Mail: neznmy



Petr   Mail: gregi69@seznam.cz
Sobota 24.11.07 o 18:11

shnm na Tatru 815 T1,T2 s3 pedn prsa (zeslen) co jsou na diferku pro uchycen pluhu.Dejte nkdo info.Dky.


Petr   Mail: tatrak@tiscali.cz
Pondelok 19.11.07 o 22:58

Shnm Tatru 4x4 jeb AD 125


Alexander Nagy   Mail: alexander.nagy@atlas.sk
Nedea 18.11.07 o 18:30

Kupim papiere na trojnpravovy podvalnk (alebo podvalnik s platnymi papiermy)na prepravu takych strojov. Dakujem


Jacicek   Mail: jacicek@email.cz
tvrtok 15.11.07 o 12:31

Mon nkoho zaujme inzert na T 111.



  Mail: neznmy




Odkaz: www.i-veteran.cz/inzerce/auto/?rubrika=auto&slovo=&prodejnakup=prodej&zobrazit=10&stranka=3
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Jacicek
  Mail: neznmy



Jozef Kavka   Mail: jozef.kavka@nchzgs.sk
Piatok 09.11.07 o 13:56

Vemi ma zaujala Vaa strnka a chcel by som sa informova i je mon tieto 'TATRY' vidie aj na ivo a kde?Prpadne ak by ste mi poskytli informciu o nejakom mzeu kde s 'TATRY' - mj 12 ron syn m o tieto automobyli vek zujem, akujem s pozdravom a prianm peknho da Jozef Kavka


jiri   Mail: ykoki@seznam.cz
Pondelok 05.11.07 o 18:53

kde se daji koupit hasicke modely tatra 805 148


Martin   Mail: marti.cerny.h@volny.cz
Nedea 04.11.07 o 21:27

Koupim Tatru 138 lanovy autobagr muze mi nekto poradit kde ji sezenu.Dekuji 604 830078


adam   Mail: t805@volny.cz
Nedea 28.10.07 o 21:36

Spoutme registraci na nov brzdov prastka. Jakmile bude pedobjednno minimln 50 ks spust se vroba vce na www.volny.cz/bicybo sekce nov nhr dly.


martin   Mail: martinpaluch@azet.sk
Sobota 20.10.07 o 21:02

kupim velorex 3 alebo 4 kolesovy alebo hociaky veteran


tatry   Mail: neznmy
Piatok 19.10.07 o 22:41

jsou co by proto jeli doprava takt nen problm.mm kamarda co tam jezd jednou msn,a zpten cestu by to vzal zpt do brna.otzka je zda to m cenu.


vojso   Mail: mvojsovic@stary-gympel.sk
Piatok 19.10.07 o 10:32

zaujmaj ma tatry, chcem sa sta lenom vaeho klubu.



Polite mi o nich nieo.
  Mail: neznmy




V trbe kedzsi bola praga V3S.
  Mail: neznmy




Neviem i tam ete je.
  Mail: neznmy




zistm, napem!!!
  Mail: neznmy



Anonym   Mail: neznmy
Streda 17.10.07 o 08:45

ale ano chcel by ,skoro kad,ale plati dopravu vraku skoro 6000 km,tam u vetky siln rei konia...


tatry   Mail: neznmy
Utorok 16.10.07 o 22:52

a to auto nikdo nechce? a takov o to byl velk zjem.velk tatry velk prce mal tatry lep prce.


joseph II.   Mail: neznmy
Utorok 16.10.07 o 20:07

nao adresu,sta fotka,my sme to tie nali poda tej fotky


tatry   Mail: neznmy
Utorok 16.10.07 o 11:23

tak mi si proto zajedeme sami dej nm adresu.


Anonym   Mail: neznmy
Streda 10.10.07 o 18:23



joseph II.   Mail: neznmy
Utorok 09.10.07 o 13:47

report zo panielska?Velk prser bol e som ju zverejnil,dokonca som urobil tto partiznsku akciu aby som kohosi hoodne popohnal k realizacii toho projektu.No bohuial zasa zostalo len pri slovch...


F40   Mail: neznmy
Utorok 09.10.07 o 13:23

Zdarec, ptm se u podruh: kam zmizela report ze panlska?


lubo kurti   Mail: neznmy
Pondelok 08.10.07 o 21:56

mm tatru 805 ale nieje v pvodnom stave-stale funguje akujem.


Peter   Mail: speed@post.sk
Utorok 02.10.07 o 17:48

Na juhu Slovenska stoj na jednom vrakovisku T138 eriav.



Auto by sa ete dalo zachrni,hoci jeho stav nie je prve najlep,no je to rarita.
  Mail: neznmy



I. Smutny   Mail: austrodaimler@email.cz
Sobota 29.09.07 o 10:40

Zdravim priznivce Tater ! Hledam jakekoli informace o vozech zn. Austro Daimler 1909-1938. Dobove fotografie, ucty, prospekty, soucasti. Dobre zaplatim, prijedu. Pripravuji publikaci. Diky za cokoli.


Pavel   Mail: kolarik.pavel@volny.cz
Piatok 28.09.07 o 19:34

Moc zajmav strnky. Tatra mi uarovala a docela sem s n uil na vojn i v civilu.


Tommy   Mail: tomas.varhanik@zoznam.sk
Nedea 16.09.07 o 14:41

som rad ze nie som sam kto vzhliada k tatram. obdivujem ich silu a krasu. ked budem mat nejake zabery tak vam ich urcite zaslem


michal   Mail: miskostevanka@orangemail.sk
Piatok 14.09.07 o 14:56

Dobry den.Velmi pekna stranka.Pochvalujem autorov.Tiez vlastnim niekolko T148 a mam aj zopar skvelych fotiek ak by ste mali zaujem rad zalem.nar T148 hasicky rebrik nadstaba magirus.


Milo Prznovsk   Mail: milosko01@azet.sk
Utorok 11.09.07 o 12:11

Dobr de. Potreboval by som sa dosta k informcim o rekontrukcich, generlnych opravch , postupoch T 148 Cas 32 Hasisk cisterna.akujem


Milo Prznovsk   Mail: milosko01@azet.sk
Utorok 11.09.07 o 12:07

Dobr de. Potreboval by som sa dosta k informcim o rekontrukcich, generlnych opravch , postupoch T 148 Cas 32 Hasisk cisterna.akujem


Ladislav   Mail: Lvilk@zoznam.sk
Utorok 11.09.07 o 07:24

Vborn strnaka.Zaujmam sa o nae historick auta, samozrejme aj sasne.Tie som prave dokonil GAZ 69.Namiesto pvodnho motora som pouil diesel Mercedes 123-2l a musm poveda e 'rus s nemcom' v tomto prpade spolupracuje na jednotku.Prajem Vm vea zdaru v alej innosti.


Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 10.09.07 o 13:03



pato   Mail: nitro34@azet.sk
Piatok 07.09.07 o 23:58

budu aj foto zo Sahary 2007


kuba   Mail: neznmy
Streda 05.09.07 o 16:17

ozaj perfektne stranky. stravil som tu cely 1 den skolenia :-) a zalubil sa do Tatrovek hlbsie ako kedy skvor


marek   Mail: dominiklp2005seznam.cz
Utorok 04.09.07 o 18:06

mam doma nejake fotky z cest.rad bych je vam nabidnul.dejte prosim vedet kam je poslat,pokud mate zajem.md


ivkej   Mail: ivkej@azet.sk
Pondelok 03.09.07 o 09:55

IWIK-na plagte bola aj tatra 148 s chrmovmi rmami nie?t si myslm e vlastn majite hotela na jankovom vku nie?nemysl nhodou to?ale ke vrav e ten aha m dve npravy tak to neviem.nanala by sa nejak foto toho ahaa?


iwik   Mail: iwik@satronet.sk
Nedea 02.09.07 o 21:46

Dobr veer, pozeral som si vae stranky o Tatrovkch a napadlo ma e v Bnovciach m ist pn kultty zaujmav Tatru je to star vojensk dvojnpravov aha, ale zaujmavo upraven. Bol k videniu na Jankovom Vku na Truckfestivale a je aj na reklamnom plagte k tejto akci.


petr gregor   Mail: gregi69@seznam.cz
tvrtok 30.08.07 o 20:07

Zdravim.Chtl sem se zeptat na Tatru 813 6x6 (ped n stoj kodovka a vedle Avie).Je to pod titulkem-smutn konce,jestli je ta tatra jet na svt.Poppad jestli nemte njk kontakt na podnik kter j vlastn.Pedem dkuji.S pozdravem taky jeden nadenec do znaky Tatra. Dky Gregi.


stefan   Mail: spidos@post.sk
Utorok 28.08.07 o 09:35

potrebujem vykona prestavbu na T 815 VVN 8x8 a 6x6 aby vozidl splali normu ADR ktor by mali sli na prepravu vbunn phm a chemickho materilu, potreboval by som vedie o by to stlo na jednotliv vozidlo , dku prestavby a cenov ponuku odpove m skr na spidos@post.sk


adam   Mail: t805@volny.cz
tvrtok 23.08.07 o 18:15

Start akce 1.eskoslovensk sraz 805 se pot ji na hodiny, v sobotu od 11 horn plocha vykovskho letit, nebo pilehk leteck muzeum, od 13:30 potom Hlavn vykovsk nmst


Johny   Mail: ajtak26@azet.sk
Utorok 21.08.07 o 21:12

Dobry den, chcem Vas pozdravit a dat Vam niekolko tipov na zaujimave vozidla ktore som stretol v mojom okoli:



oranzovoruzova TATRA 111 autozieriav plne pojazdna no na neplatnych SPZ ktoru vlastni polnohospodarske druzstvo Hontianske Moravce, okr. KA, donedavana odstavena Tatra 813 4x4 odstavena v edla Hotela na Jankovom Vrsku pri Uhrovci. A tiez sa kuknite na stranku firmy robus.sk ta sa zaobera likvidaciu armadnej tehniky a ma tam asi vsetky druhy tatie r a V3sok. Zelam vela uspechov . Jano
  Mail: neznmy



Duan   Mail: tesamil@volny.cz
Utorok 21.08.07 o 15:25

ahoj tatrovci,kdysi tady byla zprva o T 137 4x4 a nvsu.



nem ho jet nkdo doma?asi bych ho moc poteboval
  Mail: neznmy



mackal   Mail: mackal@centrum.sk
Utorok 21.08.07 o 13:20

Ak niekde uvidim nejaku staru mainu tak to nafotim a zalem vam to. Ina OT-810 je nadherny


jano   Mail: 711@post.sk
Nedea 19.08.07 o 13:01

ahojte.nema niekto na predaj tatru 805 aky kolvek stav.alebo nevie o niekom co predava za info velmi pekne dakujem.


Ladislav Path   Mail: neznmy
Piatok 17.08.07 o 14:11

Ste super aj najbliie sa u Vs zastavm pri surfovan. au


tatraman   Mail: t805@volny.cz
Pondelok 13.08.07 o 21:17

43 805tek na jednom mst, to je nejvt poet voz od jejich vyazovn z Armdy. Pijete se podvat do Leteckho muzea nebo na nmst ve Vykov


Miro   Mail: tatra805@centrum.sk
Nedea 05.08.07 o 21:20

1. eskoslovensk sraz armdnch historickch vozidel Tatra 805 ,kto tam ide?Nevezme ma niekto ako lena posadky?Prispejem na vydaje...


ivkej   Mail: ivkej@azet.sk
Piatok 03.08.07 o 18:53

prosm porate mi ked by som naiel vrobn ttok od auta-konkrtne mm na mysli pragu v3s.AKUJEM


Pepino   Mail: j.tomanovic@seznam.cz
tvrtok 02.08.07 o 21:40

Dobr veer,



shnm elektroinstalaci na Tatru 815 Euro I. Kdyby ji nkdo vlastnil nebo vdl njak internetov zdroj, a mi nape na j.tomanovic@seznam.cz. Dk moc.
  Mail: neznmy



jaro   Mail: neznmy
Nedea 22.07.07 o 17:16

ahojky co porabate


Goral   Mail: tutik@pobox.sk
Pondelok 16.07.07 o 18:55

bomba stnka!!! prosm dajte do kopy frum nech sa d psa...bolo by dobre poradi sa cez nejak zajmav TOPIC...


adam   Mail: t805@volny.cz
tvrtok 12.07.07 o 11:41

Dkujeme vem pihlenm na 1.eskoslovensk sraz armdnch historickch voz Tatra 805 a tm co dosud vhaj vzkazujeme,,, NEVHEJTE


ivkej   Mail: ivkej@azet.sk
Pondelok 09.07.07 o 14:03

Vemi rd sledujem vau web strnku a strane sa mi pi.Mm rd automobily znaky TATRA a PRAGA.Mm 13 rokov a rd by som videl dokonenie renovcie Mercedesu MB 170 a in renovcie ktor momentlne prebiehaj a nie s na strnke aktualizovan.


Pepa   Mail: johuslav@seznam.cz
Nedea 08.07.07 o 00:06

Spoteba je velice zvisl na IDII, zpsobu jzdy , pepr. toni atd.Se slo T - 815 se d jet pi 50% vyten klidn za 45 / 100km.Myslm, e spoteba S-2 s vlekem pi normlnm zaten kolem 60l


Jan   Mail: jano348@azet.sk
tvrtok 05.07.07 o 17:12

Aku ma spotrebu Tatra 815 S2 s prvesom?akujem.


Anonym   Mail: stuCky@azet.sk
tvrtok 05.07.07 o 14:31

Kupim tatru 805 v pvodnom stave moe by s chybnm motorom alebo aj bez motora podvozok mus by v poriadku me by skorodovan a aj bez papierov ozvite sa dakujem


marek   Mail: marek.odtah@post.sk
Nedea 01.07.07 o 20:54

predm ND na TATRA 813 6x6 aha podvalnkov:vstrekovacie erpadlo,vstrekovae,posilova riadenia,lano do navijku 50m.,kolesov roby + matice.


Zbynk   Mail: danhel.z@seznam.cz
Nedea 01.07.07 o 08:36

Ahoj tatrovci na krsnm Slovensku.Vyrm se svoj rodinou a na Kaenkou.-kvalindou-T 805 tbk(vysok nstavba) pt tden(4.-14.7.2007) za krsami Va zem od zpadu na vchod.Pro vt jistotu bych rd pr telefonnch sel na koho bych se mohl obrtit kdybych poteboval pjit njak nhradn dl, nebo o radu.Dky za zprvu, samozejm i obrcen ,kdyby jste jeli vy do R tak volejte 602 493 783.Dky Zbynk


Peter   Mail: promexim@zoznam.sk
Utorok 26.06.07 o 12:33

Kpim AV 15 T 815 aj nopojazdn alebo iba nadstavbu.


dementolog   Mail: My.post @pobox.sk
Sobota 23.06.07 o 17:32

dostalo sa mi do usi, ze kuba je krajina kde slovo tatra je stale synonimom spolahlivosti a zivotnosti mozno by nebol zle poziadat niekoho aby o tom doniesol cerstvu zvest


vlado   Mail: neznmy
Sobota 23.06.07 o 07:29

vsetka cect prevadzkovatelovi tychto stranok.ved to cloveka nieco stoji aj volneho casu ...dufam ze vidrzi este dlho


tomas   Mail: kubanikT@seznam.cz
Utorok 19.06.07 o 20:02

zhanim kabinu na skoda 706 mts pro 4osoby


tomas   Mail: kubanikT@seznam.cz
Utorok 19.06.07 o 20:01

zhanim kabinu na skoda 706 mts pro 4osoby


losllanos   Mail: losllanos@azet.sk
Pondelok 11.06.07 o 10:02

http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=1911&postdays=0&postorder=asc&start=0



potreboval by som odfotit sistem riadenia tatry 815 8x8 ak by sa dakto nasiel dik
  Mail: neznmy



Kokoska   Mail: Kokoska.Z@seznam.cz
Sobota 09.06.07 o 09:26

je to super stranka


Palio   Mail: pavol.potocnak@zoznam.sk
Streda 06.06.07 o 20:49

nema niekto na predaj palivove cerpadla na T-111?


standa   Mail: neznmy
Nedea 03.06.07 o 18:15

Koln 2007 dnes skonil



  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




vce na http://www.tatraprehled.com/php/akkol07.php
  Mail: neznmy



Fldr Marek   Mail: flidr.m@seznam.cz
Sobota 02.06.07 o 09:30

Ahoj, stranky jsou super!!!! jen tak dl. Ml bych jednu otzku: V sekci ' Nae akcie' jsem nael galerii Koln 2004 a Koln 2005. Chci se optat jestli toto setkn probha kadoron a jestli je pstupn i pro veejnost? Nevte nhodou termn pro rok 2007. Dky Mra


peto   Mail: peter931@azet.sk
Utorok 29.05.07 o 22:47

No chlapi, tusim na to zacinate prichadzat, ja si toto vsimam posledne tri roky. Dnesni novo-veteranisti sa ako veteranisti iba tvaria. Vozidla pokupene a dovezene zvonku, restaurovanie robene na objednavku a za tazke tisice, kedy sa na praci zucastnia maximalne pri jej plateni...Potom si spravit akciu, zasponzorovat ju, a kedze si ju zasponzorujem, musim aj nieco vyhrat, ked uz som velky podnikatel, trapne...Hrat sa na velkych vojakov, a na vojne ani neboli, popripade celu vojnu surovali zachody a nadavali, chi-chi....No a ked sa na takejto akcii nahodou objavi niekto na GAZ-e, to na neho pozeraju ako na ch..a, dakujem pekne....


Maxono   Mail: neznmy
Sobota 26.05.07 o 18:11

O Zhorackch pieskoch som tal v jednom nemenovanom veternistickom slovenskom asopise kde tto akcie vemi vychvalovali. Ja vak skr verm Tatratrucku, pretoe in s pohady loveka, ktor sa na akciu dostane a ktor nie. Teraz mm dojem, e je to akcia pre pr snobov z americkmi autami, ktor s dizajnov aj technick nuly.


Miro   Mail: tatra805@centrum.sk
tvrtok 24.05.07 o 21:16

Zahoracke Piesky-toto ma fakt s...,dobra akcia ale asi iba pre par ludi.o takto urobi nieo ine,mono spontanne,npr-dna 00 sa uskutoni gula party tam a tam....


peter   Mail: petergibala@centrum.sk
Streda 23.05.07 o 22:55

chalani ste supper obdivujem vs no ete viac vae stroje. prajem vela zdaru do budcnosti, dik za super obrazky...


Peter Urban   Mail: epson475@azet.sk
Streda 23.05.07 o 10:56

Tato stranka sa mi velmi paci a Tatra 141 ma zaujala ale najviac ma zaujala Tatra 147 DC5 az na tolko ze som sa rozhodol vytvorit papierovy model ale na to je treba technicku dokumentaciu ak by ste boly ochotny a maly moznost poskytnut akekolvek materialy ohladom tohoto vozidla vopred dakujem


Rbert R   Mail: nopo@proxisnet.sk
Streda 23.05.07 o 07:16

Kpim hydraulick navijk z Tatra 148 AD 20 autoeriav. Aj cel s bubnom. Ponknite na tel: 0903602272


Frantisek   Mail: feferonka805@azet.sk
Pondelok 21.05.07 o 18:56

hcel by som na vasej stranke zverejnit moju tatru 805 v obraskoch dakujem ale newiem ako


Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 21.05.07 o 11:08



daniel   Mail: bihany@zoznam.sk
Pondelok 21.05.07 o 10:05

Predm motor na tatru 815 T1 - 10 valec. Tel. : 0905 670774


Honza   Mail: honza.slaby@post.cz
Nedea 20.05.07 o 23:49

CHTL BYCH SE VAS ZEPTAT JESTLI SE DA KOUPIT T813 8X8 DO 60 000KC?NEBO NEKDE JINDE NEZ VE VOJENSKYCH BAZARECH ZA 130 000 BEZ DPH?


Vlada   Mail: info@netasek.net
Streda 16.05.07 o 22:49

Zdravim, prohledl sem si cely web, celkem peliv, mnoho zajimavych veci sem tu obevil a nejvice me zaujaly fotky ze sekce Nae akcie - KOLIN 2004 a 2005 , jsou to fotky ze stredoceskeho kolina? Bude tam njak takov akce i letos ? Dky, mjte se. s pozdravem Vla Netk, Podbrady


Peter Baliak   Mail: peterbaliak@max-as.sk
tvrtok 10.05.07 o 10:01

Ponkam na predaj T-805 skria, r.v. 1960, uloenka, najazden len 1 000 km, bez PZ a TP,



Peter Baliak 0905 260 876
  Mail: neznmy



LEX   Mail: neznmy
Streda 09.05.07 o 19:25

mam 16 rokov a zaujimam sa o veterani vsevobecne a o americke musclecars a okrem ineho som sa uz niekolko krat dostal na akciu tatra veteran rally poviem vam zazitok uzastni bohovska nalada a kazdemu muozem len doporucit. co sa tika tejto stranky tiez skvelaaaaa ked som sa dostal do galerie smutne konce poviem vam nebolo mi vsetko jedno ale chiba mi pri tich fotkach



nieco v zmisle kontak na majitela kebi niekto chcel kupit trebars nejaku tu tatru 111 alebo podobne a zrekonstruovat
  Mail: neznmy




to by bolo asi tak vsetko. a este (len tak dalej)
  Mail: neznmy



milan s.   Mail: MINOLTO@POST.SK
Utorok 08.05.07 o 00:05

Ludia, klobuk dolu pred vasou pracou, je to kus obdivuhodnej roboty. Zaujimalo by ma, ako ste prisli k roznym vojenskym fotkam, ktore neboli fotene priamo v prevadzke. Ja som este len mlady skusenosti naberajuci vodic taktiez vojenskych tatier, je to jeden moj splneny sen. Prajem vela zdaru do buducna


ubomr   Mail: lubo155@post.sk
Pondelok 07.05.07 o 22:30

Vaka za to,e oivujete take krsne auta,ako boli TATRA 111,138 atd.Fotografie s chvatn.


TIBOR NKA   Mail: automontbadn@mail.t-com.sk
Sobota 05.05.07 o 22:33

Tak toto je na dnen dobu super,myslm tm tm teraz t T 805.Viem teraz o jednej len od suseda Jana R.Sksim sa na u pozrie,plne ma to oarilo.Monosti a schopnosti s, tak preo to nesksi.To nie je nijak zavis ve ete sa ni nedeje a mono sa ani nebude.Ale chu je vek.Uvidme ... .S pozdravom Tibor ..... .


jano   Mail: bavka@orangemail.sk
Streda 02.05.07 o 12:48

dobry den prosim vas ak mate mohli by ste mi poslat elektricku schemu PRAGA V3S alebo v najhorsom pripade S5T-cky


Buchta Leo   Mail: t805@buchta-ra.cz
Streda 25.04.07 o 14:14

M se nejvce lb Tatry.


Michal Krivda   Mail: krivdamichal@pobox.sk
Nedea 22.04.07 o 13:09

Predam dve sady piestnych kruzkov na motor T 805 druha sada je nekompletna, 3 membrany na AC pumpu, 5 ventilov a 3 vahadla k nim a sadu rznych tesneni na motor cena dohodou ilinsk kraj


peter   Mail: joob@netkosice.sk.
Sobota 21.04.07 o 22:48

Kupim motor do tatry 148,pripadne t-928-3,8valec chladeny vzduchom.foto a cenu posielat na e-mailovu adresu,pripadne volat na mobil-t.-0904/121 021


Anonym   Mail: neznmy
Streda 18.04.07 o 23:10



Anonym   Mail: neznmy
Streda 18.04.07 o 23:10



peter   Mail: joob@netkosice.sk.
Streda 18.04.07 o 14:17

Hladam majitela havarovaneho ot-810 z Puchova ,aby sa mi ozval ,mam zaujem kupit ten vrak.A ktomu aj nejake diely.moje t.-0904/121021.dik


JOZEF PAVLIK   Mail: neznmy
Pondelok 16.04.07 o 11:06



adam   Mail: t805@volny.cz
Nedea 15.04.07 o 18:58

1.eskoslovensk sraz armdnch historickch vozidel Tatra 805



Dobr den, chceme Vs pozvat na akci 1.eskoslovensk sraz armdnch historickch vozidel Tatra 805, kter se konn 24.-26.8.2007 ve V Bezina. Vechny detaily se dozvte na www.volny.cz/t805/sraz/sraz.htm . Pepolete prosm tento mejl i kamardm i jej dejte na svoje www strnky, dkujeme a doufme e se v srpnu(august) uvidme.. Za org Adam nov email t805@volny.cz
  Mail: neznmy



Sinnaka   Mail: Sinnaka@seznam.cz
Nedea 15.04.07 o 17:58

Ahojky veci Tatrovci!Jsem blzen,kter tou mt a uchovat pro pt generace nkolik 'aut',kter se mi od mala lb... Mezi nima je i TATRA 813 4x4 TP (takovej malej,roztomilej 'tvereek',se kterm se nech jezdit s holkou do kina i divadla...),pak na 'nedli' schnm bus Karosa D 11.(14.10)-tj.zjezk s dvojema dvema na kliku..



Tyto vozy prost odmala miluju.Zatm si vozm zadek v Neretv(Avia-Neretva bus,u ns dlan as,v Jugoce postaven kastle,bylo vyrobeno pr kousk),je to 'model' roku '86,ale kdo to dnes vid jet,mysl,e je to novinka-je to sam sklo(jen to pedn pijde na 60.tis.K....)a docela 'futuristick'vzhled...
  Mail: neznmy




Kdyby jste nhodou nkdo vdl o skvostech ,kter schnm,dejte mi prosm zprvu.Jsem kluk,kter (a nejsem vbec automechanik) si dovede dt na autech ve dopodku sm - od motoru a po brzdy,a hrozn m to bav hlavn na thle sterejch milkch... Tak chalani,kdybyste nkdo vdli...... Dky moc !!! Ahojky Sinnaka.
  Mail: neznmy



peter   Mail: joob@netkosice.sk.
Nedea 15.04.07 o 09:27

Vie mi niekto poradit ze kde je havarovany vrak,alebo nepojazdny hakel ot-810 .Aj na nahradne dielce,nie rad bi som bol aby skoncil ako srot,ako jeho predchodca.Prosim piste mi na e-mail.Dik moc


Bakos Viktor   Mail: viktor.bakos@gmx.de
tvrtok 12.04.07 o 00:52

Mam tiez Daimler-Benz Model 170 V,rok vyroby 1940 z kombi karoseriou.Neviem kde bol ten model vyprodukovany,lebo v Nemecku,vsetko co je spojene z 3.risou-1939-40 je zahalene tajnostou.Vozidlo bolo vyrobene na objednavku niejakeho naci-pohlavara.Fotky Vam poslem.K Tatrovkam mam blizky vstah-vyucil som sa na nich.Pred nedavnom bol jeden tahac 111 v Nemecku na predaj -za 1000 Euro z nahradnym motorom.Je to byvaly tahac Reichs-Bahnu-DDR-zeleznic.Bohuzial dozvedel som sa o tom neskoro.


Joseph86   Mail: Joseph86@seznam.cz
Streda 11.04.07 o 12:05



viktor   Mail: neznmy
Pondelok 09.04.07 o 15:21

pred par rokmy som vlastnil Tatru 805 vasa stranka je super


Goras   Mail: arcagoras@mil.t-com.sk
Pondelok 09.04.07 o 10:32

Prosm Vs, i neviete so smutnich koncov je 2. foto /t 805 autobus/ na predaj. S pozdravom Goras


joseph II.   Mail: neznmy
Streda 04.04.07 o 22:08

Ta Tatra 111 je na predaj aj s velami,alebo tie s za prplatok?


Anonym   Mail: neznmy
Streda 04.04.07 o 11:42

04.04.2007, tatra111@zmail.sk, Slovensko



Tatra 111 na predaj 00421 907 072 823 (42439)
  Mail: neznmy



vakos   Mail: vakos@zoznam.sk
tvrtok 29.03.07 o 23:11

Dobr e.Mal by som zujem podrobn technick popis TATRA 815 CAS 32 na internete.Dopredu akujem.


F40   Mail: neznmy
Streda 28.03.07 o 07:01

Kde zmizela report o cest do panlska ?!?'!?!?!?!?!


Adam   Mail: aduracka@quick.cz
Pondelok 26.03.07 o 11:00

Prodm barevn nkresy a schmata na T-148 VN a T-815


v   Mail: neznmy
Sobota 24.03.07 o 22:00

www.volny.cz/t805/sraz/sraz.htm


standa   Mail: neznmy
tvrtok 22.03.07 o 18:11

ve voj vprodeji v Psku si ji me koupit


Jan Hubcej   Mail: joanh@azet,sk
tvrtok 22.03.07 o 09:37

Dobry den,kolegovia.Ak by sa nasiel niekto,kto moze darovat Tatru 813 kolos a tak zachranit nejaku pred likvidaciou prosim ozvite sa,alebo mi dajte tip,kde by som nejaku nasiel.Do dobrych ruk.dakujem.


Cheats   Mail: Game_Cheat@aol.com
Utorok 20.03.07 o 20:18

Only at us the greatest base cheats for all games :) , to look here...



http://alnas-e.ru/temp/images/index.html Cheat planet
  Mail: neznmy




http://prodi-m.ru/img/images/index.html Cheat planet
  Mail: neznmy




http://baza53435.9999mb.com/index.html Game cheat
  Mail: neznmy




http://nvk.h16.ru/administration/images/index.html Cheat cc
  Mail: neznmy



Anonym   Mail: neznmy
Nedea 18.03.07 o 13:53



Avuk Jozef   Mail: neznmy
Nedea 18.03.07 o 13:38

kupim tatru 805 zlom stve alebo podvozok



chcem ju zachranit pred smutnm koncom!!
  Mail: neznmy




tel.0918124287
  Mail: neznmy



dusan-majlo   Mail: dusko252@pokec.sk
Piatok 16.03.07 o 18:11

Po prezreti tejto stranky mozem s podakovanim usudit ze sa mi velmo paci. Poslednych par tyzdnou som zamestnany ako vodic t148 v lome a nakolko je fotiek tohto modelu vo vasej galerii pomenej,rad prispejem ked nejake urobim. privytal by som aj nejaku dokumentaciu alebo manualov ku tymto strojom. Bolo by to mozne? S pozdravom Majlo


joseph II.   Mail: neznmy
tvrtok 15.03.07 o 19:51

OT 810?Ten kto ma nepreda,a ak tak za niekolko sto tisic korun,alebo polovrak za par sto tisic


mk   Mail: gotty28@zoznam.sk
tvrtok 15.03.07 o 19:34

kde moem kupit vyradenu aku vojensku techniku ako napr ot 810


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 15.03.07 o 17:28



Jaroslav Gors   Mail: archagoras@mail.t-com.sk
Utorok 13.03.07 o 05:29

akujem za peknu strnku, vemi ma poteila Kaena. Rd by som vedel, koko me st radiovoz z NZ, ale min. 10 rokov pod holm nebom na hline a bez agregtu? Prosm porate.


inquiry   Mail: kbsafdar@hotmail.com
Pondelok 12.03.07 o 22:08

KBS International



  Mail: neznmy




Registered - all rights reserved
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




(FORMERLY K.B. SAFDAR AND ASSOCIATES PVT LTD)
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Since 1980, Global Trading, Import-Export, Wholesales, Representations, Pre-Inspections.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




1ST Fl., 6 Link Road, Model Town, Lahore, Pakistan. Tel:+9242 5176876 Fax: 5169929 EMail: kbsafdar@hotmail.com & kbs@brain.net.pk
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Dear Sir / Madam,
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Let us know if you can supply PRAGA V3S Vehicle spare parts?, on regular basis, inform details of the products you can offer, beside, let us know are you manufacturing subject parts?, or working as exporter / supplier?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Would like to have your Company's profile / details.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Also inform if you have website? or you can attach pictures of the parts avilable?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Beside, please inform what other makes and models for which you can offer spare parts and other equipments and vehicles like TATRA?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Your prompt reply would be appreciated.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Thanks and Regards
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




K.B. Safdar
  Mail: neznmy



K.B. Safdar   Mail: kbsafdar@hotmail.com
Pondelok 12.03.07 o 22:07

KBS International



  Mail: neznmy




Registered - all rights reserved
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




(FORMERLY K.B. SAFDAR AND ASSOCIATES PVT LTD)
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Since 1980, Global Trading, Import-Export, Wholesales, Representations, Pre-Inspections.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




1ST Fl., 6 Link Road, Model Town, Lahore, Pakistan. Tel:+9242 5176876 Fax: 5169929 EMail: kbsafdar@hotmail.com & kbs@brain.net.pk
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Dear Sir / Madam,
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Let us know if you can supply PRAGA V3S Vehicle spare parts?, on regular basis, inform details of the products you can offer, beside, let us know are you manufacturing subject parts?, or working as exporter / supplier?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Would like to have your Company's profile / details.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Also inform if you have website? or you can attach pictures of the parts avilable?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Beside, please inform what other makes and models for which you can offer spare parts and other equipments and vehicles like TATRA?
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Your prompt reply would be appreciated.
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




Thanks and Regards
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




K.B. Safdar
  Mail: neznmy



Lee   Mail: zugchef@leeseisenbahnen.de
Streda 07.03.07 o 18:09

Tuuut! Hi! Auf meiner Reise durchs Netz hielt mein Zug an dieser schoenen Webseite! Gut gemacht!!!



bahnige Gruesse
  Mail: neznmy




Lee
  Mail: neznmy



joseph   Mail: neznmy
Streda 07.03.07 o 15:00

hdam tto report urchli nvrat poslednej dochovanej T 147 nazad na Slovensko


standa   Mail: neznmy
Streda 07.03.07 o 14:20

Joseph, dky za perfektn report o T 147 DC5, jen mi tam chyb happy-end, jen termn, kdy bude na Slovensku slavnostn odhalen...


Anonym   Mail: neznmy
Streda 28.02.07 o 18:27



Mgr.G. Tassari   Mail: Tesarikg@zoznam.sk
Utorok 27.02.07 o 23:04

Srdene Vs pozdravujem! Dostal som sa na Vau strnku a prejavujem Vm vek ctu za to, o robte.Aj ja sa zaoberm opravami strojov,videl som likvidciu vojenskej technikyv Krupine a to ma plne dorazilo.Hrubos a bezcitnos nem hranc.Za vetkm vidie iba peniaze.Mne osobneje to vemi to.Ja som zohnal tatru 805 a tie ak budem ma dobr zdravie budem ju opravova.Rd by som sa s vami stretol a osobne Vm prejavil svoj obdiv, ak cit a vek trpezlivos za zchranu mnohmi umi zniench nkladnch aut.Prajem Vm vea zdravia ,trpezlivosti a drm Vm palce!!! G.Tassari z Jablonice


Petr rmek   Mail: PS.UP@seznam.cz
Utorok 27.02.07 o 12:36

Mte moc krsn strnky.Tyto krasavice sou nejlep auta svta.


honza   Mail: honza.slaby@post.cz
Utorok 20.02.07 o 21:32

au nevte nkdo jestli se d jet nkde sehnat Tatra 111 valnik?nebo cisterna?jestli nejsou nkd schovan u vojk v NZ?


Leo Buchta   Mail: t805@buchta-ra.cz
Utorok 20.02.07 o 08:30

Peju vem lidem, kte zachrauj Tatry, hodn sly.


vojtech   Mail: brozvojtech@seznam.cz
Pondelok 19.02.07 o 20:53

prodam original sedacky na tatru 138 ( sedacka ridice a spolujezdce, barva cervenozluta), v dobrm stavu


Frans Kucera   Mail: fransgusta@orange.nl
Streda 14.02.07 o 16:22

Je hezke jaky mate zajem a udrzujete vozidla Tatry.Je to nini jen historie,ale dobre ze tyto vozy jsou jeste pojizdne.Ja sam jsem jezdil s Tatrou 111 valnik u CSAD 115



v 60 ti letch.Rad na ty casi vzpominam.Presto ze me je 7o let jeste jezdim jako ridic z povolani.HODNE USPECHU Vam preje F.Kucera
  Mail: neznmy



Frans Kucera   Mail: fransgusta@orange.nl
Streda 14.02.07 o 16:15



adam   Mail: t805@volny.cz
Utorok 13.02.07 o 19:36

U je to tady www.volny.cz/t805 1.eskoslovensk sraz armdnch historickch vozidel Tatra 805


Kubrt   Mail: P.Krivosej@seznam.cz
Nedea 11.02.07 o 21:15

Zdravm Tatrovky.Moc pkn strnky jsem velk fanda,achci vm poslat pr fotek. Jeto mon a na jakou adresu.Dkuji


Lepie Jaro   Mail: lepies@netspace.sk
tvrtok 08.02.07 o 23:12

Zdravm vs tatrovci!Je to asi 5 rokov (ja mm 28) o som si kpil moju tatriku 148,denodenne na nej jazdm po horch,je to iviteka mojej rodiny,uil som si s ou u kadeo,ale nemem na u poveda ni zlho.A koko ton u previezla po tch ternoch.....TATRM vetka es!!!



Zdravm vs a fandm vm,nech sa dar!
  Mail: neznmy



Martin Friga   Mail: frigam.@zoznam.sk
tvrtok 08.02.07 o 21:16

Pri prezerani vasej stranky normalne odpadavam , a to ju este nevidel moj otec . Na TATRE 111, 128 , 805 odkrutil ZVS a je to jeho srdcova zalezitost,a aj moja. Fandim Vam len tak dalej.


Jaroslav Valko   Mail: jvalko@naex.sk
tvrtok 08.02.07 o 11:45

Ven pni! Tto Vau strnku som objavil plnou nhodou, hadajc nieo plne in. NAASTIE!!!!! Som vemi rd, e sa ete njdu tak 'sprvne trafen blzni' ako ste Vy. Pre ma bola, je a ak budem pri zdravom rozume, aj bude TATRA pojmom. utujem, e nemm financie na kpu a nsledn renovciu vozididla ktor by som si elal. Skr ale vozidiel, ponc T11, T87 (mm mlo poruen originl 'Nvod k pouvan proudnicovho vozu TATRA typu 87', poda neho, u v r. 1936, dosahoval tatrovcky voz vkony a rchlos, za ktor by sa nemuseli hanbi ani niektor sasn aut), cez T111, T805 a koniac dodnes elegantnou, pvabnou dmou T603. elm Vm, aby sa Vm darilo aj pri prci na tejto strnke, aj pri zskavan a renovcich tchto ndhernch vozidiel. Valko.


Tatra UDS-114   Mail: ar-ai@mail.ru
Streda 07.02.07 o 20:38

I would like to buy used Tatra UDS-114


Jn abk   Mail: jansabik@post.sk
Nedea 04.02.07 o 21:12

Dnes som na internete objavil Vau strnku. S prestvkami som na nej strvil cel de. Tatra je aj moja srdcov zleitos spolu s otcom, len na veterna nie je dos penaz. Kedysi sme mali Tatru 57 ale predali sme ju majiteovi autobazru pri hlavnej autobusovej stanici pri kblovke. Rd by som vedel ako toto nae autko skonilo.... Moc sa mi pi aj Tatra 805. Prajem vea spechov s Tatrovkami a zostvam s pozdravom abk z Nitry


Jn abk   Mail: jansabik@post.sk
Nedea 04.02.07 o 21:11

Dnes som na internete objavil Vau strnku. S prestvkami som na nej strvil cel de. Tatra je aj moja srdcov zleitos spolu s otcom, len na veterna nie je dos penaz. Kedysi sme mali Tatru 57 ale predali sme ju majiteovi autobazru pri hlavnej autobusovej stanici pri kblovke. Rd by som vedel ako toto nae autko skonilo.... Moc sa mi pi aj Tatra 805. Prajem vea spechov s Tatrovkami a zostvam s pozdravom abk z Nitry


Jn abk   Mail: jansabik@post.sk
Nedea 04.02.07 o 21:11

Dnes som na internete objavil Vau strnku. S prestvkami som na nej strvil cel de. Tatra je aj moja srdcov zleitos spolu s otcom, len na veterna nie je dos penaz. Kedysi sme mali Tatru 57 ale predali sme ju majiteovi autobazru pri hlavnej autobusovej stanici pri kblovke. Rd by som vedel ako toto nae autko skonilo.... Moc sa mi pi aj Tatra 805. Prajem vea spechov s Tatrovkami a zostvam s pozdravom abk z Nitry


petr kadlec   Mail: mechkadl@seznam.cz
tvrtok 01.02.07 o 20:34

au tatrovci jeto tu opravdu vborn,zroven bych vs chtl poprosit,shnm dokumentaci nebo cokoliv k TATE 813 8X8 S1,mm o toto vozidlo velk zjem,nebo jestli nkoho neznte kdo ji m rd bych to snm skonvrzoval,nevm toti o tomto typu nic.Dkuji Vem


ivan   Mail: neznmy
Piatok 26.01.07 o 21:50

Nasiel som inzerat ' predam motor Tatra 805 a 111 tel. 0905159717' ak by nahodou niekto nieco take potreboval


Drobek   Mail: palenik@blach.sk
Piatok 26.01.07 o 17:12

Vau strnku som naiel plnou nhodou a neutujem! Klobk dole pred tokou krsou a silou aj po tokch rokoch....



  Mail: neznmy




Martin
  Mail: neznmy



Vlado   Mail: neznmy
Nedea 21.01.07 o 18:50

niekedy mi volal nejaky pan o mal zaujem o tu tatru 128 a mal kontakt na nejake tatry 805 od Preova.Neozval by sa mi na0903116718


Anonym   Mail: neznmy
Sobota 20.01.07 o 01:07



Vlado Gajdo   Mail: vladogajdos@post.sk
tvrtok 18.01.07 o 22:06

vo vaej galriji smutn konce je pr Tatier 805, kedy a kde boli nafoten a i tam ete s.


Zdenk   Mail: Zdenek.T813@seznam.cz
tvrtok 18.01.07 o 20:36

Tak Ti Josephe gratuluji ke zprovoznn diskuze.S pozdravem,Zdenk. www.sedmizubec.cz


joseph II.   Mail: neznmy
Streda 17.01.07 o 20:19

tak konene po dlhom ase zase,mme diskusn frum


Rudolf   Mail: RudolfWawreczka@seznam.cz
Utorok 16.01.07 o 18:02

Vymnm americk vojensk vozidlo GMC rok vyroby:1942 na jeto 2000km ve velmi dobrm stavu za Tatru111 valnk nebo jin proveden


SLDMC   Mail: pavel .krapka@seznam.cz
Utorok 16.01.07 o 07:52

Mm doklady T805 sk CZ, 9 lid, cena 7000 K.


Honza   Mail: neznmy
Pondelok 15.01.07 o 19:53

Honza: Dobr den,chtl jsem se vs zeptat,mam monost koupit T805 radoivz ale nejsou k nmu dn doklady,da se to njak postavit na veternsk spz?mohl byst mi dt nkdo nejak info?


Petr   Mail: tatrak@tiscali.cz
Pondelok 15.01.07 o 16:18

www.sweb.cz/tatrakph


hindo   Mail: hindo3@orangemail.sk
Pondelok 15.01.07 o 14:20

Toto je uplne super stranka... Len tak dalej drzim palce...


peter rumancik   Mail: rumancik@atlas.sk
Pondelok 15.01.07 o 13:05

Som velmi milo prekvapeny existenciou tejto nadhernej stranky/vsetka cest/.tuzim vlastnit jej velicenstvo T 148 v akejkolvek nastavbe.nemam ziadne info o vrakoch na slovensku,pretoze robim vonku.mozno sa mi to s Vasou pomcou podari.budem cakat na akykolvek kontakt./0907119938/dakujem za Vasu existenciu,naozaj ma to nadchlo,prajem vela uspechov.Peter Rumancik;Spissky Hrusov.


Pavol   Mail: secoklan@zoznam.sk
Sobota 13.01.07 o 11:16

Zravm,zaujmav strnka, mm nejak foto T-815 z GO, ak chcete kam mem posla foto? Urite nebud posledn ...


Glosik Michal,BA D.N.VES   Mail: glosikmichal@zoznam.sk
Piatok 12.01.07 o 19:02

Chcem Vs poprosit o kontakt na niekoho kto by mi vedel pomct spojazdnit TATRU 805. Dakujem


SLDMC   Mail: maltraktor@seznam.cz
Utorok 09.01.07 o 22:42

Kdyby chtl nkdo TATRU 805 valnk napite. Dobr stav, cena 31000 K.


Anonym   Mail: neznmy
Utorok 09.01.07 o 17:31

Vtam,



Jsme firma z Polska. Pu to Vs s otzkou pokud mate te na prodej auta
  Mail: neznmy




2,5 URB
  Mail: neznmy




Nebo ppadn mate informce o prodeji ve uvedenho auta. Prosm o
  Mail: neznmy




kontaktn daje. Zajma mn eventualn cena, ronk, technick stav.
  Mail: neznmy




Pedem dkuj za odpovd a zdravim.
  Mail: neznmy



milan pipal   Mail: milan.pipal@seznam.cz
Pondelok 08.01.07 o 22:59

super stranky, 2 hodiny jsem se nemohl odtrhnout, a to jsem chtel jit dnes brzy spat...


Zly sen   Mail: co ta bje do toho@cuckaj.moj.nudel.sk
Pondelok 08.01.07 o 12:36

Bol som tu a tolko vrakov som uz davno nevidel- vsetko do srotu a urobit z toho viecka na zavaraniny alebo ine uzitocne veci!!!!


Ivan Augustin   Mail: augustinivan@stonline.sk
tvrtok 04.01.07 o 22:25

Prosba na Josepha.Na strnke Gaz klub ste sa v jednom prspevku zmienily o jedinej predajni vyradenej vojenskej techniky na Slovensku.Prosm o udanie adresy tejto predajne.Za odpove akujem a zostvam s pozdravom Augustn.


Vodaek.m   Mail: Gico@centrum.sk
Streda 03.01.07 o 21:05

chcel by som sa vas spytat na viac veci napr. ta prva je e kde mate svoje predajne i je nejaka aj na slovensku aku ivotnost ma ete vaa predajna lebo ja mam zatial len 14 rokov ale urite viem e ked budem ma viac tak by som si chcel zrekontruova pragu v3s a teraz by som chcel zaat tym e by som si u vas kupil zopar veci na jej rekontrukciju je tom jeloivotny sen ak by ste boly taky dobry a mohly by ste mi odpysa na adresu gico@centrum.sk dakujem moc a ete jednu vec e nemate napisany cennik k tym veciam o predavate ak nejaky mate tak potom dakedy ja sa ete ozvem tak teda sa majte a skuste odpysa


Migi20   Mail: MP88@zmail.sk
Streda 03.01.07 o 15:23

Naozaj perfektna stranka, klubuk dole


Migi20   Mail: MP88@zmail.sk
Streda 03.01.07 o 15:22



Josif   Mail: neznmy
Piatok 29.12.06 o 09:22

Krsn Tatra 805 valnk je k mn v slavi u p. Horvtha, tel +420723018611. Jedn se o uloenku, kterou pak pevzali hasii, ale moc toho nenajeli.Rarita!Je snad dokonce i s SPZ!


kamardi   Mail: vem
Nedea 24.12.06 o 09:26

Krsn vnoce a tastn nov rok pej opravdov kamardi nkladnch aut znaky tatra, v3s atd.



Ps...at se da v renovaci a srazech.
  Mail: neznmy



Zbynk Dahel   Mail: danhel.z@seznam.cz
Pondelok 18.12.06 o 08:56

Kluci, jste ikulov s tou renovac T805 .Mm taky takovou, jen s vy nstavbou. Je to moje poten, kdy se s n mu svzt.V roce 2007 na Zakarpatskou Ukrajinu -co Vy na to?S klukama Kopenma z Brna, co je chci jet pesvdit.Pro Vae tatika chytla?Povolen potrub?Zdrav Vs Zbynk


honza   Mail: honza.slaby@post.cz
tvrtok 14.12.06 o 19:47

au,nevte nkdo kdo by prodval tatru 805 valnk v dobrym stavu?


Libor Machala   Mail: caca.original@seznam.cz
Utorok 12.12.06 o 11:46

Chlapi,pro tolik ndhernch aut muselo jt do rotu???Ds.Proto se sname zachrnit aspo ten zbytek,co tu zustal.Kdysi ns to bude mrzet.............Ty kaeny,jetrky a tak dl,no m se chce breet.Kdyby ti potentti mli vc rozumu a radji to za rozumn penz rozprodali mezi lidi....Tak hodn renovtorskch spch a hodn nalezench,pokud mono co nejmn zubem asu napadench aut.Ahoj


Fero   Mail: fero@atlas.sk
Pondelok 11.12.06 o 20:54



Miro   Mail: tatra805@centrum
Piatok 08.12.06 o 20:17

ej to forum by sa u veru zilo.


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 07.12.06 o 19:59

neozval by sa mi ten pan od trencina co sa zaujimal o tu tatru 128 0903116718


Dustin   Mail: Vith@centrum.cz
tvrtok 07.12.06 o 17:06

T by mn zajmala cena tatry 813 kolos.



dky
  Mail: neznmy



Anonym   Mail: neznmy
Streda 06.12.06 o 20:03



vlado   Mail: kopac1@azet.sk
Utorok 05.12.06 o 23:18

zhanam tanierove kolo do diferaku na zil 157 neviede kde sa da nieco take zohnat alebo kupim aj cely diferak za rozumnu cenu..


standa   Mail: neznmy
Utorok 05.12.06 o 18:57

tajk to je dobr zprva, drm palce


joseph   Mail: neznmy
Utorok 05.12.06 o 18:37

Tak pod stromek teda vetkym nvtevnkom nejak to forum nadelim.


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 03.12.06 o 14:59

au, velice rd a pravideln jsem navtvoval tyto strnky. Le od zhroucen fra nen co. Moc prosm zprvce



o zprovoznn. Je problm v ase, penzch, neochot?
  Mail: neznmy




Rd bych pomoh, jene krom penz neumm. Lubo
  Mail: neznmy



oliver   Mail: oliviee@orangemail.sk
Piatok 01.12.06 o 13:27

Potrbujem info o pribliznej cene Tatra 813 Kolos


OLIO24   Mail: neznmy
Piatok 01.12.06 o 13:24

ste super milujem Tatru 813 Kolos


Jan   Mail: neto@centrum.cz
tvrtok 30.11.06 o 00:00

je nkde monost sthnout schma elektroinstalece vozu T-815?.


r/hruska   Mail: rhruska@post.sk
Nedea 26.11.06 o 21:59

ni4 lep3ie som doteraz mevidel. bomba.


Franta   Mail: fmr@seznam.cz
Piatok 24.11.06 o 23:16

Mm rd techniku . Na vojn 1969-71 jsem ml T 805 radiovz - Tinec.Byl jsem radista ne idi, ale s tmto vozidlem jsem zail hodn pknch okamik.O nai 'Kaenu'jsme peovali jako o vlastn.Dkuji za 3 pjemn strven hodiny na Vach vbornch strnkch.



Hodn spch ve Va zslun inosti peje Franta .
  Mail: neznmy



Petr   Mail: lihac.78@tiscali.cz
Streda 22.11.06 o 12:15

Obdivuhodn a velmi pkn strnky. obracm se na Vs s prosbou o radu, kde sehnat kompletn pedn vklopn okna na T-805 v co mon nejlepm stavu. (originl ne z V3S) Brno Dkuji


Vlado   Mail: vladimir.slavik@lingea.sk
Utorok 21.11.06 o 16:38

Nazdar chlapi. Klobuk dole, Vasa stranka je super. Skladam Vam poklonu, ze sa niekto stara o tak nadherne vozi, ako su tatrovky. Na webe www.veteran.cz, niekto predava Tatru 111 s korbou, aku mala DC5. Tu je telefon 605/ 903 736, je to CR. Cislo inzeratu je 0000186134.


Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 20.11.06 o 23:31

to je skorej nejake Polske samodomo Tatra 111katastrofa na kolesach


ivan   Mail: neznmy
Pondelok 20.11.06 o 22:07

Na veteran.cz je na predaj T111, podla mna je to skor typ T147 - pozrite sa na to.


jan   Mail: jankrivda@yahoo.com
Pondelok 20.11.06 o 11:25

Ahojte. Potrebujem nahradne diely na T 805 teraz su to hlavne brzdove valce a aj pakne. Popripade ak viete o nahrade tak napiste. Aj ine nahradne diely.


joseph II.   Mail: neznmy
Sobota 18.11.06 o 21:03

Ja dakujem.Ten naklad dreva na T 111 nie je nijako rekordny,majitel auta vravi ze raz museli zdvihat aj telefonne vedenie aby sa dostali domov.


Jirka .   Mail: neznmy
Sobota 18.11.06 o 20:08

Musm se pidat ke Standovi moc pkn report.


standa   Mail: neznmy
Sobota 18.11.06 o 19:10

tak ti opt dkuji za report, T 111 ty j tuze rd...


jozef   Mail: josik@zoznam.sk
Utorok 14.11.06 o 18:12

Dobr veer,



Potreboval by som informciu, ak podmienky musm splni, aby som mohol vozidlo zaregistrova v niektorom vetern klube. Jedn sa o vozidlo rok vroby 1978, nem pz.
  Mail: neznmy



pepa   Mail: neznmy
Piatok 10.11.06 o 21:43

Mu se zeptat kdy asi tak bude obnoveno to forum??


Ing.Pjecha Jan   Mail: janci78@pobox.sk
Piatok 10.11.06 o 21:30

Velka vdaka tvorcom Tejto stranky, ktoru som nahone objavil na internete. Odteraz ju navstevujem pravidelne. S pozdravom Jan


Milan   Mail: milaqn_suba
Nedea 05.11.06 o 20:21

skuska


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 12.10.06 o 11:01

skuska


plne nov nepouit plachtu na TATRA 148 -valnk   Mail: neznmy




Cena dohodou.
  Mail: neznmy




0908 587 019
  Mail: neznmy



v   Mail: neznmy
Piatok 29.09.06 o 22:09

na predaj t128 pred renovaciou orava 0903116718


vlado   Mail: neznmy
Piatok 29.09.06 o 22:06

u nas vdedine je t 128 na predaj pred renovaciou orava 0903116718


Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 11.09.06 o 20:38

LIAZ HRIDEL


Martin   Mail: matosinal@yahoo.de
Piatok 08.09.06 o 23:36

Kpim V3S vyklpa v dobrom stave s PZ. HR je vtan.


M@rty   Mail: martin.krepindl@gmail.com
Streda 06.09.06 o 22:59

Koupim Tatra 813 8x8 kolos.Nabidky s popisem,cenou a idealne s fotografii zaslete na email martin.krepindl@gmail.com


Radoslav Kollr   Mail: neznmy
Pondelok 28.08.06 o 17:04

Velice sa mi tto adresa lbila a pomohla mi v mojej modelrskej cinosti.


Adam igo   Mail: vsebull.post.sk
Piatok 18.08.06 o 13:12

naozaj smutne fotky s tych smutnych koncov.jedna 048-ka toji podobne pri zel.stanici v RA


pepan   Mail: neznmy
Pondelok 14.08.06 o 10:20

v diskuzi byl prispevek byly to dva odkazy na 100let vyroci tatry nevim od koho byl ale bylo tam este napsano ze si nepreje aby se to objevilo na nejakym webu byl to velice kvalitni prispevek a jestli se muzu zeptat kdy asi tak bude nove forum uz se tesim je skoda co se stalo s tamtim


dominik   Mail: kacer@orava.sk
Nedea 13.08.06 o 21:49

mm len 15 ale vaa strnka ma velmi zaujala a myslm ze je dobr ke sa nieko zaujma aj o tatry,mj strko vlastn tatru 815 s dvans valcovm motorom ktor pracovala v lese na odvoz dreva a dnes po prestavbe ke bola na u upevnen korba sli na prepravu stavebnho mterilu,vlastn aj T 148 eriav a niekoko motorov V8 pred opravou. Drm Vm palce aby ste boli oraz lep.


Stamo   Mail: neznmy
Sobota 12.08.06 o 18:13

Pro pznivce znaky TATRA jsou vae strnky jedny z nejlepch a nejzajmavjch, jak jsem nael.



Dky
  Mail: neznmy



karosab741   Mail: karosab741@azet.sk
tvrtok 10.08.06 o 20:55

cafte lidi kto bi vedel publikovat moji stranku??o karosach!!www.karosa.webgarden.cz!nech sa mi ozve na skype na nick karosab741


joseph II.   Mail: neznmy
Sobota 05.08.06 o 21:18

ano forum som spene zlikvidoval,roboti maju smolu,ale aj tieto stranky.Forum bude nove,hadam este lepie,no je otazne kedy tomu tak bude


standa   Mail: neznmy
tvrtok 03.08.06 o 18:51

ahoj Joseph,



  Mail: neznmy




bude dlat nov forum?
  Mail: neznmy



standa   Mail: neznmy
Pondelok 17.07.06 o 09:44

Joseph,



  Mail: neznmy




dkujem za report z Tatra rallye
  Mail: neznmy



otto   Mail: neznmy
Sobota 15.07.06 o 21:23

chtl bych se vs zeptat jestli nkdo nevte o njak tate 813 8x8 v jakym koliv stavu a za jakou cenu?a kolik se pohybujou pontonovky?


Anonym   Mail: neznmy
Nedea 09.07.06 o 19:08



Honza   Mail: honza.slaby@post.cz
Sobota 08.07.06 o 17:59

au nevdli byste nkdo o PHM vleku za tatru 111?


Tebek   Mail: tebelak.andrej@zmail.sk
Streda 05.07.06 o 22:16

Tmto sa chcem poakova vetkm nadencom, ktor zachovvaj histriu nkladnch automobilov vyrobench v eskoslovensku pre sasn a budce genercie. Dfam e ich vroba preije sasnos a doke v budcnosti konkurova ostatnm u celosvetovo etablovanm znakm.


Martin Kysel   Mail: neznmy
Nedea 02.07.06 o 18:43

Velmi sa mi vasa stranka paci a tesi ma ze je este par ludi ktory si tieto krasne stroje este vedia vazit. DAKUJEM


Honza   Mail: h
Streda 28.06.06 o 13:33

au chtl bych vs poprosit jestli by se u nkoho nenala njak proraen ndr na PV3S nebo tatru 148,potebuju jen hrdlo ale aby bylo jako kanistr a ne roubovac,moc dkuju 603 777 084 nebo honza.slaby@post.cz


Jenda   Mail: jenikrosak@seznam.cz
Utorok 27.06.06 o 21:07

Zdravim vsechny Tatrovaky



Vlastnime ve sboru tatru 148 CAS 32 a potreboval bych jestli k ni nekdo nema jakou koli dokumentaci nebo servisn knku. Moc by nam to pomohlo v celkovych opravach.
  Mail: neznmy




Predem dik SDH Hlsn Teba
  Mail: neznmy



dumar   Mail: dumar@orangemail.sk
Piatok 23.06.06 o 19:06

Tak u to tu naisto umrelo ? Dfam e nie!


standa   Mail: neznmy
Nedea 18.06.06 o 08:50

dkujem za report Prvn vstrel


Zdenek Cefelin   Mail: aupair.cefelin@online.de
Nedea 11.06.06 o 23:06

Moc hezka a informativni stranka je to obohaceni



prijdte se podivat ke me na stranku
  Mail: neznmy




http://www.aupairagentur-cefelin.de/index_cesky.htm
  Mail: neznmy



standa   Mail: neznmy
Utorok 06.06.06 o 08:54

fotky ze srazu Tater v Koln jsou na www.tatraprehled.wz.cz


Tono   Mail: Tono33@centrum.sk
Nedea 04.06.06 o 19:21

Dakujem za obohatenie mojich vedomosti a poznatkov o automobiloch tatra, nevedel som ze take krasne auta chodili po naich cestach.



Robite krasnu a zasluznu pracu.Prajem vam este vela krasny zrenovovanych aut
  Mail: neznmy



Petr   Mail: Cervenka15@seznam.cz
Piatok 02.06.06 o 15:08

Zdravm ve spolek,poptvm vozidlo V3S-s hydraulickou rukou,nejlpe i s navijkem.Dky za tipy.


Petr   Mail: Cervenka15@seznam.cz
Piatok 02.06.06 o 15:07

Zdravm ve spolek,poptvm vozidlo V3S-s hydraulickou rukou,nejlpe i s navijkem.Dky za tipy.


dadorius   Mail: karosab741@azet.sk
Streda 31.05.06 o 15:36

www.karosa.webgarden.cz


dadorius   Mail: karosab741@azet.sk
Streda 31.05.06 o 15:35

to je hezky...paci sa mi to!!aj ja mam stranku o karosach ale uz tam zacinam davat aj ine veci!


Jirka model md   Mail: neznmy
Utorok 30.05.06 o 12:33

No modely jsou super budu se muset polepit a nco vytvoit.


tom   Mail: gagarintomik@centrum.sk
Piatok 26.05.06 o 17:24

Ako vm mm prida obrzok?


standa   Mail: neznmy
tvrtok 25.05.06 o 19:17

tak tatrovci nezapomete v sobotu na Leany, bude se tam bagrovat s



T111 lankem, a odvet to bude dempr T 147 DC5
  Mail: neznmy



frantiek   Mail: f.behounek@centrum.cz
tvrtok 25.05.06 o 14:18

SCHN VEKER INFORMACE, ALE I FOTKY TATRY 111 BUS



http://tatraprehled.wz.cz/pics/111bus.jpg
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




f.behounek@karneval.cz
  Mail: neznmy




  Mail: neznmy




moc dkuji
  Mail: neznmy



Micha   Mail: Miczel4@wp.pl
tvrtok 25.05.06 o 13:51

Dobr den, Kupim pouit Autojeby akujem. s pozdravem Micha kontaktujte na telefnne slo 0048661799234 e-mail; Miczel4@wp.pl


Anonym   Mail: neznmy
tvrtok 18.05.06 o 19:25

Ahoj,neuke njak fotky z Prvnho vstelu 2006???



S pozdravem Zdenk,www.sedmizubec.cz
  Mail: neznmy



Nato   Mail: info@fjb40.de
tvrtok 18.05.06 o 19:23

Hello, I seeks to buy a Tatra 813 Kolos 8x8. Greeting


joseph   Mail: neznmy
Nedea 14.05.06 o 23:35

Bohuial k tomuto sa neviem vyjadrit nakolko je to akcia uplne mimo ns a len na pozvnky a je to limitovane rokom vyroby,myslim e do roku 1950 a vozidla UAZ,Tatra 805 nie su pre organiztorov zaujmave,tolko len viem o tom.


Martin Nmec   Mail: bagon@seznam.cz
Nedea 14.05.06 o 22:03

Velice se mi libi vase stranky! Hlavne dobove foto.Mam taky jednu T 805 radio vuz a nedam na nu dopustit.Nevite jak se jezdi u vas ty Zahoracke pisky a jestli je moznost se tam dojet podivat??Rad bych se toho zucastnil aj s kamosem ktery vlastni UAZ 452.S pozdravem BGN


Miro   Mail: tatra805@centrum.sk
Sobota 13.05.06 o 14:40

Oslovil som par manikov o sa vyznaju,ke mi povedia dam vam vedie ako na tych robotov,rieenie sa najde...


joseph   Mail: neznmy
Sobota 13.05.06 o 00:08

denne pribudne aj 250 nevyziadanych prispevkov ,kazdy z inej adresy a trebe ich mazat manualne,no roboti sleduju toto a akonahle zacnem mazat tak sa ich objavi okamzite trikrat tolko


MIRO   Mail: tatra805@orangemail.sk
Piatok 12.05.06 o 23:10

Toho diskusneho fora je koda,neda sa najs ete niake ine rieenie?Trebars spravca ktory by to rano a veer zmazal?Myslim tie ang.inzeraty...


standa   Mail: neznmy
Nedea 07.05.06 o 08:39

tak s tm forem, to je koda, ale fakt, e posledn dobou je tam spam dost, tak ti drm palce Joseph, at tam to nov forum je co nejdv


joseph   Mail: neznmy
tvrtok 04.05.06 o 20:03

diskusne forum konci,pretoze utoky robotov nie je mozne v tejto forme odrazat.Forum bude nove,ale neviem kedy.Skoda vsetkych prispevkov ktore zmiznu v nenavratne


standa   Mail: neznmy
tvrtok 04.05.06 o 19:35

podvejte se na strnky www.tatratruck.cz ,



  Mail: neznmy




spousty fotek tater
  Mail: neznmy



peter   Mail: kecup@inmail.cz
tvrtok 04.05.06 o 08:14



Darwin   Mail: neznmy
tvrtok 04.05.06 o 08:03



Anonym   Mail: neznmy
Pondelok 01.05.06 o 20:13



standa   Mail: neznmy
Pondelok 01.05.06 o 17:57

Joseph, dky za foto, ale ji del dobu se mi vechny meily co ti poslm vrac, nem jet njakou jinou adresu,



  Mail: neznmy




dk Standa
  Mail: neznmy



Jirka model md   Mail: neznmy
tvrtok 27.04.06 o 09:57

Zdar Joo na tom obrzku z CS vojka je originl Hakl. Zajmav je ta rud hvzda i kdy jsem ji u vidl i na T34 z t doby. Jedn se patrn o oznaen z njakho cvien. Vozidlo nem vojenskou SPZ co je pochopiteln, protoe se jedn o ofic. foto z armdy:-)


Jirka model md   Mail: neznmy
Streda 26.04.06 o 23:24

www.militaryvehicles.cz je voln pstupn.


ciky   Mail: cikibleky@orangemail.sk
Utorok 25.04.06 o 22:14

hladam AKV cisternu najlepsie LIAZ. diky


poler   Mail: pavol.ok@post.sk
Pondelok 24.04.06 o 19:53

Je to super strnka, mali kedysi 10 ks T-805 z Kutnej hory.


Jirka model md   Mail: smid@ofo.nu
Pondelok 24.04.06 o 16:53

Za www.militaryvehicles.cz musm ct, e Joo m pravdu. Na nae strnky se dostali stejnou cestou tzn. naskenovnm stejn jako na tatratruck.sk. Proto debatu na toto tma povauji za ukonenou a zdravm vechny pznivce Tatrovek a vojensk techniky SLA a AR


Vojtch Myka   Mail: ctyrkolka@email.cz
Pondelok 24.04.06 o 15:04

moc se mi lb vae strnky a pl bych si aby byly tyto vebov strnky byly v etin


joseph   Mail: neznmy
Nedea 23.04.06 o 23:31

casopis CS vojk je volne dostupny komukolvek,okrem toho fotky som mal naskenovane tak asi tri roky a poslal som ich kde komu,dokonca tusim ako sa dostali aj na ine stranky


joseph   Mail: neznmy
Nedea 23.04.06 o 22:31

casopis CS vojk je volne dostupny komukolvek,okrem toho fotky som mal naskenovane tak asi tri roky a poslal som ich kde komu,dokonca tusim ako sa dostali aj na ine stranky


Peter   Mail: peter931@azet.sk
Nedea 23.04.06 o 22:03

Dost odvazne stiahnut obrazky z cudzej stranky, dopisat tam logo tatratruck a potom to hodit na sklo.